Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP11/ARMAAG/2010

2010-11-17

Fundacja ARMAAG  ogłasza przetarg nieograniczony   ZP11/ARMAAG/2010 pt:

 

Dostawa i Montaż analizatora ozonu i analizatora pyłu zawieszonego

PM1, PM2,5, PM10 ,  z Wymaganym osprzętem i szkoleniem.

 

 

Ofertę należy złożyć do dnia  26 listopada 2010 r., godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego:
Gdańsk, ul. Brzozowa 15 A.

poniżej szczegóły zamówienia w załączniku:

SIWZ ZP11/ARMAAG/2010

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG