Raporty miesięczne

Raport - 2020 Grudzień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Grudzień 2020
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.70 9.00 11.00 0 0
Gdańsk Stogi 4.60 29.40 166.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 25.40 273.80 902.20 1 8
Gdynia Pogórze 3.60 8.50 32.90 0 0
Gdańsk Szadółki 1.30 2.30 3.40 0 0
Sopot 2.40 11.40 42.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.30 7.40 21.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.80 5.40 24.40 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
11.00
9.00
3.70
Gdańsk Stogi
166.40
29.40
4.60
Gdańsk Nowy Port
902.20
273.80
25.40
Gdynia Pogórze
32.90
8.50
3.60
Gdańsk Szadółki
3.40
2.30
1.30
Sopot
42.00
11.40
2.40
Gdańsk Wrzeszcz
21.90
7.40
3.30
Gdynia Dąbrowa
24.40
5.40
1.80
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Grudzień 2020
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 18.10 76.60 0
Gdańsk Stogi 14.20 55.70 0
Gdańsk Nowy Port 18.10 49.20 0
Gdynia Pogórze 7.80 25.80 0
Gdańsk Szadółki 13.80 50.80 0
Sopot 16.70 53.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.50 55.20 0
Gdynia Dąbrowa 14.40 62.20 0
Gdynia Śródmieście 15.30 49.30 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
76.60
18.10
Gdańsk Stogi
55.70
14.20
Gdańsk Nowy Port
49.20
18.10
Gdynia Pogórze
25.80
7.80
Gdańsk Szadółki
50.80
13.80
Sopot
53.70
16.70
Gdańsk Wrzeszcz
55.20
17.50
Gdynia Dąbrowa
62.20
14.40
Gdynia Śródmieście
49.30
15.30
PM10
Grudzień 2020
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 25.40 40.50 78.00 0
Gdańsk Stogi 21.20 52.30 220.60 1
Gdańsk Nowy Port 21.60 38.30 90.50 0
Gdynia Pogórze 32.10 48.80 132.90 0
Gdańsk Szadółki 18.40 28.70 93.00 0
Sopot - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 31.90 55.90 104.50 1
Gdynia Dąbrowa 24.00 37.00 52.30 0
Gdynia Śródmieście 23.80 42.30 100.40 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
78.00
40.50
25.40
Gdańsk Stogi
220.60
52.30
21.20
Gdańsk Nowy Port
90.50
38.30
21.60
Gdynia Pogórze
132.90
48.80
32.10
Gdańsk Szadółki
93.00
28.70
18.40
Sopot
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
104.50
55.90
31.90
Gdynia Dąbrowa
52.30
37.00
24.00
Gdynia Śródmieście
100.40
42.30
23.80
CO
Grudzień 2020
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 407.30 1432.90 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 381.00 908.90 0
Gdynia Pogórze 480.80 937.00 0
Gdańsk Szadółki 404.00 932.80 0
Sopot 335.00 756.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 400.80 1062.10 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
1432.90
407.30
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
908.90
381.00
Gdynia Pogórze
937.00
480.80
Gdańsk Szadółki
932.80
404.00
Sopot
756.10
335.00
Gdańsk Wrzeszcz
1062.10
400.80
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Grudzień 2020
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 20.30 60.50 0
Gdańsk Szadółki 28.30 64.20 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 19.20 57.10 0
Gdynia Dąbrowa 27.60 61.60 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
60.50
20.30
Gdańsk Szadółki
64.20
28.30
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
57.10
19.20
Gdynia Dąbrowa
61.60
27.60
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com