Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Aktualności

Aktualności

Komunikat nr 2 do przetargu ZP19/AIRPOMERANIA/ARMAAG/2009

2010-01-12

Fundacja ARMAAG  ogłasza sprostowanie do treści SIWZ-u przetargu nieograniczonego  ZP19/AIRPOMERANIA/ARMAAG/2009   w punkcie 6.1.8 , treść punktu zmienia się z :

6.1.8    Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 4.000.000 zł;

 W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być  złożony przez każdego wykonawcę, jednak łącznie na kwotę nie mniejszą niż 8000000 PLN dla wszystkich wykonawców.

 

na następującą treść :

6.1.8    Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości co najmniej 4.000.000 zł;

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę, jednak łącznie na kwotę nie mniejszą niż 4000000 PLN dla wszystkich wykonawców.

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG