Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Strona główna

Strona główna

Mapy zanieczyszczeń za 2006 rok

2007-04-24

Mapy średniorocznych wartości stężeń są już dostępne w zakładce raporty, zapraszamy do oglądania http://www.armaag.gda.pl/mapa.htm.

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG