Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2016 Grudzień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Grudzień 2016
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.50 15.30 26.70 0 0
Gdańsk Stogi 6.20 19.90 52.90 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.30 5.90 13.90 0 0
Gdynia Pogórze 7.40 13.80 43.50 0 0
Gdańsk Szadółki 2.60 3.10 5.00 0 0
Sopot 1.50 4.00 8.20 0 0
Tczew 6.00 13.60 48.30 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.60 6.40 18.10 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.50 5.50 10.40 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
26.70
15.30
6.50
Gdańsk Stogi
52.90
19.90
6.20
Gdańsk Nowy Port
13.90
5.90
3.30
Gdynia Pogórze
43.50
13.80
7.40
Gdańsk Szadółki
5.00
3.10
2.60
Sopot
8.20
4.00
1.50
Tczew
48.30
13.60
6.00
Gdańsk Wrzeszcz
18.10
6.40
3.60
Gdynia Dąbrowa
10.40
5.50
2.50
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Grudzień 2016
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 22.70 95.10 0
Gdańsk Stogi 16.60 67.30 0
Gdańsk Nowy Port 17.40 61.30 0
Gdynia Pogórze 11.70 68.90 0
Gdańsk Szadółki 15.70 113.20 0
Sopot 13.40 68.30 0
Tczew 23.10 189.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.50 81.50 0
Gdynia Dąbrowa 12.50 73.80 0
Gdynia Śródmieście 22.70 90.90 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
95.10
22.70
Gdańsk Stogi
67.30
16.60
Gdańsk Nowy Port
61.30
17.40
Gdynia Pogórze
68.90
11.70
Gdańsk Szadółki
113.20
15.70
Sopot
68.30
13.40
Tczew
189.70
23.10
Gdańsk Wrzeszcz
81.50
17.50
Gdynia Dąbrowa
73.80
12.50
Gdynia Śródmieście
90.90
22.70
PM10
Grudzień 2016
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 19.90 49.80 125.90 0
Gdańsk Stogi 16.00 37.30 75.00 0
Gdańsk Nowy Port 15.70 44.10 262.30 0
Gdynia Pogórze 13.60 46.10 76.80 0
Gdańsk Szadółki 14.30 31.50 76.10 0
Sopot 15.20 43.80 66.30 0
Tczew 20.00 57.00 175.40 1
Gdańsk Wrzeszcz 15.70 41.90 83.90 0
Gdynia Dąbrowa 12.40 36.20 82.30 0
Gdynia Śródmieście 18.70 54.20 82.80 1
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
125.90
49.80
19.90
Gdańsk Stogi
75.00
37.30
16.00
Gdańsk Nowy Port
262.30
44.10
15.70
Gdynia Pogórze
76.80
46.10
13.60
Gdańsk Szadółki
76.10
31.50
14.30
Sopot
66.30
43.80
15.20
Tczew
175.40
57.00
20.00
Gdańsk Wrzeszcz
83.90
41.90
15.70
Gdynia Dąbrowa
82.30
36.20
12.40
Gdynia Śródmieście
82.80
54.20
18.70
CO
Grudzień 2016
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 318.20 787.30 0
Gdynia Pogórze 372.10 990.40 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 286.20 651.70 0
Tczew 359.40 1743.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 389.80 909.20 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
787.30
318.20
Gdynia Pogórze
990.40
372.10
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
651.70
286.20
Tczew
1743.90
359.40
Gdańsk Wrzeszcz
909.20
389.80
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Grudzień 2016
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 47.00 85.50 0
Gdańsk Szadółki 39.60 78.50 0
Sopot - - -
Tczew - - -
Gdańsk Wrzeszcz 35.90 77.10 0
Gdynia Dąbrowa 45.80 82.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
85.50
47.00
Gdańsk Szadółki
78.50
39.60
Sopot
-
-
Tczew
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
77.10
35.90
Gdynia Dąbrowa
82.20
45.80
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG