System monitoringu Zapylenia Powietrza AMIZ-SYS

PGE

Pył PM10 [µg/m3]

Zapylenie (µg/m3) < 25 25 - 50 50 - 75 75 - 100 > 100Temperatura[°C]

Temperatura (°C) < 0 0 - 16 16 - 30 > 30Wilgotność [%]

Wilgotność (%) < 0 < 50 50 - 65 > 65Ciśnienie [hPa]

Ciśnienie (hPa) < 0 < 990 990 - 1010 > 1010Kierunek i prędkość wiatru [m/s]

Miernik Zapylenia Powietrza AMIZ 2007 G/I

Miernik Zapylenia Powietrza AMIZ 2007 G/I

Mierniki produkcji  Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej umiejscowione są w sąsiedztwie składowiska odpadów paleniskowych jak na załączonych poniżej mapkach.

 

Gdańsk Nowy Port Rewa
Stacja letnica Stacje Rewa

Zasada pomiaru stężenia zapylenia polega na pomiarze masy osadzonego pyłu na filtrze powietrza oraz na pomiarze objętości powietrza przepompowanego przez filtr co pozwala na wyliczenie stężenia zapylenia. Masa pyłu osadzonego na filtrze wyznaczana jest przez pomiar osłabienia promieniowego beta źródła 147Pm. Objętość powietrza jest proporcjonalna do czasu pompowania powietrza bowiem przepływ powietrza jest stały i wynosi 1 m3/h. Praca miernika odbywa się pod kontrolą układy mikroprocesowego. Układ mikroprocesowy oblicza zapylenie powietrza oraz rejestruje dane z czujników meteorologicznych i dokonuje obliczeń parametrów meteorologicznych. Wyniki prezentowane są w formie tablic, wykresów lub raportów w Internecie.

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com