W naszym nowym serwisie udostępniamy informację o  stanie powietrza atmosferycznego w Aglomeracji Gdańskiej pozyskaną w czasie rzeczywistym z sieci pomiarów automatycznych.

Wyniki pomiarów odnoszone są do wymaganych czasów uśredniania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 227, poz.1485) w sprawie sposobu
i częstotliwości  aktualizacji informacji o środowisku.
Korzystając z naszych pomiarów prosimy pamiętać, że do oceny jakości powietrza uprawniony jest Pomorski Inspektor Ochrony Środowiska.

Fundacja  ARMAAG  realizuje projekty finansowane  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku :  ,„Pomiary jakości powietrza w aglomeracji trójmiejskiej i informacja w województwie pomorskim w roku 2018 ''(WFOŚ/D/357/23/2018).

więcej »
21.05.2019 08:00 zadowalający stan powietrza zadowalający zobacz więcej »
Prognoza z dnia: 21.05.2019
temp. średnia: 10.0 oC
temp. min: 8.3 oC
temp. max: 13.6 oC

ciśnienie: 1006 hPa
Prognoza z dnia: 21.05.2019
prędkość: 1.6 m/s
kierunek: NE
Prognoza z dnia: 21.05.2019
wilgotność: 100 %

opady
natężenie: 0.065 mm/h
wysokość dla 36h: 1.6 mm

zdrowe-praktyki
Komunikat o stanie zanieczyszczeń powietrza Raporty miesięczne

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com