Raporty miesięczne

Raport - 2019 Kwiecień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Kwiecień 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 5.10 12.50 72.40 0 0
Gdańsk Stogi 2.50 7.60 23.30 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.00 6.20 34.50 0 0
Gdynia Pogórze 2.30 6.40 15.00 0 0
Gdańsk Szadółki 1.20 1.90 4.70 0 0
Sopot 1.80 4.60 15.10 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.50 5.00 39.80 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.30 5.20 14.70 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
72.40
12.50
5.10
Gdańsk Stogi
23.30
7.60
2.50
Gdańsk Nowy Port
34.50
6.20
2.00
Gdynia Pogórze
15.00
6.40
2.30
Gdańsk Szadółki
4.70
1.90
1.20
Sopot
15.10
4.60
1.80
Gdańsk Wrzeszcz
39.80
5.00
2.50
Gdynia Dąbrowa
14.70
5.20
2.30
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Kwiecień 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 19.30 82.10 0
Gdańsk Stogi 15.70 82.70 0
Gdańsk Nowy Port 13.90 68.20 0
Gdynia Pogórze 12.90 106.80 0
Gdańsk Szadółki 19.90 82.60 0
Sopot 17.10 67.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 19.30 92.10 0
Gdynia Dąbrowa 18.00 112.50 0
Gdynia Śródmieście 25.00 103.80 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
82.10
19.30
Gdańsk Stogi
82.70
15.70
Gdańsk Nowy Port
68.20
13.90
Gdynia Pogórze
106.80
12.90
Gdańsk Szadółki
82.60
19.90
Sopot
67.70
17.10
Gdańsk Wrzeszcz
92.10
19.30
Gdynia Dąbrowa
112.50
18.00
Gdynia Śródmieście
103.80
25.00
PM10
Kwiecień 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 46.20 106.80 216.00 13
Gdańsk Stogi 33.60 82.10 177.80 4
Gdańsk Nowy Port 28.20 66.20 182.00 6
Gdynia Pogórze 23.50 54.80 91.80 1
Gdańsk Szadółki 50.10 129.30 433.00 10
Sopot 22.40 53.00 131.00 1
Gdańsk Wrzeszcz 26.40 63.30 141.10 4
Gdynia Dąbrowa 22.40 49.50 107.80 0
Gdynia Śródmieście 40.50 94.70 276.20 9
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
216.00
106.80
46.20
Gdańsk Stogi
177.80
82.10
33.60
Gdańsk Nowy Port
182.00
66.20
28.20
Gdynia Pogórze
91.80
54.80
23.50
Gdańsk Szadółki
433.00
129.30
50.10
Sopot
131.00
53.00
22.40
Gdańsk Wrzeszcz
141.10
63.30
26.40
Gdynia Dąbrowa
107.80
49.50
22.40
Gdynia Śródmieście
276.20
94.70
40.50
CO
Kwiecień 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 366.90 721.90 0
Gdynia Pogórze 266.70 565.50 0
Gdańsk Szadółki 299.70 620.40 0
Sopot 298.90 558.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 367.30 701.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
721.90
366.90
Gdynia Pogórze
565.50
266.70
Gdańsk Szadółki
620.40
299.70
Sopot
558.20
298.90
Gdańsk Wrzeszcz
701.40
367.30
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Kwiecień 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 82.60 126.00 3
Gdańsk Szadółki 63.90 102.20 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 69.40 118.60 0
Gdynia Dąbrowa 75.30 123.90 1
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
126.00
82.60
Gdańsk Szadółki
102.20
63.90
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
118.60
69.40
Gdynia Dąbrowa
123.90
75.30
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com