Home  ›  Reports  ›  Monthly reports
Monthly reports

Raport - 2017 October

Show raport for month:
SO2
October 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.60 16.20 37.00 0 0
Gdańsk Stogi 5.80 24.50 133.70 0 0
Gdańsk Nowy Port 6.40 28.90 114.00 0 0
Gdynia Pogórze 2.40 7.80 20.80 0 0
Gdańsk Szadółki 1.20 1.50 2.10 0 0
Sopot 1.50 3.40 11.50 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.00 4.30 17.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.40 4.50 7.10 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
37.00
16.20
6.60
Gdańsk Stogi
133.70
24.50
5.80
Gdańsk Nowy Port
114.00
28.90
6.40
Gdynia Pogórze
20.80
7.80
2.40
Gdańsk Szadółki
2.10
1.50
1.20
Sopot
11.50
3.40
1.50
Gdańsk Wrzeszcz
17.60
4.30
2.00
Gdynia Dąbrowa
7.10
4.50
2.40
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
October 2017
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 15.70 64.90 0
Gdańsk Stogi 13.90 60.00 0
Gdańsk Nowy Port 9.00 40.30 0
Gdynia Pogórze 8.90 42.90 0
Gdańsk Szadółki 12.00 58.10 0
Sopot 11.90 39.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.30 61.80 0
Gdynia Dąbrowa 7.90 41.40 0
Gdynia Śródmieście 14.80 66.00 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
64.90
15.70
Gdańsk Stogi
60.00
13.90
Gdańsk Nowy Port
40.30
9.00
Gdynia Pogórze
42.90
8.90
Gdańsk Szadółki
58.10
12.00
Sopot
39.40
11.90
Gdańsk Wrzeszcz
61.80
14.30
Gdynia Dąbrowa
41.40
7.90
Gdynia Śródmieście
66.00
14.80
PM10
October 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 20.10 47.50 84.50 0
Gdańsk Stogi 17.00 40.30 109.50 0
Gdańsk Nowy Port 13.70 36.90 68.40 0
Gdynia Pogórze 6.30 15.10 37.50 0
Gdańsk Szadółki 12.10 26.20 54.80 0
Sopot 14.60 48.80 93.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.30 38.40 225.80 0
Gdynia Dąbrowa 12.60 35.10 53.30 0
Gdynia Śródmieście 18.80 44.60 86.10 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
84.50
47.50
20.10
Gdańsk Stogi
109.50
40.30
17.00
Gdańsk Nowy Port
68.40
36.90
13.70
Gdynia Pogórze
37.50
15.10
6.30
Gdańsk Szadółki
54.80
26.20
12.10
Sopot
93.60
48.80
14.60
Gdańsk Wrzeszcz
225.80
38.40
16.30
Gdynia Dąbrowa
53.30
35.10
12.60
Gdynia Śródmieście
86.10
44.60
18.80
CO
October 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 303.50 576.90 0
Gdynia Pogórze 301.30 649.60 0
Gdańsk Szadółki 369.30 646.50 0
Sopot 243.10 451.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 369.10 683.50 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
576.90
303.50
Gdynia Pogórze
649.60
301.30
Gdańsk Szadółki
646.50
369.30
Sopot
451.30
243.10
Gdańsk Wrzeszcz
683.50
369.10
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
October 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 39.60 71.60 0
Gdańsk Szadółki 37.10 75.10 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 44.60 90.30 0
Gdynia Dąbrowa 48.10 77.80 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
71.60
39.60
Gdańsk Szadółki
75.10
37.10
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
90.30
44.60
Gdynia Dąbrowa
77.80
48.10
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

Project and realisation: zjednoczenie.com