Home  ›  Reports  ›  Monthly reports
Monthly reports

Raport - 2017 March

Show raport for month:
SO2
March 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 7.00 12.10 35.40 0 0
Gdańsk Stogi 7.40 26.60 85.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 6.00 12.40 41.80 0 0
Gdynia Pogórze 4.80 11.00 29.20 0 0
Gdańsk Szadółki 4.00 5.40 13.00 0 0
Sopot 1.60 4.10 8.90 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.60 7.10 26.10 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.20 5.50 9.60 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
35.40
12.10
7.00
Gdańsk Stogi
85.40
26.60
7.40
Gdańsk Nowy Port
41.80
12.40
6.00
Gdynia Pogórze
29.20
11.00
4.80
Gdańsk Szadółki
13.00
5.40
4.00
Sopot
8.90
4.10
1.60
Gdańsk Wrzeszcz
26.10
7.10
3.60
Gdynia Dąbrowa
9.60
5.50
2.20
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
March 2017
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 25.40 99.50 0
Gdańsk Stogi 17.20 72.00 0
Gdańsk Nowy Port 23.50 107.80 0
Gdynia Pogórze 17.30 89.20 0
Gdańsk Szadółki 19.60 95.40 0
Sopot 14.80 69.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 21.70 99.70 0
Gdynia Dąbrowa 13.90 87.70 0
Gdynia Śródmieście 24.80 90.60 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
99.50
25.40
Gdańsk Stogi
72.00
17.20
Gdańsk Nowy Port
107.80
23.50
Gdynia Pogórze
89.20
17.30
Gdańsk Szadółki
95.40
19.60
Sopot
69.90
14.80
Gdańsk Wrzeszcz
99.70
21.70
Gdynia Dąbrowa
87.70
13.90
Gdynia Śródmieście
90.60
24.80
PM10
March 2017
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 30.80 64.50 164.60 5
Gdańsk Stogi 21.00 42.40 132.70 0
Gdańsk Nowy Port 18.70 54.80 212.20 2
Gdynia Pogórze 17.60 45.70 120.40 0
Gdańsk Szadółki 17.90 34.50 98.60 0
Sopot 18.60 48.10 144.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 21.60 46.10 126.00 0
Gdynia Dąbrowa 16.30 37.40 110.50 0
Gdynia Śródmieście 23.90 64.60 172.50 1
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
164.60
64.50
30.80
Gdańsk Stogi
132.70
42.40
21.00
Gdańsk Nowy Port
212.20
54.80
18.70
Gdynia Pogórze
120.40
45.70
17.60
Gdańsk Szadółki
98.60
34.50
17.90
Sopot
144.90
48.10
18.60
Gdańsk Wrzeszcz
126.00
46.10
21.60
Gdynia Dąbrowa
110.50
37.40
16.30
Gdynia Śródmieście
172.50
64.60
23.90
CO
March 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 463.00 1429.40 0
Gdynia Pogórze 658.70 851.90 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 328.00 873.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 467.20 1705.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1429.40
463.00
Gdynia Pogórze
851.90
658.70
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
873.00
328.00
Gdańsk Wrzeszcz
1705.60
467.20
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
March 2017
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 57.20 92.40 0
Gdańsk Szadółki 43.10 81.50 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 51.70 84.50 0
Gdynia Dąbrowa 54.10 87.80 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
92.40
57.20
Gdańsk Szadółki
81.50
43.10
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
84.50
51.70
Gdynia Dąbrowa
87.80
54.10
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

Project and realisation: zjednoczenie.com