W naszym nowym serwisie udostępniamy informację o  stanie powietrza atmosferycznego w Aglomeracji Gdańskiej pozyskaną w czasie rzeczywistym z sieci pomiarów automatycznych.

Wyniki pomiarów odnoszone są do wymaganych czasów uśredniania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 227, poz.1485) w sprawie sposobu
i częstotliwości  aktualizacji informacji o środowisku.
Korzystając z naszych pomiarów prosimy pamiętać, że do oceny jakości powietrza uprawniony jest Pomorski Inspektor Ochrony Środowiska.

Fundacja  ARMAAG  realizuje projekty finansowane  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku : „Modernizacja stacji monitoringu atmosfery aglomeracji gdańskiej będących częścią Państwowego Monitoringu Środowiska” (WFOŚ/D/357/50/2017), „Instalacja kontenera pomiarowego AM4 wraz z przeniesieniem wyposażenia i instalacji elektrycznej systemu zbierania danych” (WFOŚ/P/85/2017), ,„Pomiary jakości powietrza w aglomeracji trójmiejskiej i informacja w województwie pomorskim w roku 2018 ''(WFOŚ/D/357/23/2018).

więcej »
22.02.2019 15:00 dobry stan powietrza dobry zobacz więcej »
Prognoza z dnia: 22.02.2019
temp. średnia: -5.0 oC
temp. min: -7.0 oC
temp. max: -2.6 oC

ciśnienie: 1043 hPa
Prognoza z dnia: 22.02.2019
prędkość: 2.9 m/s
kierunek: W
Prognoza z dnia: 22.02.2019
wilgotność: 71 %

opady
natężenie: 0 mm/h
wysokość dla 36h: 0 mm

zdrowe-praktyki
Komunikat o stanie zanieczyszczeń powietrza Raporty miesięczne

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com