Home  ›  Reports  ›  Monthly reports
Monthly reports

Raport - 2017 April

Show raport for month:
SO2
April 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 8.10 15.60 91.00 0 0
Gdańsk Stogi 4.80 20.40 343.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.50 8.30 37.60 0 0
Gdynia Pogórze 3.90 7.40 26.50 0 0
Gdańsk Szadółki 4.00 5.10 9.70 0 0
Sopot 1.20 2.20 11.50 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.80 7.60 38.20 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.20 2.70 6.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
91.00
15.60
8.10
Gdańsk Stogi
343.40
20.40
4.80
Gdańsk Nowy Port
37.60
8.30
3.50
Gdynia Pogórze
26.50
7.40
3.90
Gdańsk Szadółki
9.70
5.10
4.00
Sopot
11.50
2.20
1.20
Gdańsk Wrzeszcz
38.20
7.60
2.80
Gdynia Dąbrowa
6.20
2.70
1.20
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
April 2017
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 17.60 76.20 0
Gdańsk Stogi 12.60 61.70 0
Gdańsk Nowy Port 14.00 66.00 0
Gdynia Pogórze 9.80 74.40 0
Gdańsk Szadółki 14.00 78.90 0
Sopot 9.60 64.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.30 71.30 0
Gdynia Dąbrowa 9.60 84.00 0
Gdynia Śródmieście 19.40 98.80 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
76.20
17.60
Gdańsk Stogi
61.70
12.60
Gdańsk Nowy Port
66.00
14.00
Gdynia Pogórze
74.40
9.80
Gdańsk Szadółki
78.90
14.00
Sopot
64.80
9.60
Gdańsk Wrzeszcz
71.30
14.30
Gdynia Dąbrowa
84.00
9.60
Gdynia Śródmieście
98.80
19.40
PM10
April 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 19.10 48.20 112.90 0
Gdańsk Stogi 13.30 31.50 111.90 0
Gdańsk Nowy Port 11.30 42.20 111.60 0
Gdynia Pogórze 10.30 28.50 75.60 0
Gdańsk Szadółki 12.80 38.10 94.10 0
Sopot 12.60 35.70 90.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.70 39.30 121.30 0
Gdynia Dąbrowa 11.10 32.70 59.70 0
Gdynia Śródmieście 19.60 49.40 207.80 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
112.90
48.20
19.10
Gdańsk Stogi
111.90
31.50
13.30
Gdańsk Nowy Port
111.60
42.20
11.30
Gdynia Pogórze
75.60
28.50
10.30
Gdańsk Szadółki
94.10
38.10
12.80
Sopot
90.50
35.70
12.60
Gdańsk Wrzeszcz
121.30
39.30
13.70
Gdynia Dąbrowa
59.70
32.70
11.10
Gdynia Śródmieście
207.80
49.40
19.60
CO
April 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 421.50 899.50 0
Gdynia Pogórze 635.10 678.10 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 281.40 732.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 325.40 794.80 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
899.50
421.50
Gdynia Pogórze
678.10
635.10
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
732.70
281.40
Gdańsk Wrzeszcz
794.80
325.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
April 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 72.40 98.00 0
Gdańsk Szadółki 56.20 87.70 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 66.80 103.70 0
Gdynia Dąbrowa 67.70 103.30 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
98.00
72.40
Gdańsk Szadółki
87.70
56.20
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
103.70
66.80
Gdynia Dąbrowa
103.30
67.70
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

Project and realisation: zjednoczenie.com