Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Pytania i odpowiedzi do przetargu ZP/01/ARMAAG/2013

2013-02-15

Fundacja ARMAAG publikuje pytania i odpowiedzi do ZP/01/ARMAAG/2013 :

PYTANIE NR 1 : Na jakiej podstawie będzie oceniane kryterium "ilość wdrożeń utrzymaniowych w systemie CMS " ?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1:

Na podstawie listy usług i dokumentów potwierdzających realizację.

PYTANIE NR 2: Jak należy rozumieć pojęcie "wdrożenie utrzymaniowe w CMS "?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2:

Usługa utrzymaniowa CMS spełnia kryteria merytoryczne i techniczne opisane w pkt. 2 SIWZ.

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG