Raporty miesięczne

Raport - 2016 Listopad

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Listopad 2016
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 13.10 20.00 44.80 0 0
Gdańsk Stogi 4.70 11.10 84.20 0 0
Gdańsk Nowy Port 6.00 30.80 60.80 0 0
Gdynia Pogórze 9.70 17.60 30.70 0 0
Gdańsk Szadółki 2.50 3.30 4.90 0 0
Sopot 2.10 3.60 6.50 0 0
Tczew 6.40 20.90 49.20 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 4.30 6.80 12.50 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.70 4.40 8.70 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
44.80
20.00
13.10
Gdańsk Stogi
84.20
11.10
4.70
Gdańsk Nowy Port
60.80
30.80
6.00
Gdynia Pogórze
30.70
17.60
9.70
Gdańsk Szadółki
4.90
3.30
2.50
Sopot
6.50
3.60
2.10
Tczew
49.20
20.90
6.40
Gdańsk Wrzeszcz
12.50
6.80
4.30
Gdynia Dąbrowa
8.70
4.40
2.70
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Listopad 2016
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 23.10 72.70 0
Gdańsk Stogi 18.60 58.20 0
Gdańsk Nowy Port 20.00 54.90 0
Gdynia Pogórze 17.80 65.10 0
Gdańsk Szadółki 18.20 71.50 0
Sopot 16.80 50.20 0
Tczew 26.50 290.60 1
Gdańsk Wrzeszcz 22.00 68.20 0
Gdynia Dąbrowa 14.30 64.00 0
Gdynia Śródmieście 24.70 82.50 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
72.70
23.10
Gdańsk Stogi
58.20
18.60
Gdańsk Nowy Port
54.90
20.00
Gdynia Pogórze
65.10
17.80
Gdańsk Szadółki
71.50
18.20
Sopot
50.20
16.80
Tczew
290.60
26.50
Gdańsk Wrzeszcz
68.20
22.00
Gdynia Dąbrowa
64.00
14.30
Gdynia Śródmieście
82.50
24.70
PM10
Listopad 2016
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 23.00 47.60 123.40 0
Gdańsk Stogi 19.50 43.60 122.40 0
Gdańsk Nowy Port 17.10 42.00 221.60 0
Gdynia Pogórze 18.90 46.20 110.80 0
Gdańsk Szadółki 16.60 33.50 78.40 0
Sopot 18.50 41.60 78.50 0
Tczew 23.40 58.30 141.40 1
Gdańsk Wrzeszcz 18.00 37.90 65.20 0
Gdynia Dąbrowa 15.20 37.40 86.80 0
Gdynia Śródmieście 23.90 50.30 143.50 1
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
123.40
47.60
23.00
Gdańsk Stogi
122.40
43.60
19.50
Gdańsk Nowy Port
221.60
42.00
17.10
Gdynia Pogórze
110.80
46.20
18.90
Gdańsk Szadółki
78.40
33.50
16.60
Sopot
78.50
41.60
18.50
Tczew
141.40
58.30
23.40
Gdańsk Wrzeszcz
65.20
37.90
18.00
Gdynia Dąbrowa
86.80
37.40
15.20
Gdynia Śródmieście
143.50
50.30
23.90
CO
Listopad 2016
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 337.30 921.50 0
Gdynia Pogórze 831.70 1457.50 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 349.10 814.40 0
Tczew 433.30 1332.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 414.20 888.70 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
921.50
337.30
Gdynia Pogórze
1457.50
831.70
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
814.40
349.10
Tczew
1332.40
433.30
Gdańsk Wrzeszcz
888.70
414.20
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Listopad 2016
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 33.40 77.80 0
Gdańsk Szadółki 27.00 77.30 0
Sopot - - -
Tczew - - -
Gdańsk Wrzeszcz 25.30 72.80 0
Gdynia Dąbrowa 34.40 71.70 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
77.80
33.40
Gdańsk Szadółki
77.30
27.00
Sopot
-
-
Tczew
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
72.80
25.30
Gdynia Dąbrowa
71.70
34.40
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com