Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2018 Wrzesień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Wrzesień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.60 23.10 102.20 0 0
Gdańsk Stogi 8.70 83.00 551.60 0 2
Gdańsk Nowy Port 4.50 16.00 118.60 0 0
Gdynia Pogórze 2.00 4.30 11.20 0 0
Gdańsk Szadółki 2.30 2.50 3.90 0 0
Sopot 0.80 1.30 4.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.00 15.80 234.00 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.10 2.80 5.00 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
102.20
23.10
4.60
Gdańsk Stogi
551.60
83.00
8.70
Gdańsk Nowy Port
118.60
16.00
4.50
Gdynia Pogórze
11.20
4.30
2.00
Gdańsk Szadółki
3.90
2.50
2.30
Sopot
4.00
1.30
0.80
Gdańsk Wrzeszcz
234.00
15.80
3.00
Gdynia Dąbrowa
5.00
2.80
2.10
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Wrzesień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 17.80 95.00 0
Gdańsk Stogi 13.90 78.10 0
Gdańsk Nowy Port 16.40 86.20 0
Gdynia Pogórze - - -
Gdańsk Szadółki 13.60 86.00 0
Sopot 12.50 63.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.50 91.70 0
Gdynia Dąbrowa 15.70 88.20 0
Gdynia Śródmieście 24.30 161.80 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
95.00
17.80
Gdańsk Stogi
78.10
13.90
Gdańsk Nowy Port
86.20
16.40
Gdynia Pogórze
-
-
Gdańsk Szadółki
86.00
13.60
Sopot
63.40
12.50
Gdańsk Wrzeszcz
91.70
16.50
Gdynia Dąbrowa
88.20
15.70
Gdynia Śródmieście
161.80
24.30
PM10
Wrzesień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 27.50 59.90 140.30 4
Gdańsk Stogi 25.90 55.50 187.20 1
Gdańsk Nowy Port 30.30 79.00 272.10 6
Gdynia Pogórze 15.30 35.50 72.90 0
Gdańsk Szadółki 19.60 47.90 162.20 0
Sopot 23.60 56.20 149.10 1
Gdańsk Wrzeszcz 18.20 37.80 110.20 0
Gdynia Dąbrowa 16.10 39.70 76.90 0
Gdynia Śródmieście 24.60 63.50 220.90 1
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
140.30
59.90
27.50
Gdańsk Stogi
187.20
55.50
25.90
Gdańsk Nowy Port
272.10
79.00
30.30
Gdynia Pogórze
72.90
35.50
15.30
Gdańsk Szadółki
162.20
47.90
19.60
Sopot
149.10
56.20
23.60
Gdańsk Wrzeszcz
110.20
37.80
18.20
Gdynia Dąbrowa
76.90
39.70
16.10
Gdynia Śródmieście
220.90
63.50
24.60
CO
Wrzesień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 391.60 623.10 0
Gdynia Pogórze 394.50 621.00 0
Gdańsk Szadółki 322.60 499.70 0
Sopot 341.90 511.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 291.40 545.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
623.10
391.60
Gdynia Pogórze
621.00
394.50
Gdańsk Szadółki
499.70
322.60
Sopot
511.90
341.90
Gdańsk Wrzeszcz
545.40
291.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Wrzesień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 61.40 93.10 0
Gdańsk Szadółki 46.30 110.80 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 47.50 123.10 1
Gdynia Dąbrowa 48.50 121.70 1
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
93.10
61.40
Gdańsk Szadółki
110.80
46.30
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
123.10
47.50
Gdynia Dąbrowa
121.70
48.50
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG