ARMAAG: Indeks jakości powietrza
O pomiarach:
* Pomiary na stacji AM7 w Tczewie zostały zakończone z dniem 03.01.2017

Opis kolorów


Kolor niebieski i ciemnoniebieski informuje: jest bardzo dobrze, możesz korzystać ze "świeżego" powietrza bez ograniczeń;

Kolor zielony informuje: osoby wrażliwe (dzieci, osoby starsze) powinny ograniczyć aktywność ruchową w pobliżu ruchliwych szlaków komunikacyjnych;

Kolor żółty radzi: wybieraj na spacer tereny odległe od ulic o dużym natężeniu ruchu i dzielnic mieszkaniowych opalanych węglem;

Kolor pomarańczowy ostrzega: aktywność ruchowa na wolnym powietrzu wskazana tylko dla osób zdrowych, zostaw samochód w domu;

Kolor czerwony alarmuje: jeżeli masz kłopoty ze zdrowiem pozostań w domu, w razie dolegliwości skontaktuj się ze swoim lekarzem, zamknij okna. Jeżeli jesteś zdrowy zostaw samochód w domu, skorzystaj z transportu publicznego lub roweru.
Sposób obliczenia indeksu jakości powietrza:

indeks ogólny- indeks wyznaczany co 1 godzinę dla następujących substancji : dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył zawieszony o wielkości cząsteczek poniżej 10 μm (PM10) oraz benzen. Dla każdej substancji indeks nadawany jest na podstawie przedziału wyliczonych stężeń ( patrz tabela ) .

Komunikat o stanie zanieczyszczeń powietrza Raporty miesięczne

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com