Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Aktualności

Aktualności

Informacja w sprawie wysokich stężęń pyłu PM10 na stacji AM2 w Gdańsku Stogach

2022-03-28

Uprzejmie informujemy, że wysokie stężenia pyłu PM10 na stacji AM2 w Gdańsku Stogach są spowodowane oddziaływaniem budowy w bezpośrednim otoczeniu stacji.  Wysokie stężenia pyłu PM10 utrzymują wyłączenie  w bezpośrednim sąsiedztwie stacji.  Zmiana  warunków pogodowych w dniu jutrzejszym pwoinna  obniżyć stężenia.

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG