Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Aktualności

Aktualności

Informacja dot. ogłoszonego przetargu nr ZP/08/ARMAAG/2012

2012-12-10

Fundacja ARMAAG informuje, że dokonała zmiany treści w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. „Dostawy gazów kalibracyjnych w latach  2013-2015”  (zmiany w treści SIWZ oznaczono kolorem żółtym) .

SIWZ ZP/08/ARMAAG/2012 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG