Raporty miesięczne

Raport - 2018 Luty

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Luty 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 7.60 15.70 56.60 0 0
Gdańsk Stogi 6.90 22.40 64.20 0 0
Gdańsk Nowy Port 21.10 60.30 246.80 0 0
Gdynia Pogórze 6.30 22.60 70.60 0 0
Gdańsk Szadółki 2.20 3.30 5.60 0 0
Sopot 4.80 10.80 43.80 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 5.70 16.10 71.80 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.80 7.60 19.40 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
56.60
15.70
7.60
Gdańsk Stogi
64.20
22.40
6.90
Gdańsk Nowy Port
246.80
60.30
21.10
Gdynia Pogórze
70.60
22.60
6.30
Gdańsk Szadółki
5.60
3.30
2.20
Sopot
43.80
10.80
4.80
Gdańsk Wrzeszcz
71.80
16.10
5.70
Gdynia Dąbrowa
19.40
7.60
3.80
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Luty 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 26.30 105.10 0
Gdańsk Stogi 23.20 96.10 0
Gdańsk Nowy Port 23.10 101.70 0
Gdynia Pogórze 15.60 80.50 0
Gdańsk Szadółki 24.70 87.10 0
Sopot 16.90 72.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 24.50 109.10 0
Gdynia Dąbrowa 23.90 120.60 0
Gdynia Śródmieście 24.10 94.20 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
105.10
26.30
Gdańsk Stogi
96.10
23.20
Gdańsk Nowy Port
101.70
23.10
Gdynia Pogórze
80.50
15.60
Gdańsk Szadółki
87.10
24.70
Sopot
72.50
16.90
Gdańsk Wrzeszcz
109.10
24.50
Gdynia Dąbrowa
120.60
23.90
Gdynia Śródmieście
94.20
24.10
PM10
Luty 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 36.20 93.10 167.00 5
Gdańsk Stogi 27.20 96.40 181.10 2
Gdańsk Nowy Port 25.90 67.50 142.40 2
Gdynia Pogórze 14.80 32.50 61.30 0
Gdańsk Szadółki 22.20 47.40 108.40 0
Sopot 23.10 56.10 124.60 3
Gdańsk Wrzeszcz 29.10 95.80 241.40 4
Gdynia Dąbrowa 21.00 49.70 112.60 0
Gdynia Śródmieście 29.80 69.80 130.80 4
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
167.00
93.10
36.20
Gdańsk Stogi
181.10
96.40
27.20
Gdańsk Nowy Port
142.40
67.50
25.90
Gdynia Pogórze
61.30
32.50
14.80
Gdańsk Szadółki
108.40
47.40
22.20
Sopot
124.60
56.10
23.10
Gdańsk Wrzeszcz
241.40
95.80
29.10
Gdynia Dąbrowa
112.60
49.70
21.00
Gdynia Śródmieście
130.80
69.80
29.80
CO
Luty 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 554.40 1838.80 0
Gdynia Pogórze 481.20 996.20 0
Gdańsk Szadółki 466.80 1576.10 0
Sopot 472.20 1640.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 573.60 2068.80 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1838.80
554.40
Gdynia Pogórze
996.20
481.20
Gdańsk Szadółki
1576.10
466.80
Sopot
1640.30
472.20
Gdańsk Wrzeszcz
2068.80
573.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Luty 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 52.30 84.70 0
Gdańsk Szadółki 34.90 73.40 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 39.90 70.50 0
Gdynia Dąbrowa 44.90 76.10 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
84.70
52.30
Gdańsk Szadółki
73.40
34.90
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
70.50
39.90
Gdynia Dąbrowa
76.10
44.90
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com