Raporty miesięczne

Raport - 2023 Grudzień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Grudzień 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 2.60 3.50 6.40 0 0
Gdańsk Stogi 4.60 14.00 32.50 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.30 6.70 29.90 0 0
Gdynia Pogórze 2.50 4.90 13.10 0 0
Sopot 3.70 7.60 12.30 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 2.60 4.70 12.10 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.80 6.20 14.90 0 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
6.40
3.50
2.60
Gdańsk Stogi
32.50
14.00
4.60
Gdańsk Nowy Port
29.90
6.70
3.30
Gdynia Pogórze
13.10
4.90
2.50
Sopot
12.30
7.60
3.70
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
12.10
4.70
2.60
Gdynia Dąbrowa
14.90
6.20
2.80
NO2
Grudzień 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 18.60 59.10 0
Gdańsk Stogi 18.50 62.40 0
Gdańsk Nowy Port 16.50 67.60 0
Gdynia Pogórze 13.30 49.90 0
Sopot 13.20 52.70 0
Gdańsk Matarnia 27.00 73.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.80 63.00 0
Gdynia Dąbrowa 13.80 66.20 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
59.10
18.60
Gdańsk Stogi
62.40
18.50
Gdańsk Nowy Port
67.60
16.50
Gdynia Pogórze
49.90
13.30
Sopot
52.70
13.20
Gdańsk Matarnia
73.30
27.00
Gdańsk Wrzeszcz
63.00
16.80
Gdynia Dąbrowa
66.20
13.80
PM10
Grudzień 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 17.20 44.50 74.70 0
Gdańsk Stogi 21.20 39.00 75.20 0
Gdańsk Nowy Port 11.90 31.60 59.80 0
Gdynia Pogórze 17.20 51.90 73.20 1
Sopot 14.10 45.20 56.40 0
Gdańsk Matarnia 15.10 43.90 54.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.30 44.70 81.30 0
Gdynia Dąbrowa 14.60 40.00 67.70 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
74.70
44.50
17.20
Gdańsk Stogi
75.20
39.00
21.20
Gdańsk Nowy Port
59.80
31.60
11.90
Gdynia Pogórze
73.20
51.90
17.20
Sopot
56.40
45.20
14.10
Gdańsk Matarnia
54.90
43.90
15.10
Gdańsk Wrzeszcz
81.30
44.70
16.30
Gdynia Dąbrowa
67.70
40.00
14.60
CO
Grudzień 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 344.80 1101.40 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 313.30 1067.00 0
Gdynia Pogórze 332.80 745.30 0
Sopot 301.50 695.30 0
Gdańsk Matarnia 387.20 789.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 327.60 1305.00 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
1101.40
344.80
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1067.00
313.30
Gdynia Pogórze
745.30
332.80
Sopot
695.30
301.50
Gdańsk Matarnia
789.10
387.20
Gdańsk Wrzeszcz
1305.00
327.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
Grudzień 2023
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 38.20 74.50 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia 23.80 56.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 36.90 73.80 0
Gdynia Dąbrowa 41.40 78.00 0
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
74.50
38.20
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
56.20
23.80
Gdańsk Wrzeszcz
73.80
36.90
Gdynia Dąbrowa
78.00
41.40

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com