Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2017 Sierpień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Sierpień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.90 18.30 57.70 0 0
Gdańsk Stogi 6.50 40.30 204.90 0 0
Gdańsk Nowy Port 6.20 24.00 158.60 0 0
Gdynia Pogórze 2.00 6.60 47.50 0 0
Gdańsk Szadółki 3.40 3.80 6.00 0 0
Sopot 1.90 4.40 48.40 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.30 11.00 105.10 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.00 3.10 10.40 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
57.70
18.30
6.90
Gdańsk Stogi
204.90
40.30
6.50
Gdańsk Nowy Port
158.60
24.00
6.20
Gdynia Pogórze
47.50
6.60
2.00
Gdańsk Szadółki
6.00
3.80
3.40
Sopot
48.40
4.40
1.90
Gdańsk Wrzeszcz
105.10
11.00
3.30
Gdynia Dąbrowa
10.40
3.10
2.00
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Sierpień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 18.00 58.70 0
Gdańsk Stogi 13.00 45.10 0
Gdańsk Nowy Port 14.50 65.80 0
Gdynia Pogórze 11.40 70.10 0
Gdańsk Szadółki 18.80 60.90 0
Sopot 11.10 45.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 11.80 50.60 0
Gdynia Dąbrowa 12.60 66.90 0
Gdynia Śródmieście 18.40 70.80 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
58.70
18.00
Gdańsk Stogi
45.10
13.00
Gdańsk Nowy Port
65.80
14.50
Gdynia Pogórze
70.10
11.40
Gdańsk Szadółki
60.90
18.80
Sopot
45.40
11.10
Gdańsk Wrzeszcz
50.60
11.80
Gdynia Dąbrowa
66.90
12.60
Gdynia Śródmieście
70.80
18.40
PM10
Sierpień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 20.70 37.70 72.80 0
Gdańsk Stogi 16.80 28.10 98.20 0
Gdańsk Nowy Port 14.60 35.50 61.70 0
Gdynia Pogórze 5.40 8.70 64.30 0
Gdańsk Szadółki 15.90 47.70 216.00 0
Sopot 15.30 35.60 145.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 12.70 26.40 133.70 0
Gdynia Dąbrowa 17.70 35.60 213.70 0
Gdynia Śródmieście 18.40 37.10 97.00 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
72.80
37.70
20.70
Gdańsk Stogi
98.20
28.10
16.80
Gdańsk Nowy Port
61.70
35.50
14.60
Gdynia Pogórze
64.30
8.70
5.40
Gdańsk Szadółki
216.00
47.70
15.90
Sopot
145.40
35.60
15.30
Gdańsk Wrzeszcz
133.70
26.40
12.70
Gdynia Dąbrowa
213.70
35.60
17.70
Gdynia Śródmieście
97.00
37.10
18.40
CO
Sierpień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 354.90 556.60 0
Gdynia Pogórze 206.00 417.50 0
Gdańsk Szadółki 264.70 410.00 0
Sopot 220.50 362.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 325.60 441.10 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
556.60
354.90
Gdynia Pogórze
417.50
206.00
Gdańsk Szadółki
410.00
264.70
Sopot
362.90
220.50
Gdańsk Wrzeszcz
441.10
325.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Sierpień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 62.60 116.10 0
Gdańsk Szadółki 41.70 94.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 55.80 100.50 0
Gdynia Dąbrowa 44.80 84.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
116.10
62.60
Gdańsk Szadółki
94.60
41.70
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
100.50
55.80
Gdynia Dąbrowa
84.20
44.80
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG