Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Monthly reports

Raport - 2018 July

Show raport for month:
SO2
July 2018
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.08 10.72 37.45 0 0
Gdańsk Stogi 2.60 5.54 23.68 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.40 3.42 15.18 0 0
Gdynia Pogórze 1.40 2.14 15.61 0 0
Gdańsk Szadółki 2.12 2.36 3.60 0 0
Sopot 1.44 2.43 8.66 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.02 2.28 5.91 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.59 2.62 6.67 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
37.45
10.72
3.08
Gdańsk Stogi
23.68
5.54
2.60
Gdańsk Nowy Port
15.18
3.42
2.40
Gdynia Pogórze
15.61
2.14
1.40
Gdańsk Szadółki
3.60
2.36
2.12
Sopot
8.66
2.43
1.44
Gdańsk Wrzeszcz
5.91
2.28
2.02
Gdynia Dąbrowa
6.67
2.62
1.59
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
July 2018
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 12.80 57.47 0
Gdańsk Stogi 13.87 52.59 0
Gdańsk Nowy Port 11.85 57.30 0
Gdynia Pogórze 4.51 19.93 0
Gdańsk Szadółki 11.99 99.68 0
Sopot 8.81 29.09 0
Gdańsk Wrzeszcz 10.22 54.78 0
Gdynia Dąbrowa 11.02 71.88 0
Gdynia Śródmieście 17.05 72.58 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
57.47
12.80
Gdańsk Stogi
52.59
13.87
Gdańsk Nowy Port
57.30
11.85
Gdynia Pogórze
19.93
4.51
Gdańsk Szadółki
99.68
11.99
Sopot
29.09
8.81
Gdańsk Wrzeszcz
54.78
10.22
Gdynia Dąbrowa
71.88
11.02
Gdynia Śródmieście
72.58
17.05
PM10
July 2018
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 21.96 38.87 73.05 0
Gdańsk Stogi 28.60 79.25 298.62 2
Gdańsk Nowy Port 30.35 65.32 444.24 2
Gdynia Pogórze 23.25 34.61 155.78 0
Gdańsk Szadółki 21.26 38.60 190.78 0
Sopot 22.74 41.84 169.36 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.82 32.13 118.61 0
Gdynia Dąbrowa 16.02 32.15 160.47 0
Gdynia Śródmieście 30.00 105.99 350.82 3
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
73.05
38.87
21.96
Gdańsk Stogi
298.62
79.25
28.60
Gdańsk Nowy Port
444.24
65.32
30.35
Gdynia Pogórze
155.78
34.61
23.25
Gdańsk Szadółki
190.78
38.60
21.26
Sopot
169.36
41.84
22.74
Gdańsk Wrzeszcz
118.61
32.13
16.82
Gdynia Dąbrowa
160.47
32.15
16.02
Gdynia Śródmieście
350.82
105.99
30.00
CO
July 2018
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 360.15 599.03 0
Gdynia Pogórze 235.23 331.52 0
Gdańsk Szadółki 276.29 417.10 0
Sopot 199.92 362.72 0
Gdańsk Wrzeszcz 290.45 499.55 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
599.03
360.15
Gdynia Pogórze
331.52
235.23
Gdańsk Szadółki
417.10
276.29
Sopot
362.72
199.92
Gdańsk Wrzeszcz
499.55
290.45
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
July 2018
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 64.64 118.35 0
Gdańsk Szadółki 47.61 112.19 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 57.01 110.68 0
Gdynia Dąbrowa 51.72 106.57 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
118.35
64.64
Gdańsk Szadółki
112.19
47.61
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
110.68
57.01
Gdynia Dąbrowa
106.57
51.72
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG