Raporty miesięczne

Raport - 2021 Listopad

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Listopad 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.00 9.10 11.30 0 0
Gdańsk Stogi 1.90 3.70 16.80 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.80 9.10 34.90 0 0
Gdynia Pogórze 2.80 7.90 29.10 0 0
Gdańsk Szadółki 1.00 1.80 3.00 0 0
Sopot 1.90 4.10 9.10 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 1.80 4.40 18.30 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.00 4.80 10.10 0 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
11.30
9.10
4.00
Gdańsk Stogi
16.80
3.70
1.90
Gdańsk Nowy Port
34.90
9.10
2.80
Gdynia Pogórze
29.10
7.90
2.80
Gdańsk Szadółki
3.00
1.80
1.00
Sopot
9.10
4.10
1.90
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
18.30
4.40
1.80
Gdynia Dąbrowa
10.10
4.80
2.00
NO2
Listopad 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 17.70 64.70 0
Gdańsk Stogi 17.90 68.80 0
Gdańsk Nowy Port 17.50 66.60 0
Gdynia Pogórze 13.10 46.10 0
Gdańsk Szadółki 15.50 70.70 0
Sopot 14.00 48.10 0
Gdańsk Matarnia 29.10 95.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.80 66.20 0
Gdynia Dąbrowa 15.20 57.90 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
64.70
17.70
Gdańsk Stogi
68.80
17.90
Gdańsk Nowy Port
66.60
17.50
Gdynia Pogórze
46.10
13.10
Gdańsk Szadółki
70.70
15.50
Sopot
48.10
14.00
Gdańsk Matarnia
95.80
29.10
Gdańsk Wrzeszcz
66.20
17.80
Gdynia Dąbrowa
57.90
15.20
PM10
Listopad 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 21.50 40.10 108.10 0
Gdańsk Stogi 22.10 41.80 117.90 0
Gdańsk Nowy Port 17.50 39.70 95.10 0
Gdynia Pogórze 19.70 38.30 84.10 0
Gdańsk Szadółki 25.90 52.30 95.60 1
Sopot 17.80 38.60 63.10 0
Gdańsk Matarnia 19.10 35.90 54.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 19.50 38.30 97.90 0
Gdynia Dąbrowa 17.60 33.50 81.00 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
108.10
40.10
21.50
Gdańsk Stogi
117.90
41.80
22.10
Gdańsk Nowy Port
95.10
39.70
17.50
Gdynia Pogórze
84.10
38.30
19.70
Gdańsk Szadółki
95.60
52.30
25.90
Sopot
63.10
38.60
17.80
Gdańsk Matarnia
54.40
35.90
19.10
Gdańsk Wrzeszcz
97.90
38.30
19.50
Gdynia Dąbrowa
81.00
33.50
17.60
CO
Listopad 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 347.10 1435.60 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 333.00 829.90 0
Gdynia Pogórze 372.50 894.20 0
Gdańsk Szadółki 318.50 652.80 0
Sopot 270.70 565.00 0
Gdańsk Matarnia 423.70 1042.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 323.10 1018.20 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
1435.60
347.10
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
829.90
333.00
Gdynia Pogórze
894.20
372.50
Gdańsk Szadółki
652.80
318.50
Sopot
565.00
270.70
Gdańsk Matarnia
1042.00
423.70
Gdańsk Wrzeszcz
1018.20
323.10
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
Listopad 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 34.20 70.00 0
Gdańsk Szadółki 34.40 70.00 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 33.40 74.20 0
Gdynia Dąbrowa 37.80 70.20 0
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
70.00
34.20
Gdańsk Szadółki
70.00
34.40
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
74.20
33.40
Gdynia Dąbrowa
70.20
37.80

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com