Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Aktualna Informacja o jakości powietrza

Fundacja ARMAG: Indeks jakości powietrza
O pomiarach:
 
 
 
Legenda

Opis kolorów


Kolor niebieski i ciemnoniebieski informuje: jest bardzo dobrze, możesz korzystać ze "świeżego" powietrza bez ograniczeń;

Kolor zielony informuje: osoby wrażliwe (dzieci, osoby starsze) powinny ograniczyć aktywność ruchową w pobliżu ruchliwych szlaków komunikacyjnych;

Kolor żółty radzi: wybieraj na spacer tereny odległe od ulic o dużym natężeniu ruchu i dzielnic mieszkaniowych opalanych węglem;

Kolor pomarańczowy ostrzega: aktywność ruchowa na wolnym powietrzu wskazana tylko dla osób zdrowych, zostaw samochód w domu;

Kolor czerwony alarmuje: jeżeli masz kłopoty ze zdrowiem pozostań w domu, w razie dolegliwości skontaktuj się ze swoim lekarzem, zamknij okna. Jeżeli jesteś zdrowy zostaw samochód w domu, skorzystaj z transportu publicznego lub roweru.

Sposób obliczenia indeksu jakości powietrza:

Indeks jakości powietrza jest obliczany wyłącznie na podstawie 1-godzinnych danych niezweryfikowanych ze stacji automatycznych dla następujących substancji : dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), pył zawieszony PM10, pył PM2,5, ozon (O3),benzen (C6H6) oraz tlenek węgla (CO). ( patrz tabela ) .

Komunikat o stanie zanieczyszczeń powietrza Raporty miesięczne

 

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG