Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP3/ARMAAG/2011

2011-01-19

Fundacja ARMAAG  ogłasza przetarg nieograniczony   ZP3/ARMAAG/2011 pt:  Specjalistyczny serwis urządzeń pomiarowych

sieci monitoringu regionalnego ARMAAG

   w latach 2011-2012

 

Ofertę należy złożyć do dnia 7  lutego   2011 r., do godz. 11:00  w siedzibie Zamawiającego:
Gdańsk, ul. Brzozowa 15 A.

poniżej szczegóły zamówienia w załączniku:

SIWZ ZP3/ARMAAG/2011

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG