Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2021 Lipiec

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Lipiec 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 2.90 3.80 7.80 0 0
Gdańsk Stogi 1.20 6.10 29.00 0 0
Gdańsk Nowy Port 1.50 3.10 9.90 0 0
Gdynia Pogórze 1.10 2.40 14.70 0 0
Gdańsk Szadółki 1.00 1.50 6.90 0 0
Sopot 1.50 2.20 7.00 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 1.00 1.70 8.30 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.10 1.60 8.30 0 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
7.80
3.80
2.90
Gdańsk Stogi
29.00
6.10
1.20
Gdańsk Nowy Port
9.90
3.10
1.50
Gdynia Pogórze
14.70
2.40
1.10
Gdańsk Szadółki
6.90
1.50
1.00
Sopot
7.00
2.20
1.50
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
8.30
1.70
1.00
Gdynia Dąbrowa
8.30
1.60
1.10
NO2
Lipiec 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 12.70 43.10 0
Gdańsk Stogi 10.90 44.50 0
Gdańsk Nowy Port 12.30 57.70 0
Gdynia Pogórze 5.00 37.60 0
Gdańsk Szadółki 11.90 51.80 0
Sopot 12.00 63.20 0
Gdańsk Matarnia 26.90 90.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.30 68.70 0
Gdynia Dąbrowa 11.40 56.00 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
43.10
12.70
Gdańsk Stogi
44.50
10.90
Gdańsk Nowy Port
57.70
12.30
Gdynia Pogórze
37.60
5.00
Gdańsk Szadółki
51.80
11.90
Sopot
63.20
12.00
Gdańsk Matarnia
90.30
26.90
Gdańsk Wrzeszcz
68.70
13.30
Gdynia Dąbrowa
56.00
11.40
PM10
Lipiec 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 25.70 43.10 122.80 0
Gdańsk Stogi 20.00 33.90 87.90 0
Gdańsk Nowy Port 14.20 27.40 56.90 0
Gdynia Pogórze 18.20 32.10 45.90 0
Gdańsk Szadółki 37.30 113.90 354.10 2
Sopot 18.10 31.30 75.80 0
Gdańsk Matarnia 18.80 31.00 47.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 20.10 37.80 95.60 0
Gdynia Dąbrowa 19.90 43.20 111.70 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
122.80
43.10
25.70
Gdańsk Stogi
87.90
33.90
20.00
Gdańsk Nowy Port
56.90
27.40
14.20
Gdynia Pogórze
45.90
32.10
18.20
Gdańsk Szadółki
354.10
113.90
37.30
Sopot
75.80
31.30
18.10
Gdańsk Matarnia
47.30
31.00
18.80
Gdańsk Wrzeszcz
95.60
37.80
20.10
Gdynia Dąbrowa
111.70
43.20
19.90
CO
Lipiec 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 272.20 521.60 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 335.70 493.10 0
Gdynia Pogórze 235.10 312.10 0
Gdańsk Szadółki 256.80 466.30 0
Sopot 323.00 516.40 0
Gdańsk Matarnia 244.90 480.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 213.60 470.80 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
521.60
272.20
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
493.10
335.70
Gdynia Pogórze
312.10
235.10
Gdańsk Szadółki
466.30
256.80
Sopot
516.40
323.00
Gdańsk Matarnia
480.70
244.90
Gdańsk Wrzeszcz
470.80
213.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
Lipiec 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 59.20 108.70 0
Gdańsk Szadółki 42.20 84.20 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 48.50 92.20 0
Gdynia Dąbrowa 61.20 108.90 0
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
108.70
59.20
Gdańsk Szadółki
84.20
42.20
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
92.20
48.50
Gdynia Dąbrowa
108.90
61.20

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG