Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP07/ARMAAG/2012

2012-12-05

Fundacja ARMAAG ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 133.000 euro na
ZP07/ARMAAG/2012 pt:

Specjalistyczny serwis urządzeń pomiarowych

sieci monitoringu regionalnego ARMAAG w latach 2013-2014

 

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy
ul. Brzozowej 15 A do dnia 12 grudnia 2012 r. do godziny 11:00.

poniżej szczegóły zamówienia w załączniku:

SIWZ ZP07/ARMAAG/2012

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG