Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Raporty miesięczne

Raport - 2018 Grudzień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Grudzień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.83 8.16 9.57 0 0
Gdańsk Stogi 6.13 27.05 111.80 0 0
Gdańsk Nowy Port 11.25 76.06 169.19 0 0
Gdynia Pogórze 5.03 20.84 83.55 0 0
Gdańsk Szadółki 1.54 3.55 4.54 0 0
Sopot 2.40 10.05 50.78 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.76 13.35 101.05 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.93 14.13 39.31 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
9.57
8.16
3.83
Gdańsk Stogi
111.80
27.05
6.13
Gdańsk Nowy Port
169.19
76.06
11.25
Gdynia Pogórze
83.55
20.84
5.03
Gdańsk Szadółki
4.54
3.55
1.54
Sopot
50.78
10.05
2.40
Gdańsk Wrzeszcz
101.05
13.35
3.76
Gdynia Dąbrowa
39.31
14.13
2.93
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Grudzień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 18.24 78.55 0
Gdańsk Stogi 17.13 71.23 0
Gdańsk Nowy Port 20.26 67.05 0
Gdynia Pogórze 15.90 46.38 0
Gdańsk Szadółki 13.49 40.20 0
Sopot 16.77 62.01 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.79 67.07 0
Gdynia Dąbrowa 12.22 47.33 0
Gdynia Śródmieście 18.33 67.34 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
78.55
18.24
Gdańsk Stogi
71.23
17.13
Gdańsk Nowy Port
67.05
20.26
Gdynia Pogórze
46.38
15.90
Gdańsk Szadółki
40.20
13.49
Sopot
62.01
16.77
Gdańsk Wrzeszcz
67.07
17.79
Gdynia Dąbrowa
47.33
12.22
Gdynia Śródmieście
67.34
18.33
PM10
Grudzień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 25.51 56.34 85.23 7
Gdańsk Stogi 18.71 38.94 92.99 0
Gdańsk Nowy Port 24.77 63.04 122.41 4
Gdynia Pogórze 19.63 47.35 112.99 0
Gdańsk Szadółki 14.26 32.93 57.79 0
Sopot 18.32 48.95 87.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 20.29 49.55 77.48 0
Gdynia Dąbrowa 16.46 43.15 76.04 0
Gdynia Śródmieście 22.69 56.33 117.29 4
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
85.23
56.34
25.51
Gdańsk Stogi
92.99
38.94
18.71
Gdańsk Nowy Port
122.41
63.04
24.77
Gdynia Pogórze
112.99
47.35
19.63
Gdańsk Szadółki
57.79
32.93
14.26
Sopot
87.40
48.95
18.32
Gdańsk Wrzeszcz
77.48
49.55
20.29
Gdynia Dąbrowa
76.04
43.15
16.46
Gdynia Śródmieście
117.29
56.33
22.69
CO
Grudzień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 406.87 754.10 0
Gdynia Pogórze 652.35 1317.20 0
Gdańsk Szadółki 371.17 748.11 0
Sopot 422.56 974.42 0
Gdańsk Wrzeszcz 389.06 877.81 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
754.10
406.87
Gdynia Pogórze
1317.20
652.35
Gdańsk Szadółki
748.11
371.17
Sopot
974.42
422.56
Gdańsk Wrzeszcz
877.81
389.06
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Grudzień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 30.26 70.24 0
Gdańsk Szadółki 24.97 64.74 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 29.81 71.56 0
Gdynia Dąbrowa 29.26 66.49 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
70.24
30.26
Gdańsk Szadółki
64.74
24.97
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
71.56
29.81
Gdynia Dąbrowa
66.49
29.26
Gdynia Śródmieście
-
-

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG