Raporty miesięczne

Raport - 2022 Maj

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Maj 2022
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.00 5.70 8.30 0 0
Gdańsk Stogi 1.60 2.60 14.20 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.10 10.20 39.90 0 0
Gdynia Pogórze 1.40 2.70 13.70 0 0
Gdańsk Szadółki 1.10 1.90 3.90 0 0
Sopot 1.90 2.90 10.40 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 1.70 5.90 44.40 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.50 2.50 8.10 0 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
8.30
5.70
3.00
Gdańsk Stogi
14.20
2.60
1.60
Gdańsk Nowy Port
39.90
10.20
2.10
Gdynia Pogórze
13.70
2.70
1.40
Gdańsk Szadółki
3.90
1.90
1.10
Sopot
10.40
2.90
1.90
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
44.40
5.90
1.70
Gdynia Dąbrowa
8.10
2.50
1.50
NO2
Maj 2022
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 15.30 89.90 0
Gdańsk Stogi 14.80 75.80 0
Gdańsk Nowy Port 15.60 84.70 0
Gdynia Pogórze 6.90 25.20 0
Gdańsk Szadółki 12.90 63.10 0
Sopot 10.00 75.60 0
Gdańsk Matarnia 27.50 82.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.70 75.50 0
Gdynia Dąbrowa 12.00 62.30 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
89.90
15.30
Gdańsk Stogi
75.80
14.80
Gdańsk Nowy Port
84.70
15.60
Gdynia Pogórze
25.20
6.90
Gdańsk Szadółki
63.10
12.90
Sopot
75.60
10.00
Gdańsk Matarnia
82.00
27.50
Gdańsk Wrzeszcz
75.50
15.70
Gdynia Dąbrowa
62.30
12.00
PM10
Maj 2022
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 23.30 50.50 116.80 0
Gdańsk Stogi 28.10 113.00 595.40 2
Gdańsk Nowy Port 18.20 58.50 208.00 2
Gdynia Pogórze 16.80 35.50 110.90 0
Gdańsk Szadółki 26.10 56.30 154.10 1
Sopot 15.10 28.20 48.50 0
Gdańsk Matarnia 17.00 30.30 55.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 20.10 44.90 103.50 0
Gdynia Dąbrowa 18.30 51.50 114.50 1
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
116.80
50.50
23.30
Gdańsk Stogi
595.40
113.00
28.10
Gdańsk Nowy Port
208.00
58.50
18.20
Gdynia Pogórze
110.90
35.50
16.80
Gdańsk Szadółki
154.10
56.30
26.10
Sopot
48.50
28.20
15.10
Gdańsk Matarnia
55.90
30.30
17.00
Gdańsk Wrzeszcz
103.50
44.90
20.10
Gdynia Dąbrowa
114.50
51.50
18.30
CO
Maj 2022
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 274.30 591.00 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 336.40 530.30 0
Gdynia Pogórze 256.20 421.90 0
Gdańsk Szadółki 238.50 403.00 0
Sopot 254.40 394.00 0
Gdańsk Matarnia 250.30 384.30 -
Gdańsk Wrzeszcz 204.40 348.70 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
591.00
274.30
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
530.30
336.40
Gdynia Pogórze
421.90
256.20
Gdańsk Szadółki
403.00
238.50
Sopot
394.00
254.40
Gdańsk Matarnia
384.30
250.30
Gdańsk Wrzeszcz
348.70
204.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
Maj 2022
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 73.40 126.00 1
Gdańsk Szadółki 70.80 120.30 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 62.40 115.10 0
Gdynia Dąbrowa 69.60 118.60 0
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
126.00
73.40
Gdańsk Szadółki
120.30
70.80
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
115.10
62.40
Gdynia Dąbrowa
118.60
69.60

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com