Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Aktualności

Aktualności

20-lecie Fundacji ARMAAG

2013-06-14

logo  20-lecie Fundacji ARMAAG

 

Fundacja „Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej” obchodzi w bieżącym roku jubileusz 20-lecia swojej działalności. W związku z tym wydarzeniem pragniemy przybliżyć Państwu historię powstania Fundacji.

 Fundacja „ARMAAG” powstała w 1993 r., ale jej historia zaczyna się wcześniej…

    Pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku, pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza wykonywane były poprzez różne instytucje: Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska oraz niektóre większe zakłady przemysłowe np. Rafinerię Gdańską. Badania prowadzone były różnymi metodami, z wykorzystaniem różnej aparatury pomiarowej, a więc porównywanie tak uzyskanych wyników praktycznienie nie miało sensu. Wiadomo jednak było, że stan środowiska wymaga radykalnej poprawy i trzeba podjąć natychmiastowe działania w tym kierunku.

   W 1989 r. w ramach współpracy miast Gdańsk – Brema, Gdańsk otrzymał w darze oprogramowanie funkcjonującego w Bremie monitoringu atmosfery. Adaptacja oprogramowania miała być gwarancją szybkiego uruchomienia monitoringu w Gdańsku. Na zlecenie Zarządu Miasta Gdańska, zespół autorski, którego pracami kierowali: Andrzej Wyszkowski i Jerzy Trapp - klimatolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego, wykonali wstępne prace analityczne i projektowe organizacji systemu monitoringu dla Gdańska. Miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot i Tczew, w listach intencyjnych wyraziły wolę przystąpienia do projektu i w dniu 19 lipca 1993 roku, wspólnie z firmą Nederpol podpisały akt notarialny, stanowiący początek powołanej w ten sposób do życia fundacji „ARMAAG”.

Podstawowe cele nowopowstałej Fundacji ARMAAG określone zostały w statucie. Najważniejsze z nich to:

1.       Prowadzenie monitoringu powietrza atmosferycznego w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Tczewie.

2.       Zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska poprzez zbieranie, analizowanie oraz udostępnianie danych dotyczących stanu zanieczyszczenia atmosfery i zmian w nim zachodzących.

3.       Skupianie wokół Fundacji przedsiębiorców, organizacji gospodarczych, i innych osób dla wspierania idei propagowanych prze Fundację.

4.       Oddziaływanie na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Tczewie.

5.       Popieranie inicjatyw służących idei Fundacji.

6.       Udostępnianie informacji o stanie powietrza atmosferycznego.

   Zarząd Fundacji składa się z czterech osób, po jednej z każdego z Miast - Fundatorów. W Fundacji zatrudnieni są etatowi pracownicy, a całością kieruje Dyrektor Fundacji

Budowa stacji, ich wyposażenie, organizacja całości przedsięwzięcia była finansowana wyłącznie z dotacji. Głównymi darczyńcami byli i do tej pory są członkowie – założyciele czyli miasta: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Oprócz tego w budowę sieci włączyły się podmioty gospodarcze, przekazując darowizny na budowę stacji i wspomaganie działalności Fundacji. Były to: Grupa  Lotos- Rafineria Gdańska, Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PERN”, Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o., Fundacja Współpracy Polsko- Niemieckiej, Stocznia Gdynia S.A., Zarząd Portu Gdynia S.A., Bałtycka Bazę Masową Sp. z o.o., Stocznia Marynarki Wojennej.

Aktualnie Fundacja ARMAAG jest prężnie działającą organizacją zapewniającą społeczeństwu wolny dostęp do informacji na temat jakości powietrza w Aglomeracji Gdańskiej i w Tczewie. Oprócz kluczowych obowiązków statutowych tj. obsługi 10 stacji sieci ARMAAG, 10 paneli sieci EnviroNet, systemu zarządzania w zgodności z normą ISO17025:2005, przetwarzania i przekazywania danych do sieci krajowej i europejskiej.

W ostatnich latach Fundacja brała udział w europejskim projekcie CITEAIR II  www.airqualitynow.eu

We wrześniu 2012 r. zakończyła budowę regionalnego systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim  AIRPOMERANIA finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Zapraszamy na stronę www.airpomerania.pl.

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG