Raporty miesięczne

Raport - 2018 Sierpień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Sierpień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.50 7.00 38.20 0 0
Gdańsk Stogi 4.80 24.70 108.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 6.80 27.20 114.70 0 0
Gdynia Pogórze 1.50 3.10 14.50 0 0
Gdańsk Szadółki 2.20 2.60 3.80 0 0
Sopot 1.10 2.90 11.60 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.00 9.30 47.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.90 2.70 4.90 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
38.20
7.00
3.50
Gdańsk Stogi
108.40
24.70
4.80
Gdańsk Nowy Port
114.70
27.20
6.80
Gdynia Pogórze
14.50
3.10
1.50
Gdańsk Szadółki
3.80
2.60
2.20
Sopot
11.60
2.90
1.10
Gdańsk Wrzeszcz
47.90
9.30
3.00
Gdynia Dąbrowa
4.90
2.70
1.90
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Sierpień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 19.00 80.80 0
Gdańsk Stogi 16.60 52.60 0
Gdańsk Nowy Port 17.90 93.80 0
Gdynia Pogórze 6.40 24.20 0
Gdańsk Szadółki 16.60 132.10 0
Sopot 13.60 64.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.20 71.90 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście 20.40 85.20 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
80.80
19.00
Gdańsk Stogi
52.60
16.60
Gdańsk Nowy Port
93.80
17.90
Gdynia Pogórze
24.20
6.40
Gdańsk Szadółki
132.10
16.60
Sopot
64.10
13.60
Gdańsk Wrzeszcz
71.90
16.20
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
85.20
20.40
PM10
Sierpień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 25.80 56.30 154.90 1
Gdańsk Stogi 23.90 51.70 243.80 1
Gdańsk Nowy Port 31.40 58.30 148.20 4
Gdynia Pogórze 15.90 34.10 61.50 0
Gdańsk Szadółki 20.10 38.40 134.20 0
Sopot 21.80 29.00 96.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 18.50 36.20 157.20 0
Gdynia Dąbrowa 15.10 31.20 85.20 0
Gdynia Śródmieście 19.50 41.70 103.00 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
154.90
56.30
25.80
Gdańsk Stogi
243.80
51.70
23.90
Gdańsk Nowy Port
148.20
58.30
31.40
Gdynia Pogórze
61.50
34.10
15.90
Gdańsk Szadółki
134.20
38.40
20.10
Sopot
96.90
29.00
21.80
Gdańsk Wrzeszcz
157.20
36.20
18.50
Gdynia Dąbrowa
85.20
31.20
15.10
Gdynia Śródmieście
103.00
41.70
19.50
CO
Sierpień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 333.70 677.40 0
Gdynia Pogórze 288.00 382.50 0
Gdańsk Szadółki 329.80 533.70 0
Sopot 310.00 461.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 331.00 520.70 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
677.40
333.70
Gdynia Pogórze
382.50
288.00
Gdańsk Szadółki
533.70
329.80
Sopot
461.50
310.00
Gdańsk Wrzeszcz
520.70
331.00
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Sierpień 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 61.00 112.20 0
Gdańsk Szadółki 40.50 105.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 50.60 110.90 0
Gdynia Dąbrowa 50.80 110.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
112.20
61.00
Gdańsk Szadółki
105.60
40.50
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
110.90
50.60
Gdynia Dąbrowa
110.20
50.80
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com