Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2018 Kwiecień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Kwiecień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 8.80 28.90 130.80 0 0
Gdańsk Stogi 8.20 29.50 206.20 0 0
Gdańsk Nowy Port 11.70 42.50 246.40 0 0
Gdynia Pogórze 3.40 10.30 56.00 0 0
Gdańsk Szadółki 2.50 5.30 8.60 0 0
Sopot 3.20 5.00 12.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.90 9.80 126.30 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.20 4.40 16.60 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
130.80
28.90
8.80
Gdańsk Stogi
206.20
29.50
8.20
Gdańsk Nowy Port
246.40
42.50
11.70
Gdynia Pogórze
56.00
10.30
3.40
Gdańsk Szadółki
8.60
5.30
2.50
Sopot
12.00
5.00
3.20
Gdańsk Wrzeszcz
126.30
9.80
3.90
Gdynia Dąbrowa
16.60
4.40
2.20
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Kwiecień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 21.60 77.50 0
Gdańsk Stogi 18.60 70.60 0
Gdańsk Nowy Port 17.50 73.70 0
Gdynia Pogórze 10.30 101.10 0
Gdańsk Szadółki 16.00 51.90 0
Sopot 16.60 71.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.90 86.10 0
Gdynia Dąbrowa 16.70 82.90 0
Gdynia Śródmieście 23.00 116.10 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
77.50
21.60
Gdańsk Stogi
70.60
18.60
Gdańsk Nowy Port
73.70
17.50
Gdynia Pogórze
101.10
10.30
Gdańsk Szadółki
51.90
16.00
Sopot
71.90
16.60
Gdańsk Wrzeszcz
86.10
18.90
Gdynia Dąbrowa
82.90
16.70
Gdynia Śródmieście
116.10
23.00
PM10
Kwiecień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 33.80 67.50 224.90 6
Gdańsk Stogi 24.50 55.60 181.50 1
Gdańsk Nowy Port 25.60 62.80 208.40 2
Gdynia Pogórze 9.00 17.20 48.20 0
Gdańsk Szadółki 21.70 52.80 148.50 1
Sopot 19.10 42.80 147.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 23.20 47.80 106.60 0
Gdynia Dąbrowa 17.90 36.00 62.00 0
Gdynia Śródmieście 30.50 129.20 465.70 2
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
224.90
67.50
33.80
Gdańsk Stogi
181.50
55.60
24.50
Gdańsk Nowy Port
208.40
62.80
25.60
Gdynia Pogórze
48.20
17.20
9.00
Gdańsk Szadółki
148.50
52.80
21.70
Sopot
147.80
42.80
19.10
Gdańsk Wrzeszcz
106.60
47.80
23.20
Gdynia Dąbrowa
62.00
36.00
17.90
Gdynia Śródmieście
465.70
129.20
30.50
CO
Kwiecień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 434.70 916.70 0
Gdynia Pogórze 440.50 1066.70 0
Gdańsk Szadółki 354.90 726.20 0
Sopot 289.30 758.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 392.50 1071.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
916.70
434.70
Gdynia Pogórze
1066.70
440.50
Gdańsk Szadółki
726.20
354.90
Sopot
758.00
289.30
Gdańsk Wrzeszcz
1071.40
392.50
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Kwiecień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 70.90 118.10 0
Gdańsk Szadółki 56.00 98.10 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 66.00 115.60 0
Gdynia Dąbrowa 68.20 117.00 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
118.10
70.90
Gdańsk Szadółki
98.10
56.00
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
115.60
66.00
Gdynia Dąbrowa
117.00
68.20
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG