Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Pytania i odpowiedzi do przeratgu nieograniczonego ZP.1.2020.RPO "ROZBUDOWA SYSTEMU.."

2020-03-09

Fundacja ARMAAG publikuje pytania i odpowiedzi  oraz zmieniony  SIWZ do przetargu nieograniczonego   pn. „ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU ATMOSFERY W AGLOMERACJI TRÓJMIEJSKIEJ”  (sygn. akt:   ZP.1.2020.RPO). :

Pytanie i odp. 09.03.2020 skan z podpisem

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG