Raporty miesięczne

Raport - 2017 Luty

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Luty 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 8.30 15.40 22.80 0 0
Gdańsk Stogi 8.20 20.00 56.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 8.40 16.00 43.10 0 0
Gdynia Pogórze 11.30 20.60 53.60 0 0
Gdańsk Szadółki 4.20 8.40 16.00 0 0
Sopot 3.90 14.10 48.40 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 6.70 20.70 47.80 0 0
Gdynia Dąbrowa 5.90 18.60 40.60 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
22.80
15.40
8.30
Gdańsk Stogi
56.40
20.00
8.20
Gdańsk Nowy Port
43.10
16.00
8.40
Gdynia Pogórze
53.60
20.60
11.30
Gdańsk Szadółki
16.00
8.40
4.20
Sopot
48.40
14.10
3.90
Gdańsk Wrzeszcz
47.80
20.70
6.70
Gdynia Dąbrowa
40.60
18.60
5.90
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Luty 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 25.10 102.10 0
Gdańsk Stogi 17.20 75.50 0
Gdańsk Nowy Port 24.40 118.30 0
Gdynia Pogórze 19.80 98.10 0
Gdańsk Szadółki 16.90 108.20 0
Sopot 18.00 94.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 22.90 110.60 0
Gdynia Dąbrowa 18.70 138.30 0
Gdynia Śródmieście 23.10 110.40 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
102.10
25.10
Gdańsk Stogi
75.50
17.20
Gdańsk Nowy Port
118.30
24.40
Gdynia Pogórze
98.10
19.80
Gdańsk Szadółki
108.20
16.90
Sopot
94.50
18.00
Gdańsk Wrzeszcz
110.60
22.90
Gdynia Dąbrowa
138.30
18.70
Gdynia Śródmieście
110.40
23.10
PM10
Luty 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 31.80 89.70 181.50 6
Gdańsk Stogi 26.30 74.50 155.20 5
Gdańsk Nowy Port 24.10 75.90 249.10 6
Gdynia Pogórze 25.30 76.20 219.70 4
Gdańsk Szadółki 22.30 55.90 111.30 3
Sopot 27.10 74.80 112.20 5
Gdańsk Wrzeszcz 28.30 74.00 157.70 4
Gdynia Dąbrowa 21.70 62.90 104.30 3
Gdynia Śródmieście 31.70 91.50 184.90 6
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
181.50
89.70
31.80
Gdańsk Stogi
155.20
74.50
26.30
Gdańsk Nowy Port
249.10
75.90
24.10
Gdynia Pogórze
219.70
76.20
25.30
Gdańsk Szadółki
111.30
55.90
22.30
Sopot
112.20
74.80
27.10
Gdańsk Wrzeszcz
157.70
74.00
28.30
Gdynia Dąbrowa
104.30
62.90
21.70
Gdynia Śródmieście
184.90
91.50
31.70
CO
Luty 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 409.10 1228.20 0
Gdynia Pogórze 498.80 1861.90 0
Gdańsk Szadółki - - -
Sopot 404.40 1253.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 459.70 1328.30 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1228.20
409.10
Gdynia Pogórze
1861.90
498.80
Gdańsk Szadółki
-
-
Sopot
1253.80
404.40
Gdańsk Wrzeszcz
1328.30
459.70
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Luty 2017
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 52.90 87.60 0
Gdańsk Szadółki 48.90 83.10 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 47.90 77.90 0
Gdynia Dąbrowa 53.40 82.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
87.60
52.90
Gdańsk Szadółki
83.10
48.90
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
77.90
47.90
Gdynia Dąbrowa
82.20
53.40
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com