Home  ›  Reports  ›  Monthly reports
Monthly reports

Raport - 2017 June

Show raport for month:
SO2
June 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 12.80 17.30 43.60 0 0
Gdańsk Stogi 4.90 23.30 91.90 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.60 13.30 106.80 0 0
Gdynia Pogórze 2.10 6.00 16.70 0 0
Gdańsk Szadółki 4.10 4.70 7.60 0 0
Sopot 1.20 2.50 15.60 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 4.90 21.40 199.50 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.30 2.60 10.90 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
43.60
17.30
12.80
Gdańsk Stogi
91.90
23.30
4.90
Gdańsk Nowy Port
106.80
13.30
3.60
Gdynia Pogórze
16.70
6.00
2.10
Gdańsk Szadółki
7.60
4.70
4.10
Sopot
15.60
2.50
1.20
Gdańsk Wrzeszcz
199.50
21.40
4.90
Gdynia Dąbrowa
10.90
2.60
1.30
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
June 2017
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 12.80 68.10 0
Gdańsk Stogi 9.70 40.00 0
Gdańsk Nowy Port 9.70 50.70 0
Gdynia Pogórze 8.40 61.00 0
Gdańsk Szadółki 11.80 57.10 0
Sopot 7.50 43.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 11.90 67.50 0
Gdynia Dąbrowa 9.80 56.30 0
Gdynia Śródmieście 12.80 54.00 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
68.10
12.80
Gdańsk Stogi
40.00
9.70
Gdańsk Nowy Port
50.70
9.70
Gdynia Pogórze
61.00
8.40
Gdańsk Szadółki
57.10
11.80
Sopot
43.50
7.50
Gdańsk Wrzeszcz
67.50
11.90
Gdynia Dąbrowa
56.30
9.80
Gdynia Śródmieście
54.00
12.80
PM10
June 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 17.50 31.00 105.30 0
Gdańsk Stogi 15.10 26.10 67.70 0
Gdańsk Nowy Port 10.90 21.40 54.20 0
Gdynia Pogórze 10.10 17.90 200.30 0
Gdańsk Szadółki 16.50 51.80 198.40 1
Sopot 14.50 24.40 116.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.70 25.60 62.70 0
Gdynia Dąbrowa 10.90 22.30 59.50 0
Gdynia Śródmieście 16.40 27.10 95.00 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
105.30
31.00
17.50
Gdańsk Stogi
67.70
26.10
15.10
Gdańsk Nowy Port
54.20
21.40
10.90
Gdynia Pogórze
200.30
17.90
10.10
Gdańsk Szadółki
198.40
51.80
16.50
Sopot
116.30
24.40
14.50
Gdańsk Wrzeszcz
62.70
25.60
13.70
Gdynia Dąbrowa
59.50
22.30
10.90
Gdynia Śródmieście
95.00
27.10
16.40
CO
June 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 416.80 578.90 0
Gdynia Pogórze 206.20 330.60 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 184.40 277.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 354.30 532.10 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
578.90
416.80
Gdynia Pogórze
330.60
206.20
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
277.70
184.40
Gdańsk Wrzeszcz
532.10
354.30
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
June 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 61.10 95.50 0
Gdańsk Szadółki 56.60 109.70 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 61.30 91.80 0
Gdynia Dąbrowa 57.80 84.60 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
95.50
61.10
Gdańsk Szadółki
109.70
56.60
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
91.80
61.30
Gdynia Dąbrowa
84.60
57.80
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

Project and realisation: zjednoczenie.com