Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2017 Kwiecień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Kwiecień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 8.10 15.60 91.00 0 0
Gdańsk Stogi 4.80 20.40 343.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.50 8.30 37.60 0 0
Gdynia Pogórze 3.90 7.40 26.50 0 0
Gdańsk Szadółki 4.00 5.10 9.70 0 0
Sopot 1.20 2.20 11.50 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.80 7.60 38.20 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.20 2.70 6.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
91.00
15.60
8.10
Gdańsk Stogi
343.40
20.40
4.80
Gdańsk Nowy Port
37.60
8.30
3.50
Gdynia Pogórze
26.50
7.40
3.90
Gdańsk Szadółki
9.70
5.10
4.00
Sopot
11.50
2.20
1.20
Gdańsk Wrzeszcz
38.20
7.60
2.80
Gdynia Dąbrowa
6.20
2.70
1.20
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Kwiecień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 17.60 76.20 0
Gdańsk Stogi 12.60 61.70 0
Gdańsk Nowy Port 14.00 66.00 0
Gdynia Pogórze 9.80 74.40 0
Gdańsk Szadółki 14.00 78.90 0
Sopot 9.60 64.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.30 71.30 0
Gdynia Dąbrowa 9.60 84.00 0
Gdynia Śródmieście 19.40 98.80 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
76.20
17.60
Gdańsk Stogi
61.70
12.60
Gdańsk Nowy Port
66.00
14.00
Gdynia Pogórze
74.40
9.80
Gdańsk Szadółki
78.90
14.00
Sopot
64.80
9.60
Gdańsk Wrzeszcz
71.30
14.30
Gdynia Dąbrowa
84.00
9.60
Gdynia Śródmieście
98.80
19.40
PM10
Kwiecień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 19.10 48.20 112.90 0
Gdańsk Stogi 13.30 31.50 111.90 0
Gdańsk Nowy Port 11.30 42.20 111.60 0
Gdynia Pogórze 10.30 28.50 75.60 0
Gdańsk Szadółki 12.80 38.10 94.10 0
Sopot 12.60 35.70 90.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.70 39.30 121.30 0
Gdynia Dąbrowa 11.10 32.70 59.70 0
Gdynia Śródmieście 19.60 49.40 207.80 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
112.90
48.20
19.10
Gdańsk Stogi
111.90
31.50
13.30
Gdańsk Nowy Port
111.60
42.20
11.30
Gdynia Pogórze
75.60
28.50
10.30
Gdańsk Szadółki
94.10
38.10
12.80
Sopot
90.50
35.70
12.60
Gdańsk Wrzeszcz
121.30
39.30
13.70
Gdynia Dąbrowa
59.70
32.70
11.10
Gdynia Śródmieście
207.80
49.40
19.60
CO
Kwiecień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 421.50 899.50 0
Gdynia Pogórze 635.10 678.10 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 281.40 732.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 325.40 794.80 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
899.50
421.50
Gdynia Pogórze
678.10
635.10
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
732.70
281.40
Gdańsk Wrzeszcz
794.80
325.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Kwiecień 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 72.40 98.00 0
Gdańsk Szadółki 56.20 87.70 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 66.80 103.70 0
Gdynia Dąbrowa 67.70 103.30 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
98.00
72.40
Gdańsk Szadółki
87.70
56.20
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
103.70
66.80
Gdynia Dąbrowa
103.30
67.70
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG