Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Zadania 2014

Umowy o dotację celową popisane przez Fundację ARMAAG W w 2014 roku:

1) Umowa z miastem Gdańsk nr RWB-W/700/WŚ/6/U-W.BIEŻ/2014  zawarta 11 lutego 2014 na relizację zadania : " Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza  atmosferycznego na terenie Gdańska ( w tym w szczególności  badanie stężenia takich zanieczyszczeń  jak:dwutlenek siarki,  tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon , benzen), przygotowanie i upowszechnianie w różnych formach informacji o stanie powietrza atmosferycznego , zarządzanie  informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z monitoringu".

2) Umowa  z miastem Gdynia  nr KB/9/RO/z-W/2014  zawarta  24 stycznia 2014 roku  na realizację zadania: "Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery w stacjach zlokalizowanych na terenie Gdynii w 2014 roku".

3) Umowa z miastem Sopot nr  IOŚ.2.2014.271.VII   zawarta 3 stycznia 2014 na realizację zadania :" Prowadzenie monitoringu  powietrza na podstawie wyników stacji ARMAAG nr 6 zlokalizowanej na terenie Gminy  Miasta Sopot ".

4) Umowa z miastem Tczew nr 65/02/14 zawarta 4 lutego 2014: "Prowadzenie w 2014 r. monitoringu atmosfery na terenie  Tczewa  w automatycznej stacji pomiarowej , zgodnie z wymganiami  Państwowego  Monitoringu Środowiska ".

5) Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Gdańsku  nr WFOŚ/D/357/53//2014 pt:" Niebieski atmoludek  - czyste powietrze  dla każdego ".

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG