Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Pytania do przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Fundacji ARMAAG

2009-06-09

Oferent zgłosił nastepujące Pytania do przetargu  nieograniczonego na Ubezpieczenie Fundacji ARMAAG :

Poproszę jeszcze o ile to możliwe takie dokumenty:

- KRS

- bilans, rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata

- F01 za I kwartał 2009

- projekt, wniosek promesę umowy AIRPOMERANIA

 

W odpowiedzi umieszczamy komunikat nr 1

komunikat nr 1 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG