Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Aktualności

Aktualności

Analiza wpływu emisji z rozruchu kotła OP-230 nr 7 w EC z 15.04.2011

2011-05-04

Poniżej zaprezentowano analizę wpływu emisji z kotła OP-230 nr  7 EC w Gdańsku  na stężenia obserwowane  na stacjach gdańskich http://armaag.gda.pl/article/9826_Analiza_wplywu_emisji_z_rozruchu__kotla__OP-230_z_15.04.2011.htm .

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG