Home  ›  Reports  ›  Monthly reports
Monthly reports

Raport - 2018 March

Show raport for month:
SO2
March 2018
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 7.10 28.50 109.50 0 0
Gdańsk Stogi 8.00 24.20 249.00 0 0
Gdańsk Nowy Port 6.40 26.10 117.20 0 0
Gdynia Pogórze 4.50 12.00 23.90 0 0
Gdańsk Szadółki 2.40 3.60 8.60 0 0
Sopot 4.30 11.70 24.60 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 4.10 14.20 61.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.70 10.20 27.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
109.50
28.50
7.10
Gdańsk Stogi
249.00
24.20
8.00
Gdańsk Nowy Port
117.20
26.10
6.40
Gdynia Pogórze
23.90
12.00
4.50
Gdańsk Szadółki
8.60
3.60
2.40
Sopot
24.60
11.70
4.30
Gdańsk Wrzeszcz
61.90
14.20
4.10
Gdynia Dąbrowa
27.20
10.20
3.70
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
March 2018
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 22.00 101.30 0
Gdańsk Stogi 17.50 84.80 0
Gdańsk Nowy Port 18.00 93.50 0
Gdynia Pogórze - - -
Gdańsk Szadółki 22.00 82.40 0
Sopot 15.90 90.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.80 84.40 0
Gdynia Dąbrowa 22.70 110.10 0
Gdynia Śródmieście 23.50 97.80 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
101.30
22.00
Gdańsk Stogi
84.80
17.50
Gdańsk Nowy Port
93.50
18.00
Gdynia Pogórze
-
-
Gdańsk Szadółki
82.40
22.00
Sopot
90.50
15.90
Gdańsk Wrzeszcz
84.40
18.80
Gdynia Dąbrowa
110.10
22.70
Gdynia Śródmieście
97.80
23.50
PM10
March 2018
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 35.00 113.10 173.10 7
Gdańsk Stogi 24.00 61.20 139.60 2
Gdańsk Nowy Port 25.00 77.90 170.80 4
Gdynia Pogórze 14.80 45.00 79.60 0
Gdańsk Szadółki 24.00 67.70 291.50 3
Sopot 23.80 77.80 108.60 2
Gdańsk Wrzeszcz 28.00 98.50 142.30 3
Gdynia Dąbrowa 21.40 75.70 126.00 2
Gdynia Śródmieście 38.10 97.60 201.40 6
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
173.10
113.10
35.00
Gdańsk Stogi
139.60
61.20
24.00
Gdańsk Nowy Port
170.80
77.90
25.00
Gdynia Pogórze
79.60
45.00
14.80
Gdańsk Szadółki
291.50
67.70
24.00
Sopot
108.60
77.80
23.80
Gdańsk Wrzeszcz
142.30
98.50
28.00
Gdynia Dąbrowa
126.00
75.70
21.40
Gdynia Śródmieście
201.40
97.60
38.10
CO
March 2018
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 539.80 1248.10 0
Gdynia Pogórze 515.50 1568.90 0
Gdańsk Szadółki 539.70 1394.80 0
Sopot 463.30 1391.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 550.80 1965.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1248.10
539.80
Gdynia Pogórze
1568.90
515.50
Gdańsk Szadółki
1394.80
539.70
Sopot
1391.60
463.30
Gdańsk Wrzeszcz
1965.40
550.80
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
March 2018
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 60.90 97.50 0
Gdańsk Szadółki 44.00 76.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 47.60 84.90 0
Gdynia Dąbrowa 54.20 85.10 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
97.50
60.90
Gdańsk Szadółki
76.60
44.00
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
84.90
47.60
Gdynia Dąbrowa
85.10
54.20
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

Project and realisation: zjednoczenie.com