Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2019 Marzec

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Marzec 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.30 11.10 67.10 0 0
Gdańsk Stogi 6.00 31.10 124.70 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.70 16.90 56.70 0 0
Gdynia Pogórze 2.60 5.20 20.50 0 0
Gdańsk Szadółki 1.60 3.90 21.40 0 0
Sopot 1.20 2.80 10.70 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.70 3.30 10.40 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.40 3.20 9.00 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
67.10
11.10
4.30
Gdańsk Stogi
124.70
31.10
6.00
Gdańsk Nowy Port
56.70
16.90
3.70
Gdynia Pogórze
20.50
5.20
2.60
Gdańsk Szadółki
21.40
3.90
1.60
Sopot
10.70
2.80
1.20
Gdańsk Wrzeszcz
10.40
3.30
1.70
Gdynia Dąbrowa
9.00
3.20
1.40
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Marzec 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 16.30 74.30 0
Gdańsk Stogi 15.70 63.00 0
Gdańsk Nowy Port 15.30 77.50 0
Gdynia Pogórze 11.20 79.00 0
Gdańsk Szadółki 14.50 80.40 0
Sopot 11.00 64.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 12.80 85.80 0
Gdynia Dąbrowa 9.90 80.40 0
Gdynia Śródmieście 15.10 75.80 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
74.30
16.30
Gdańsk Stogi
63.00
15.70
Gdańsk Nowy Port
77.50
15.30
Gdynia Pogórze
79.00
11.20
Gdańsk Szadółki
80.40
14.50
Sopot
64.50
11.00
Gdańsk Wrzeszcz
85.80
12.80
Gdynia Dąbrowa
80.40
9.90
Gdynia Śródmieście
75.80
15.10
PM10
Marzec 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 22.50 46.70 142.00 0
Gdańsk Stogi 16.90 27.20 79.30 0
Gdańsk Nowy Port 13.40 27.70 106.90 0
Gdynia Pogórze 14.10 22.60 107.40 0
Gdańsk Szadółki 12.80 31.30 150.80 0
Sopot 11.50 25.20 67.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.20 23.70 113.90 0
Gdynia Dąbrowa 11.00 19.90 42.90 0
Gdynia Śródmieście 17.30 37.20 181.50 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
142.00
46.70
22.50
Gdańsk Stogi
79.30
27.20
16.90
Gdańsk Nowy Port
106.90
27.70
13.40
Gdynia Pogórze
107.40
22.60
14.10
Gdańsk Szadółki
150.80
31.30
12.80
Sopot
67.00
25.20
11.50
Gdańsk Wrzeszcz
113.90
23.70
13.20
Gdynia Dąbrowa
42.90
19.90
11.00
Gdynia Śródmieście
181.50
37.20
17.30
CO
Marzec 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 337.60 568.20 0
Gdynia Pogórze 276.40 670.70 0
Gdańsk Szadółki 278.20 554.50 0
Sopot 229.50 444.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 319.40 523.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
568.20
337.60
Gdynia Pogórze
670.70
276.40
Gdańsk Szadółki
554.50
278.20
Sopot
444.70
229.50
Gdańsk Wrzeszcz
523.60
319.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Marzec 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 65.90 92.40 0
Gdańsk Szadółki 55.40 97.40 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 61.90 90.40 0
Gdynia Dąbrowa 66.20 91.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
92.40
65.90
Gdańsk Szadółki
97.40
55.40
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
90.40
61.90
Gdynia Dąbrowa
91.20
66.20
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG