Na skróty
Fundacja ARMAG: Komunikat o poziomie stężenia substancji
Komunikat o poziomie stężenia substancji
data:
data pomiarów: 2021-08-05

Komunikat o jakości powietrza odświeżany jest co 4 godziny na podstawie surowych danych pomiarowych.Zakresy skorelowane są z poziomami stężeń przyjmowanych w ocenach jakości powietrza.

Komunikat opublikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r.  (Dz. U. Nr  227 poz. 1485) w  w sprawie sposobu i częstotliwości  aktualizacji informacji o środowisku.

% wartości dopuszczalnej kolor
0-40%
41-60%
61-100%
> 100%
rodzaj pomiaru okres uśredniania

wartość odniesienia [µg/m3]

dla SO2 1h lub 24h 1h-350 ; 24 h -125
dla NO2 1h 200
dla PM10 24h 50
dla CO i ozonu max. średnia krocząca z 8h CO -10000; O3-120

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com