Sieć ARMAG

Projekt sieci monitoringu ARMAG wykonał zespół pod kierunkiem dr Jerzego Trappa z Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie wieloletnich danych o warunkach meteorologicznych, gęstości zaludnienia i baz danych emisji ze źródeł punktowych i powierzchniowych. Do projektowania zastosowano program Monet wypożyczony z Politechniki Mediolańskiej pozytywnie zaopiniowany przez Instytut Ochrony Środowiska. Projekt sieci monitoringu uzgodniony został przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektora Sanitarnego nadzorujących monitoring z mocy ustawy. W projekcie sieci monitoringu regionalnego przewidziano dziesięć stacji podstawowych zlokalizowanych między Gdynią a Tczewem i tzw. stację tła w Sulminie . Stacja tła nie została wybudowana. Obecnie w sieci pomiarowo-informacyjnej ARMAG funkcjonuje 8  stacji  zlokalizowanych na terenie  aglomeracji trójmiejskiej .

Lokalizacja stacji

Wykonywane pomiary

 

Lokalizacja i typ stacji

Temp.

Pręd. wiatru

Kier. wiatru

Wilgotność

Ciśnienie

 Opad 

Promieniowanie

Gdańsk ul.Powstańców Warszawskich

x

            x             x               x             x           x  (od.04.2012 )  

Gdańsk ul.Kaczeńce

x

x

x

              x             x           x    (od.1.02.2008 )  

Gdańsk ul. Wyzwolenia

x

            

x

         

Gdańsk ul.Ostrzycka
Likwidacja stacji  07.07.2022

x

x

x

x

x


(od  01.01.2009)

 

Gdańsk ul.Słowackiego uruchomienie stacji 06.2021r.

x

x

x

x

x

       x 
(od 07.2021)

 
Gdańsk ul.Leczkowa             x             x            x                x              x    x
(od 01.01.2010)
 

Sopot ul.Bitwy pod Płowcami przeniesienie stacji  o ok. 200 m  skrzyżowanie ul. Polnej /Bitwy pod Płowcami 03.2021r.

x

x

x

x

x

x  (od 10.2011)

                      x

Gdynia ul.Porębskiego

x

x

x

x

x

x
(od    6.04.2011)

 

Gdynia ul.Szafranowa

x

x

x

x

x

          x  (od 05.2012  )

x

Gdynia ul.Wendy
Likwidacja stacji 01.06.2021 r.

x

x

x

x

x

           x ( od 06.2012  )  

Tczew ul.Targowa
Likwidacja stacji 02.01.2017 r.

x

x

x

x

x

x ( od  01.01.2010)

 

Razem:

9

9

9

9

9

          9

2

 

Położenie stacji pomiarowych

stacja

data uruchomienia

Usytuowanie

Współrzędne geograficzne

Wysokość n.p.m.

Charakterystyka

Szerokość

Długość

AM1

10/1996

Gdańsk ul.Powstańców Warszawskich

54o21'12''N

18o38'07''E

51

stacja tła miejskiego

AM2

10/1996

Gdańsk ul Kaczeńce

54o22'04"N

18o42'04"E

7

stacja tła miejskiego

AM3

09/1998

Gdańsk ul.Wyzwolenia

54o24'03"N

18o39'27"E

3

stacja tła miejskiego

AM4

09/1998

Gdynia ul.Porębskiego

54o33'39"N

18o29'36"E

70

stacja tła miejskiego

AM5

05/1998

Likwidacja stacji 07.07.2022

Gdańsk ul.Ostrzycka

54o19'42''N

18o33'28''E

105

stacja tła miejskiego

AM6

07/1998 -przenisienie stacji  ul. Polnej/Bitwy pod Płowcami 03.2021r.

Sopot ul.Bitwy pod Płowcami

54o25'54"N

18o34'47"E

5

stacja tła miejskiego

AM7

           07/2021  Gdańsk ul.Słowackiego  54°22'34.818"N   18°31'23.211"E           148 stacja komunikacyjna

AM7

07/1998

Likwidacja stacji 02.01.2017 r.

Tczew ul.Targowa

54o05'09"N

18o47'15"E

41

stacja tła miejskiego

AM8

10/1998

Gdańsk ul.Leczkowa

54o22'49"N

18o37'13"E

7

stacja tła miejskiego

AM9

11/1999

Gdynia ul.Kopernika, zmiana lokalizacji od 01.01.2010 Gdynia. ul. Szarfranowa

54o27'56"N

18o27'53"E

143

stacja tła miejskiego

AM10

05/2001

Gdynia ul. Wendy

54o31'31"N

18o32'11"E

4

stacja tła miejskiego

Mierzone zanieczyszczenia

lokalizacja i typ stacji

mierzone zanieczyszczenia

 

SO2

NO-NO2-NOx

O3

PM10/PM2,5*/PM1^

CO

BTX

Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich (m)

x

x

 

x

    x  

Gdańsk ul.Kaczeńce (m)

x

x

 

x*^

        x

Gdańsk ul. Wyzwolenia (m)

x

x

 

x*^

x

 

Gdańsk ul.Ostrzycka (m) Likwidacja stacji 07.07.2022

x

x

x

x

x

 

Gdańsk, ul. Słowackiego

 

x

 

x*^

x

 

Gdańsk ul.Leczkowa (m)

x

x

x

x*^

x

 

Gdynia ul.Porębskiego (m)

x

x

x

x*^

x

 

Gdynia ul.Szafranowa (m)

x

x

x

x*^

   

Gdynia ul.Wendy (m) Likwidacja stacji 01.06.2021 r.

 

x

 

x

 

 

Sopot ul.Bitwy pod płowcami (m) przeniesienie stacji  skrzyżowanie ul. Polnej /Bitwy pod Płowcami 03.2021 r.

x

x

 

x*^

x

 

Tczew ul.Targowa (m) Likwidacja stacji 02.01.2017 r.

x

x

 

x*

x

 

razem:

8

9

4

9

7

1

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com