Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

2009-12-23

Fundacja ARMAAG  ogłasza przetarg nieograniczony  ZP19/AIRPOMERANIA/ARMAAG/2009 pt:

 

„Projekt i budowa regionalnego systemu zarządzania informacją o jakości powietrza
                       
w województwie pomorskim AIRPOMERANIA

 

Ofertę należy złożyć do dnia 1 lutego 2010 r., godz. 10 00 w siedzibie Zamawiającego: Gdańsk, ul. Elbląska 66.

poniżej szczególy zamówienia w załącznikach:

 

SIWZ
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Wypis z programu funkcjonalno-użytkowego.
3.Harmonogram rzeczowy.
4.Oferta cenowa.
5.Wykaz wykonanych usług.
6.Opis oceny koncepcji.
7.wzór umowy z załącznikiem
8.Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

 

 Ogłoszenie jest dostęne na europejskiej stronie zamówień opublicznych:

 (PL-Gdańsk: Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska)

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG