Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2024 Marzec

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Marzec 2024
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.10 5.60 22.00 0 0
Gdańsk Stogi 3.30 4.80 9.70 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.80 11.00 24.60 0 0
Gdynia Pogórze 3.80 8.00 28.00 0 0
Gdańsk Lawendowe W. 3.80 6.90 22.10 0 0
Sopot 3.70 5.70 13.50 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 3.20 5.20 21.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.00 4.30 6.20 0 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
22.00
5.60
3.10
Gdańsk Stogi
9.70
4.80
3.30
Gdańsk Nowy Port
24.60
11.00
3.80
Gdynia Pogórze
28.00
8.00
3.80
Gdańsk Lawendowe W.
22.10
6.90
3.80
Sopot
13.50
5.70
3.70
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
21.90
5.20
3.20
Gdynia Dąbrowa
6.20
4.30
3.00
NO2
Marzec 2024
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 20.60 58.20 0
Gdańsk Stogi 15.90 64.80 0
Gdańsk Nowy Port 19.10 61.50 0
Gdynia Pogórze 15.30 64.00 0
Gdańsk Lawendowe W. 17.60 68.80 0
Sopot 16.80 55.50 0
Gdańsk Matarnia 29.70 76.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.80 62.40 0
Gdynia Dąbrowa 19.40 84.30 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
58.20
20.60
Gdańsk Stogi
64.80
15.90
Gdańsk Nowy Port
61.50
19.10
Gdynia Pogórze
64.00
15.30
Gdańsk Lawendowe W.
68.80
17.60
Sopot
55.50
16.80
Gdańsk Matarnia
76.20
29.70
Gdańsk Wrzeszcz
62.40
18.80
Gdynia Dąbrowa
84.30
19.40
PM10
Marzec 2024
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 26.50 60.70 86.40 1
Gdańsk Stogi 21.10 40.20 87.30 0
Gdańsk Nowy Port 19.60 51.90 78.00 1
Gdynia Pogórze 25.00 75.20 109.90 1
Gdańsk Lawendowe W. 23.40 80.40 113.40 1
Sopot 22.80 65.10 104.00 1
Gdańsk Matarnia 24.10 80.20 102.90 1
Gdańsk Wrzeszcz 25.10 66.70 92.30 1
Gdynia Dąbrowa 21.70 79.40 98.00 1
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
86.40
60.70
26.50
Gdańsk Stogi
87.30
40.20
21.10
Gdańsk Nowy Port
78.00
51.90
19.60
Gdynia Pogórze
109.90
75.20
25.00
Gdańsk Lawendowe W.
113.40
80.40
23.40
Sopot
104.00
65.10
22.80
Gdańsk Matarnia
102.90
80.20
24.10
Gdańsk Wrzeszcz
92.30
66.70
25.10
Gdynia Dąbrowa
98.00
79.40
21.70
CO
Marzec 2024
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 339.40 1172.50 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 379.40 811.30 0
Gdynia Pogórze 307.90 691.20 0
Gdańsk Lawendowe W. 350.70 745.10 0
Sopot 304.40 549.60 0
Gdańsk Matarnia 346.50 797.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 345.70 651.20 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
1172.50
339.40
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
811.30
379.40
Gdynia Pogórze
691.20
307.90
Gdańsk Lawendowe W.
745.10
350.70
Sopot
549.60
304.40
Gdańsk Matarnia
797.50
346.50
Gdańsk Wrzeszcz
651.20
345.70
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
Marzec 2024
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 49.70 86.10 0
Gdańsk Lawendowe W. 51.20 92.00 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia 38.00 71.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 45.10 82.10 0
Gdynia Dąbrowa 48.70 81.60 0
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
86.10
49.70
Gdańsk Lawendowe W.
92.00
51.20
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
71.40
38.00
Gdańsk Wrzeszcz
82.10
45.10
Gdynia Dąbrowa
81.60
48.70
H2S
Marzec 2024
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze - - -
Gdańsk Lawendowe W. 1.30 7.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz - - -
Gdynia Dąbrowa - - -

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG