Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/12/ARMAAG/2011

2011-12-02

Fundacja ARMAAG  ogłasza przetarg nieograniczony   ZP/12/ARMAAG/2011 pt:

Dostawę analizatora mono i ditlenku azotu, kalibratora wielogazowego

generatora powietrza zerowego oraz dwóch stacji pogodowych  wraz z wymaganym osprzętem i montażem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników.

 

Ofertę należy złożyć do dnia   12 grudnia   2011 r., do godz. 10:00  w siedzibie Zamawiającego:
Gdańsk, ul. Brzozowa 15 A.

poniżej szczegóły zamówienia w załączniku:

SIWZ do ZP/12/ARMAAG/2011_02_12

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG