Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2017 Styczeń

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Styczeń 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 9.10 18.50 53.40 0 0
Gdańsk Stogi 10.10 21.10 69.50 0 0
Gdańsk Nowy Port 9.90 29.20 82.30 0 0
Gdynia Pogórze 11.10 22.00 52.20 0 0
Gdańsk Szadółki 3.80 6.70 13.50 0 0
Sopot 3.80 22.30 86.60 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 6.90 15.50 22.10 0 0
Gdynia Dąbrowa 6.40 21.50 94.40 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
53.40
18.50
9.10
Gdańsk Stogi
69.50
21.10
10.10
Gdańsk Nowy Port
82.30
29.20
9.90
Gdynia Pogórze
52.20
22.00
11.10
Gdańsk Szadółki
13.50
6.70
3.80
Sopot
86.60
22.30
3.80
Gdańsk Wrzeszcz
22.10
15.50
6.90
Gdynia Dąbrowa
94.40
21.50
6.40
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Styczeń 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 30.10 101.50 0
Gdańsk Stogi 22.60 65.50 0
Gdańsk Nowy Port 37.70 127.80 0
Gdynia Pogórze 17.30 73.70 0
Gdańsk Szadółki 20.00 80.90 0
Sopot 19.10 75.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 24.90 77.60 0
Gdynia Dąbrowa 18.80 83.70 0
Gdynia Śródmieście 27.40 85.80 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
101.50
30.10
Gdańsk Stogi
65.50
22.60
Gdańsk Nowy Port
127.80
37.70
Gdynia Pogórze
73.70
17.30
Gdańsk Szadółki
80.90
20.00
Sopot
75.20
19.10
Gdańsk Wrzeszcz
77.60
24.90
Gdynia Dąbrowa
83.70
18.80
Gdynia Śródmieście
85.80
27.40
PM10
Styczeń 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 41.70 126.50 165.10 8
Gdańsk Stogi 31.10 93.80 140.00 4
Gdańsk Nowy Port 29.40 92.90 154.90 4
Gdynia Pogórze 25.60 96.10 134.90 4
Gdańsk Szadółki 27.00 88.00 122.50 5
Sopot 30.90 108.30 154.30 7
Gdańsk Wrzeszcz 34.70 107.00 270.30 6
Gdynia Dąbrowa 26.50 94.50 126.40 4
Gdynia Śródmieście 39.90 123.90 442.00 8
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
165.10
126.50
41.70
Gdańsk Stogi
140.00
93.80
31.10
Gdańsk Nowy Port
154.90
92.90
29.40
Gdynia Pogórze
134.90
96.10
25.60
Gdańsk Szadółki
122.50
88.00
27.00
Sopot
154.30
108.30
30.90
Gdańsk Wrzeszcz
270.30
107.00
34.70
Gdynia Dąbrowa
126.40
94.50
26.50
Gdynia Śródmieście
442.00
123.90
39.90
CO
Styczeń 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 495.20 1793.00 0
Gdynia Pogórze 459.80 1363.80 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 419.50 1144.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 538.00 1196.90 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1793.00
495.20
Gdynia Pogórze
1363.80
459.80
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
1144.80
419.50
Gdańsk Wrzeszcz
1196.90
538.00
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Styczeń 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 46.70 80.50 0
Gdańsk Szadółki 38.90 78.20 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 34.80 70.70 0
Gdynia Dąbrowa 45.80 77.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
80.50
46.70
Gdańsk Szadółki
78.20
38.90
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
70.70
34.80
Gdynia Dąbrowa
77.20
45.80
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG