Raporty miesięczne

Raport - 2021 Maj

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Maj 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.10 6.40 14.20 0 0
Gdańsk Stogi 2.50 18.20 33.90 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.50 7.00 25.80 0 0
Gdynia Pogórze 1.40 3.00 10.60 0 0
Gdańsk Szadółki 1.10 2.20 7.30 0 0
Sopot 1.20 2.10 7.50 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.30 2.60 13.40 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.50 3.40 5.80 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
14.20
6.40
3.10
Gdańsk Stogi
33.90
18.20
2.50
Gdańsk Nowy Port
25.80
7.00
2.50
Gdynia Pogórze
10.60
3.00
1.40
Gdańsk Szadółki
7.30
2.20
1.10
Sopot
7.50
2.10
1.20
Gdańsk Wrzeszcz
13.40
2.60
1.30
Gdynia Dąbrowa
5.80
3.40
1.50
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Maj 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 14.90 60.70 0
Gdańsk Stogi 12.10 47.50 0
Gdańsk Nowy Port 12.30 52.50 0
Gdynia Pogórze 8.00 46.50 0
Gdańsk Szadółki 13.70 57.40 0
Sopot 12.50 48.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 12.80 67.80 0
Gdynia Dąbrowa 12.10 62.90 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
60.70
14.90
Gdańsk Stogi
47.50
12.10
Gdańsk Nowy Port
52.50
12.30
Gdynia Pogórze
46.50
8.00
Gdańsk Szadółki
57.40
13.70
Sopot
48.90
12.50
Gdańsk Wrzeszcz
67.80
12.80
Gdynia Dąbrowa
62.90
12.10
Gdynia Śródmieście
-
-
PM10
Maj 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 21.40 468.60 114.30 0
Gdańsk Stogi 15.10 30.80 79.40 0
Gdańsk Nowy Port 13.50 40.60 86.20 0
Gdynia Pogórze 16.30 30.40 63.70 0
Gdańsk Szadółki 13.80 37.60 96.20 0
Sopot 14.90 31.20 146.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.70 31.00 60.50 0
Gdynia Dąbrowa 15.50 35.00 97.20 0
Gdynia Śródmieście 18.60 40.10 256.40 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
114.30
468.60
21.40
Gdańsk Stogi
79.40
30.80
15.10
Gdańsk Nowy Port
86.20
40.60
13.50
Gdynia Pogórze
63.70
30.40
16.30
Gdańsk Szadółki
96.20
37.60
13.80
Sopot
146.10
31.20
14.90
Gdańsk Wrzeszcz
60.50
31.00
15.70
Gdynia Dąbrowa
97.20
35.00
15.50
Gdynia Śródmieście
256.40
40.10
18.60
CO
Maj 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 244.90 493.10 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 285.20 414.10 0
Gdynia Pogórze 217.20 468.60 0
Gdańsk Szadółki 253.90 414.20 0
Sopot 301.00 446.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 256.50 372.80 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
493.10
244.90
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
414.10
285.20
Gdynia Pogórze
468.60
217.20
Gdańsk Szadółki
414.20
253.90
Sopot
446.70
301.00
Gdańsk Wrzeszcz
372.80
256.50
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Maj 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 67.70 111.90 0
Gdańsk Szadółki 63.80 112.50 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 62.50 114.00 0
Gdynia Dąbrowa 70.00 122.10 1
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
111.90
67.70
Gdańsk Szadółki
112.50
63.80
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
114.00
62.50
Gdynia Dąbrowa
122.10
70.00
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com