W naszym nowym serwisie udostępniamy informację o  stanie powietrza atmosferycznego w Aglomeracji Trójmiejskiej pozyskaną w czasie rzeczywistym z sieci pomiarów automatycznych.

Wyniki pomiarów odnoszone są do wymaganych czasów uśredniania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 227, poz.1485) w sprawie sposobu
i częstotliwości  aktualizacji informacji o środowisku.
Korzystając z naszych pomiarów prosimy pamiętać, że do oceny jakości powietrza uprawniony jest Pomorski Inspektor Ochrony Środowiska.

Fundacja  ARMAG  realizuje projekty finansowane  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku : " Rozbudowa sieci monitoringu w aglomeracji trójmiejskiej"
(WFOŚ/D/357/3478/2019).

więcej »
19.01.2021 05:00 zły stan powietrza zły zobacz więcej »
Prognoza z dnia: 01.03.2020
temp. średnia: 5.2 oC
temp. min: 2.3 oC
temp. max: 7.7 oC

ciśnienie: 997 hPa
Prognoza z dnia: 01.03.2020
prędkość: 6.5 m/s
kierunek: SW
Prognoza z dnia: 01.03.2020
wilgotność: 75 %

opady
natężenie: 0.01 mm/h
wysokość dla 36h: 0.24 mm

zdrowe-praktyki
Komunikat o stanie zanieczyszczeń powietrza Raporty miesięczne

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com