Raporty miesięczne

Raport - 2023 Lipiec

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Lipiec 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.50 10.40 11.90 0 0
Gdańsk Stogi 2.30 3.30 6.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.90 5.40 12.80 0 0
Gdynia Pogórze 2.20 2.70 4.50 0 0
Sopot 2.70 3.30 8.00 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 2.00 3.50 14.40 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.40 4.10 16.20 0 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
11.90
10.40
6.50
Gdańsk Stogi
6.40
3.30
2.30
Gdańsk Nowy Port
12.80
5.40
2.90
Gdynia Pogórze
4.50
2.70
2.20
Sopot
8.00
3.30
2.70
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
14.40
3.50
2.00
Gdynia Dąbrowa
16.20
4.10
2.40
NO2
Lipiec 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 13.10 52.50 0
Gdańsk Stogi 11.70 49.20 0
Gdańsk Nowy Port 12.40 55.50 0
Gdynia Pogórze 8.70 69.90 0
Sopot 10.60 51.80 0
Gdańsk Matarnia 28.30 74.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 12.20 71.20 0
Gdynia Dąbrowa 13.00 68.70 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
52.50
13.10
Gdańsk Stogi
49.20
11.70
Gdańsk Nowy Port
55.50
12.40
Gdynia Pogórze
69.90
8.70
Sopot
51.80
10.60
Gdańsk Matarnia
74.40
28.30
Gdańsk Wrzeszcz
71.20
12.20
Gdynia Dąbrowa
68.70
13.00
PM10
Lipiec 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 14.30 23.90 62.30 0
Gdańsk Stogi 14.20 24.30 38.40 0
Gdańsk Nowy Port 11.00 29.00 74.50 0
Gdynia Pogórze 11.90 20.10 40.30 0
Sopot 11.20 21.20 53.30 0
Gdańsk Matarnia 11.70 17.80 37.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.00 23.20 76.00 0
Gdynia Dąbrowa 12.20 17.90 43.10 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
62.30
23.90
14.30
Gdańsk Stogi
38.40
24.30
14.20
Gdańsk Nowy Port
74.50
29.00
11.00
Gdynia Pogórze
40.30
20.10
11.90
Sopot
53.30
21.20
11.20
Gdańsk Matarnia
37.20
17.80
11.70
Gdańsk Wrzeszcz
76.00
23.20
14.00
Gdynia Dąbrowa
43.10
17.90
12.20
CO
Lipiec 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 256.20 393.40 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 274.50 407.10 0
Gdynia Pogórze 177.70 264.10 0
Sopot 205.40 335.90 0
Gdańsk Matarnia 260.20 410.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 257.60 414.00 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
393.40
256.20
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
407.10
274.50
Gdynia Pogórze
264.10
177.70
Sopot
335.90
205.40
Gdańsk Matarnia
410.00
260.20
Gdańsk Wrzeszcz
414.00
257.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
Lipiec 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 69.00 106.90 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia 46.50 96.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 63.60 107.00 0
Gdynia Dąbrowa 65.50 107.50 0
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
106.90
69.00
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
96.20
46.50
Gdańsk Wrzeszcz
107.00
63.60
Gdynia Dąbrowa
107.50
65.50

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com