Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2017 Październik

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Październik 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.60 16.20 37.00 0 0
Gdańsk Stogi 5.80 24.50 133.70 0 0
Gdańsk Nowy Port 6.40 28.90 114.00 0 0
Gdynia Pogórze 2.40 7.80 20.80 0 0
Gdańsk Szadółki 1.20 1.50 2.10 0 0
Sopot 1.50 3.40 11.50 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.00 4.30 17.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.40 4.50 7.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
37.00
16.20
6.60
Gdańsk Stogi
133.70
24.50
5.80
Gdańsk Nowy Port
114.00
28.90
6.40
Gdynia Pogórze
20.80
7.80
2.40
Gdańsk Szadółki
2.10
1.50
1.20
Sopot
11.50
3.40
1.50
Gdańsk Wrzeszcz
17.60
4.30
2.00
Gdynia Dąbrowa
7.10
4.50
2.40
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Październik 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 15.70 64.90 0
Gdańsk Stogi 13.90 60.00 0
Gdańsk Nowy Port 9.00 40.30 0
Gdynia Pogórze 8.90 42.90 0
Gdańsk Szadółki 12.00 58.10 0
Sopot 11.90 39.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.30 61.80 0
Gdynia Dąbrowa 7.90 41.40 0
Gdynia Śródmieście 14.80 66.00 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
64.90
15.70
Gdańsk Stogi
60.00
13.90
Gdańsk Nowy Port
40.30
9.00
Gdynia Pogórze
42.90
8.90
Gdańsk Szadółki
58.10
12.00
Sopot
39.40
11.90
Gdańsk Wrzeszcz
61.80
14.30
Gdynia Dąbrowa
41.40
7.90
Gdynia Śródmieście
66.00
14.80
PM10
Październik 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 20.10 47.50 84.50 0
Gdańsk Stogi 17.00 40.30 109.50 0
Gdańsk Nowy Port 13.70 36.90 68.40 0
Gdynia Pogórze 6.30 15.10 37.50 0
Gdańsk Szadółki 12.10 26.20 54.80 0
Sopot 14.60 48.80 93.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.30 38.40 225.80 0
Gdynia Dąbrowa 12.60 35.10 53.30 0
Gdynia Śródmieście 18.80 44.60 86.10 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
84.50
47.50
20.10
Gdańsk Stogi
109.50
40.30
17.00
Gdańsk Nowy Port
68.40
36.90
13.70
Gdynia Pogórze
37.50
15.10
6.30
Gdańsk Szadółki
54.80
26.20
12.10
Sopot
93.60
48.80
14.60
Gdańsk Wrzeszcz
225.80
38.40
16.30
Gdynia Dąbrowa
53.30
35.10
12.60
Gdynia Śródmieście
86.10
44.60
18.80
CO
Październik 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 303.50 576.90 0
Gdynia Pogórze 301.30 649.60 0
Gdańsk Szadółki 369.30 646.50 0
Sopot 243.10 451.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 369.10 683.50 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
576.90
303.50
Gdynia Pogórze
649.60
301.30
Gdańsk Szadółki
646.50
369.30
Sopot
451.30
243.10
Gdańsk Wrzeszcz
683.50
369.10
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Październik 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 39.60 71.60 0
Gdańsk Szadółki 37.10 75.10 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 44.60 90.30 0
Gdynia Dąbrowa 48.10 77.80 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
71.60
39.60
Gdańsk Szadółki
75.10
37.10
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
90.30
44.60
Gdynia Dąbrowa
77.80
48.10
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG