Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Aktualności

Aktualności

Publikacje dotyczące jakości powietrza w Polsce za 2020 rok

2021-12-23

Zapraszamy do  lektury kliku publikacji  dotyczących jakości powietrza  w Polsce za 2020 rok,  które zostały opublikowane w ostaniach dniach na stronie GIOŚ :

1) Ocena zanieczyszczenia powietrza rtęcią na stacjach tła regionalnego w Polsce za 2020 rok pod linkiem : http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1003402

2) Jakość powietrza w Polsce w roku 2020 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) pod linkiem : http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1003384

3) Analiza wyników modelowania na potrzeby oceny udziału źródeł transgranicznych w Polsce w roku 2020 pod linkiem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1003383

4) Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w 2020 roku pod linkiem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1003382

5) Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce w 2020r  pod linkiem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1003302

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG