Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP12/ARMAAG/2010

2010-12-23

Fundacja ARMAAG  ogłasza przetarg nieograniczony   ZP12/ARMAAG/2010 pt:

 

DOSTAWĘ GAZÓW KALIBRACYJNYCH  W LATACH 2011-2013  I DZIERŻAWĘ BUTLI

 

Ofertę należy złożyć do dnia 10 stycznia  2011 r., godz. 12:00  w siedzibie Zamawiającego:
Gdańsk, ul. Brzozowa 15 A.

poniżej szczegóły zamówienia w załączniku:

SIWZ ZP12/ARMAAG/2010

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG