Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Analiza zanieczyszczeń z wybranych dni

Analiza zanieczyszczeń z wybranych dni

Analiza imisji i warunków meteorologicznych 19.01.2009

2009-01-30

 Na poniższych wykresach przedstawiono  stężenia  dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, tlenku  węgla,  dwutlenku siarki  oraz parametrów meteorlogicznych z  19.01.2009. Tego dnia zmieniły się gwałtwonie warunki meteorologiczne między godziną 09:00 a 12:00 ( temperatura, wilgotność , prędkość i  kierunek wiatru), co było związane z przejściem frontu atmosferycznego i wpłynęło na  wzrost  stężeń poszczególnych  zanieczyszczeń  ( pył zawieszony PM10, tlenek węgla, dwutlenek węgla  oraz dwutlenek siarki ).

 PM10 19.01.2009

                        kliknij tutaj,aby powiększyć wykres PM10  

so2 19.01.2009                                                 

                         kliknij tutaj,aby powiększyć wykres NO2

CO 19.01.2009

                             kliknij tutaj,aby powiększyć wykres CO

S02 19.01.2009

                           kliknij tutaj,aby powiększyć wykres SO2

TEMP 19.01.2009

                kliknij tutaj,aby powiększyć wykres temepartury

wilgotnosc 19.01.2009

            kliknij tutaj,aby powiększyć wykres wilgotności względnej

pred 19.01.2009

                kliknij tutaj,aby powiększyć wykres prędkości wiatru

kierunek wiatru 19.01.2009

              kliknij tutaj,aby powiększyć wykres kierunku wiatru

roze 19.01.2009

                                 kliknij tutaj,aby powiększyć róże wiatrów

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG