Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Aktualności

Aktualności

Komunikat nr 4 do przetargu ZP19/AIRPOMERANIA/ARMAAG/2009

2010-01-20

Fundacja ARMAAG w niniejszym komunikacie prostuje oczywiste pomyłki w załączniku nr 6 do SIWZ

 W opisie kategorii :

 Kategoria K1 -jest: Zamawiający wymaga zdefiniowania i preferuje tzw. Plan Zachowania Ciągłości Działania BCP (ang. Business Continuity Plan), który oferuje większą przewidywaną niezawodność i bezpieczeństwo systemu jako całości, elementów centralnych, komunikacji (6 pkt),

 Winno być: Zamawiający wymaga zdefiniowania i preferuje tzw. Plan Zachowania Ciągłości Działania BCP (ang. Business Continuity Plan), który oferuje większą przewidywaną niezawodność i bezpieczeństwo systemu jako całości, elementów centralnych, komunikacji (4pkt),

 Kategoria K2 - jest: Po zapoznaniu się z opisem koncepcji i przedyskutowaniu każdy z członków Komisji wyrazi swą ocenę w skali od
 0-25  pkt. dla tego podkryterium. Obliczona zostanie średnia ocena komisji K2 jako średnia arytmetyczna ocen indywidualnych, a następnie ocena podkryterium:

 Winno być: Po zapoznaniu się z opisem koncepcji i przedyskutowaniu każdy z członków Komisji wyrazi swą ocenę w skali od 0- 35 pkt. dla tego podkryterium. Obliczona zostanie średnia ocena komisji K2 jako średnia arytmetyczna ocen indywidualnych, a następnie ocena podkryterium:

 Kategoria K5 - jest: Po zapoznaniu się z opisem koncepcji i przedyskutowaniu każdy z członków Komisji wyrazi swą ocenę w skali od 0-20 pkt. dla tego podkryterium.

 Winno być: Po zapoznaniu się z opisem koncepcji i przedyskutowaniu każdy z członków Komisji wyrazi swą ocenę w skali od 0-15 pkt. dla tego podkryterium.

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG