Home  ›  Reports  ›  Monthly reports
Monthly reports

Raport - 2018 May

Show raport for month:
SO2
May 2018
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 7.30 21.60 86.80 0 0
Gdańsk Stogi 3.40 5.50 24.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 4.60 24.40 355.00 0 1
Gdynia Pogórze 1.60 4.40 27.20 0 0
Gdańsk Szadółki 2.20 3.40 7.60 0 0
Sopot 2.80 4.00 15.50 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.10 9.00 82.20 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.10 5.30 26.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
86.80
21.60
7.30
Gdańsk Stogi
24.40
5.50
3.40
Gdańsk Nowy Port
355.00
24.40
4.60
Gdynia Pogórze
27.20
4.40
1.60
Gdańsk Szadółki
7.60
3.40
2.20
Sopot
15.50
4.00
2.80
Gdańsk Wrzeszcz
82.20
9.00
3.10
Gdynia Dąbrowa
26.20
5.30
2.10
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
May 2018
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 17.30 69.30 0
Gdańsk Stogi 13.20 60.80 0
Gdańsk Nowy Port 12.40 62.80 0
Gdynia Pogórze 5.00 25.00 0
Gdańsk Szadółki 16.60 67.00 0
Sopot 11.00 45.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.20 67.20 0
Gdynia Dąbrowa 21.40 84.30 0
Gdynia Śródmieście 25.30 77.20 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
69.30
17.30
Gdańsk Stogi
60.80
13.20
Gdańsk Nowy Port
62.80
12.40
Gdynia Pogórze
25.00
5.00
Gdańsk Szadółki
67.00
16.60
Sopot
45.10
11.00
Gdańsk Wrzeszcz
67.20
15.20
Gdynia Dąbrowa
84.30
21.40
Gdynia Śródmieście
77.20
25.30
PM10
May 2018
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 27.00 51.00 93.90 2
Gdańsk Stogi 20.60 46.10 300.10 0
Gdańsk Nowy Port 19.50 58.00 164.00 2
Gdynia Pogórze 9.40 26.20 108.60 0
Gdańsk Szadółki 30.20 76.70 311.40 4
Sopot 17.60 33.40 198.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.80 35.30 73.50 0
Gdynia Dąbrowa 16.70 28.10 76.10 0
Gdynia Śródmieście 32.80 65.90 328.40 3
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
93.90
51.00
27.00
Gdańsk Stogi
300.10
46.10
20.60
Gdańsk Nowy Port
164.00
58.00
19.50
Gdynia Pogórze
108.60
26.20
9.40
Gdańsk Szadółki
311.40
76.70
30.20
Sopot
198.40
33.40
17.60
Gdańsk Wrzeszcz
73.50
35.30
18.80
Gdynia Dąbrowa
76.10
28.10
16.70
Gdynia Śródmieście
328.40
65.90
32.80
CO
May 2018
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 341.50 617.50 0
Gdynia Pogórze 274.80 430.10 0
Gdańsk Szadółki 328.70 516.40 0
Sopot 242.60 332.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 267.60 406.90 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
617.50
341.50
Gdynia Pogórze
430.10
274.80
Gdańsk Szadółki
516.40
328.70
Sopot
332.80
242.60
Gdańsk Wrzeszcz
406.90
267.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
May 2018
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 81.00 138.10 1
Gdańsk Szadółki 62.70 112.00 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 71.40 120.20 1
Gdynia Dąbrowa 65.60 127.10 1
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
138.10
81.00
Gdańsk Szadółki
112.00
62.70
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
120.20
71.40
Gdynia Dąbrowa
127.10
65.60
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

Project and realisation: zjednoczenie.com