Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Aktualności

Aktualności

Rozeznanie cenowe „Prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji ARMAAG"

2017-12-13

Fundacja ARMAAG  publikuje  rozeznanie cenowe.

Uprzejmie prosimy o podanie szacunkowej kwoty na wykonanie zadania:

  „Prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji ARMAAG od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. "

 

Szczegółowy opis zadania:

 1.Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie rachunkowości, księgowości I sprawozdawczości Fundacji ARMAAG  w okresie 1 stycznia  2018 do 31 grudnia 2018 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami.

2.   Zakres bieżącej obsługi księgowej:

a)      prowadzenie ksiąg rachunkowych Zamawiającego,

b)      wstępna kontrola formalna dokumentów źródłowych otrzymywanych do księgowania,

c)       sporządzanie dokumentów wtórnych,

d)      księgowanie operacji na kontach,

e)     sporządzanie zestawień wynikowych oraz miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,

f)       sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,

g)      sporządzanie list płac dla pracowników,

h)      rejestracja w ZUS pracowników,

i)        sporządzanie i przekazywanie miesięcznych deklaracji ZUS,

j)        nadzór i kontrola dokumentów księgowych w projektach zewnętrznych.

 

Liczba kont analitycznych 520

 

3.      Przedmiot zamówienia realizowany będzie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

4.      Sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2018 sporządzone zostanie do dnia 15 marca 2019r.

 

Wymagania Zamawiającego

 

  1. Do prowadzenia w/w prac Zamawiający wymaga stosowania profesjonalnego programu komputerowego i archiwizacji danych na nośnikach magnetycznych
  2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych konsultacji związanych z przedmiotem umowy.
  3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa w ewentualnych kontrolach zewnętrznych.
  4. Termin wykonania sprawozdania finansowego 15 marca 2019 r.

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG