Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

historia

FUNDACJA ARMAG - historia

 

Fundacja Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej założona została przez Gminy Gdańsk, Gdynię , Sopot i Tczew oraz spółkę Nederpol w roku 1993 dla utworzenia sieci monitoringu regionalnego..

Fundacja jest  organizacją pozarządową, nie prowdzi działaloności gospodarczej.

Projekt sieci monitoringu wykonany przez zespół pod kierunkiem dr Jerzego Trappa z Uniwersytetu Gdańskiego został pozytywnie zaopiniowany przez Inspektora Ochrony Środowiska.

Organizacja sieci wynika ze statutu Fundacji Statut Fundacji ARMAG , którą kieruje Zarząd złożony z przedstawicieli gmin Gdańsk, Gdynia, Sopot i Tczew. Prace Zarządu nadzoruje Rada Nadzorcza , w skład której wchodzą obok przedstawicieli gmin przedstawiciele WIOŚ , PWIS i Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego.

Bezpośrednim wykonawcą prac jest Biuro Fundacji zatrudniające 6 osób : dyrektora, specjalista ds. dokumentacji , specjalista ds. analiz i prognoz, dwóch operatorów sieci oraz kierownika ds. technicznych

Wartość inwestycji prowadzonej przez Fundację w latach 1995-2002 wyniosła 4,5 mln złotych.

W roku 1995 zbudowano dwie stacje w Gdańsku:

  • stację nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich
  • stację nr 2 przy ul. Kaczeńce

Fundatorem obu stacji była Rafineria Gdańska.

W roku 1997 zbudowano stacje nr 3 i 4.Stacja nr 3 zlokalizowana jest w Nowym Porcie, zaś stacja nr 4 w Gdyni przy ul. Porębskiego. Fundatorem obu stacji był Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże.

Na przełomie 1997/98 zakupiono i postawiono stację nr 5 w Gdańsku Szadółkach. przy ul. Ostrzyckiej. Stację nr 5 ufundowało Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych, zaś jej budowę prowadzono ze środków WFOŚ i Gminy Gdańsk.

Kolejne uruchamiane stacje to stacja nr 6 i 7 zlokalizowane w Sopocie i Tczewie.

Fundatorem obu stacji był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo Miasto Sopot zakupiło ze środków własnych miernik nasłonecznienia.

Fundatorem stacji nr 8 w Gdańsku przy ul. Leczkowa było Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "Naftoport"

Ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zbudowano stację nr 9 w Gdyni Redłowie przy ul. Kopernika . Natomiast stacja nr 10 w Gdyni przy ul. Wendy jest wspólnym dziełem Gminy Gdynia, Stoczni: Gdynia S.A , Nauta i Marynarki Wojennej, Portu Gdynia oraz Bałtyckiej Bazy Masowej.

Przenośna stacja komunikacyjna DOAS zakupiona została ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Koszty funkcjonowania sieci pokrywane są w całości przez Gminy przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Tczewie.

W roku 1995 zbudowano dwie stacje w Gdańsku: stację nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich oraz stację nr 2 przy ul. Kaczeńce.Stacje wyposażone są w mierniki SO2, NOx i pyłu. Mierzone są również podstawowe parametry meteorologiczne. Fundatorem obu stacji była Rafineria Gdańska

W roku 1997 zbudowano stacje nr 3 i 4 wyposażone w mierniki SO2, NOx , pyłu, CO oraz CO2 oraz ozonu. W stacjach znajdują się mierniki parametrów meteorologicznych. Stacja nr 3 zlokalizowana jest w Nowym Porcie, zaś stacja nr 4 w Gdyni przy ul. Porębskiego. Fundatorem obu stacji był Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże.

Na przełomie 1997/98 zakupiono i zmontowano stację nr 5 w Gdańsku Szadółkach. przy ul. Ostrzyckiej. Stacja wyposażona jest w mierniki SO2, NOx , pyłu, CO oraz ozonu i mierniki parametrów meteorologicznych. Stacje nr 5 ufundowało Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych, zaś jej budowę prowadzono ze środków WFOŚ i Gminy Gdańsk

Kolejne uruchamiane stacje to stacja nr 6 i 7. Fundatorem obu stacji jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stacja nr 6 w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami wyposażona jest w analizatory SO2, NOx, pyłu, CO oraz kalibrator i mierniki parametrów meteorologicznych. Dodatkowo Miasto Sopot zakupiło ze środków własnych miernik nasłonecznienia. Stacja nr 7 w Tczewie przy ul. Targowej wyposażona jest w analizatory SO2, NOx, pyłu, CO i mierniki parametrów meteorologicznych. Wyniki stacji w Sopocie posłużą do określenia kierunków działań dla utrzymania statusu uzdrowiska, w Tczewie pomogą prowadzić odpowiednią politykę ekologiczną.

Fundacja wybudowała i uruchomiła ostatnio stację nr 8 w Gdańsku przy ul. Leczkowa wyposażoną jak stacja nr 6. Fundatorem stacji jest Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych " Naftoport " , które ufundowało również miernik węglowodorów do stacji nr 3 w Nowym Porcie.

Ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zbudowano stację nr 8 zlokalizowaną w Gdyni Redłowie przy ul. Kopernika. Ostatnia stacja w sieci, stacja nr 10 w Gdyni przy ul. Wendy uruchomiona została 11 maja 2001. Budowa i wyposażenie stacji finansowane były przez Gminę Gdynia i zakłady przemysłowe: Stocznię Gdynia S.A., Morski Port Gdynia S.A., Bałtycką Bazę Masową sp. z o.o., Stocznię Remontową " Nauta " S.A., Stocznię Marynarki Wojennej.

Fundacja posiada również przenośną stację do pomiaru zanieczyszczeń komunikacyjnych DoAS 2000. Sterowanie pracą stacji lokalnych i serwis wyników prowadzone są z jednostki centralnej CAS.

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG