Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Normy

Dopuszczalne poziomy stężeń

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, czas ich obowiązywania, oznaczenie numeryczne tych  substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji

(Rozporządzenie Ministra Klimatu i  Środowiska z dnia  5   2021 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu  (Dz.U.nr 0/2021  poz. 845)

Porównanie stężeń dopuszczalnych w różnych krajach i organizacjach

Zanieczyszczenie

Czas uśredniania

WHO

EPA

UE

Wielka Brytania

Francja

Niemcy

Polska

SO2

10-15 min

500

-

-

266
(nie częściej niż 35 razy)

-

-

-

30min

-

-

-

-

-

-

-

1h

-

-

350
(nie częściej niż 24 razy)

350
(nie częściej niż 24 razy)

350
(nie dłużej niż 0,3% czasu)

350

350
(nie częściej niż 24 razy)

3h

-

1300

-

-

-

-

-

24h

125

365

125
(nie częściej niż 3 razy)

125
(nie częściej niż 3 razy)

125
(nie dłużej niż 0,8% czasu)

125

125
(nie częściej niż 3 razy)

rok

50

80

20

20

20

20

20

NO2

30 min

-

-

-

-

-

200

-

1h

200

-

200
(nie częściej niż 18 razy)

200
(nie częściej niż 18 razy)

230
(nie dłużej niż 0,2% czasu)

-

200
(nie częściej niż 18 razy)

24h

-

-

-

-

-

100

-

rok

40

100

40

40

46

 

40

PM10

30min

-

-

-

-

-

-

-

24h

20

150

50
(nie częściej niż 35 razy)

50
(nie częściej niż 35 razy)

50
(nie dłużej niż 9,6% czasu)

50

50
(nie częściej niż 35 razy)

rok

50

-

40

40

40

40

40

CO

10-15 min

100000

-

-

-

-

-

-

30 min

60000

-

-

-

-

-

-

1h

30000

40000

-

-

-

-

-

8h

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

24h

-

-

-

-

-

-

-

rok

-

-

-

-

-

-

-

O3

30 min

-

-

-

-

-

-

-

1h

-

235

-

-

-

-

-

8h

100

157

                      120

100
(nie częściej niż 10 razy)

120

120

120
(nie więcej niż 25 dni)

Pb

24h

-

-

-

-

-

5

-

kwartał

-

1,5

-

0,5

-

-

-

rok

0,5

-

0,5

-

0,5

0,5

0,5

Benzen

rok

-

-

5

16,25

8

-

5

wartości podawane w mikrogramach na metr sześcienny (ug/m3)

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG