Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2021 Kwiecień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Kwiecień 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.30 9.30 41.00 0 0
Gdańsk Stogi 2.40 6.80 30.80 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.20 9.50 48.80 0 0
Gdynia Pogórze 1.90 6.40 10.70 0 0
Gdańsk Szadółki 1.80 3.70 11.40 0 0
Sopot 1.50 3.60 17.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.60 4.60 19.30 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.90 3.50 18.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
41.00
9.30
4.30
Gdańsk Stogi
30.80
6.80
2.40
Gdańsk Nowy Port
48.80
9.50
2.20
Gdynia Pogórze
10.70
6.40
1.90
Gdańsk Szadółki
11.40
3.70
1.80
Sopot
17.00
3.60
1.50
Gdańsk Wrzeszcz
19.30
4.60
1.60
Gdynia Dąbrowa
18.10
3.50
1.90
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Kwiecień 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 16.30 95.10 0
Gdańsk Stogi 16.20 93.90 0
Gdańsk Nowy Port 14.20 115.70 0
Gdynia Pogórze 7.00 40.90 0
Gdańsk Szadółki 15.30 130.70 0
Sopot 15.10 63.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.20 91.30 0
Gdynia Dąbrowa 13.10 99.90 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
95.10
16.30
Gdańsk Stogi
93.90
16.20
Gdańsk Nowy Port
115.70
14.20
Gdynia Pogórze
40.90
7.00
Gdańsk Szadółki
130.70
15.30
Sopot
63.30
15.10
Gdańsk Wrzeszcz
91.30
15.20
Gdynia Dąbrowa
99.90
13.10
Gdynia Śródmieście
-
-
PM10
Kwiecień 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 24.50 54.70 164.40 1
Gdańsk Stogi 18.70 38.10 119.90 0
Gdańsk Nowy Port 18.60 68.10 363.30 1
Gdynia Pogórze 18.40 42.50 84.40 0
Gdańsk Szadółki 16.50 37.30 148.30 0
Sopot 16.30 35.90 92.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 22.90 92.60 471.50 1
Gdynia Dąbrowa 18.30 52.80 197.50 1
Gdynia Śródmieście 27.40 90.10 326.20 4
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
164.40
54.70
24.50
Gdańsk Stogi
119.90
38.10
18.70
Gdańsk Nowy Port
363.30
68.10
18.60
Gdynia Pogórze
84.40
42.50
18.40
Gdańsk Szadółki
148.30
37.30
16.50
Sopot
92.60
35.90
16.30
Gdańsk Wrzeszcz
471.50
92.60
22.90
Gdynia Dąbrowa
197.50
52.80
18.30
Gdynia Śródmieście
326.20
90.10
27.40
CO
Kwiecień 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 333.30 937.30 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 314.70 723.80 0
Gdynia Pogórze 246.10 366.40 0
Gdańsk Szadółki 296.10 585.30 0
Sopot 289.80 530.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 301.30 767.00 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
937.30
333.30
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
723.80
314.70
Gdynia Pogórze
366.40
246.10
Gdańsk Szadółki
585.30
296.10
Sopot
530.80
289.80
Gdańsk Wrzeszcz
767.00
301.30
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Kwiecień 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 72.50 108.20 0
Gdańsk Szadółki 64.90 103.70 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 61.00 95.70 0
Gdynia Dąbrowa 69.00 104.80 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
108.20
72.50
Gdańsk Szadółki
103.70
64.90
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
95.70
61.00
Gdynia Dąbrowa
104.80
69.00
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG