Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2023 Styczeń

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Styczeń 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 8.10 17.90 20.00 0 0
Gdańsk Stogi 3.60 9.10 19.50 0 0
Gdańsk Nowy Port 5.80 14.00 32.60 0 0
Gdynia Pogórze 4.80 12.30 29.50 0 0
Sopot 8.10 13.50 20.60 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 2.40 4.40 9.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.30 7.60 26.50 0 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
20.00
17.90
8.10
Gdańsk Stogi
19.50
9.10
3.60
Gdańsk Nowy Port
32.60
14.00
5.80
Gdynia Pogórze
29.50
12.30
4.80
Sopot
20.60
13.50
8.10
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
9.60
4.40
2.40
Gdynia Dąbrowa
26.50
7.60
3.30
NO2
Styczeń 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 16.40 59.30 0
Gdańsk Stogi 18.70 64.00 0
Gdańsk Nowy Port 18.60 54.30 0
Gdynia Pogórze 11.30 55.70 0
Sopot 11.90 52.10 0
Gdańsk Matarnia 26.20 83.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.80 62.20 0
Gdynia Dąbrowa 14.00 93.20 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
59.30
16.40
Gdańsk Stogi
64.00
18.70
Gdańsk Nowy Port
54.30
18.60
Gdynia Pogórze
55.70
11.30
Sopot
52.10
11.90
Gdańsk Matarnia
83.60
26.20
Gdańsk Wrzeszcz
62.20
16.80
Gdynia Dąbrowa
93.20
14.00
PM10
Styczeń 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 17.50 37.70 54.80 0
Gdańsk Stogi 19.60 63.70 281.30 1
Gdańsk Nowy Port 13.90 33.60 79.10 0
Gdynia Pogórze 17.60 38.90 72.40 0
Sopot 13.30 31.60 42.90 0
Gdańsk Matarnia 15.00 35.40 53.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.70 34.40 53.80 0
Gdynia Dąbrowa 13.50 30.20 46.90 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
54.80
37.70
17.50
Gdańsk Stogi
281.30
63.70
19.60
Gdańsk Nowy Port
79.10
33.60
13.90
Gdynia Pogórze
72.40
38.90
17.60
Sopot
42.90
31.60
13.30
Gdańsk Matarnia
53.20
35.40
15.00
Gdańsk Wrzeszcz
53.80
34.40
15.70
Gdynia Dąbrowa
46.90
30.20
13.50
CO
Styczeń 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 324.40 1004.10 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 310.60 607.30 0
Gdynia Pogórze 342.00 745.40 0
Sopot 299.60 585.60 0
Gdańsk Matarnia 381.80 911.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 267.50 685.50 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
1004.10
324.40
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
607.30
310.60
Gdynia Pogórze
745.40
342.00
Sopot
585.60
299.60
Gdańsk Matarnia
911.10
381.80
Gdańsk Wrzeszcz
685.50
267.50
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
Styczeń 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 45.30 79.10 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia 38.10 75.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 42.10 74.10 0
Gdynia Dąbrowa 43.20 75.00 0
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
79.10
45.30
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
75.00
38.10
Gdańsk Wrzeszcz
74.10
42.10
Gdynia Dąbrowa
75.00
43.20

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG