Raporty miesięczne

Raport - 2022 Wrzesień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Wrzesień 2022
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.80 10.50 15.00 0 0
Gdańsk Stogi 1.30 1.90 5.20 0 0
Gdańsk Nowy Port 1.50 4.20 22.10 0 0
Gdynia Pogórze 1.50 3.80 8.40 0 0
Sopot 1.80 3.50 17.00 0 0
Gdańsk Matarnia 0.00 0.00 0.00 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.40 5.50 26.70 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.40 2.60 8.10 0 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
15.00
10.50
4.80
Gdańsk Stogi
5.20
1.90
1.30
Gdańsk Nowy Port
22.10
4.20
1.50
Gdynia Pogórze
8.40
3.80
1.50
Sopot
17.00
3.50
1.80
Gdańsk Matarnia
0.00
0.00
0.00
Gdańsk Wrzeszcz
26.70
5.50
1.40
Gdynia Dąbrowa
8.10
2.60
1.40
NO2
Wrzesień 2022
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 16.60 57.40 0
Gdańsk Stogi 15.90 59.40 0
Gdańsk Nowy Port 13.80 49.50 0
Gdynia Pogórze 10.50 61.50 0
Sopot 13.90 48.70 0
Gdańsk Matarnia 27.70 69.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.70 76.60 0
Gdynia Dąbrowa 13.60 51.50 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
57.40
16.60
Gdańsk Stogi
59.40
15.90
Gdańsk Nowy Port
49.50
13.80
Gdynia Pogórze
61.50
10.50
Sopot
48.70
13.90
Gdańsk Matarnia
69.40
27.70
Gdańsk Wrzeszcz
76.60
16.70
Gdynia Dąbrowa
51.50
13.60
PM10
Wrzesień 2022
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 15.50 39.70 73.00 0
Gdańsk Stogi 15.40 33.90 89.80 0
Gdańsk Nowy Port 11.80 37.10 60.00 0
Gdynia Pogórze 12.60 30.90 91.40 0
Sopot 11.80 26.10 48.90 0
Gdańsk Matarnia 14.30 25.60 40.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.60 37.30 71.50 0
Gdynia Dąbrowa 14.60 31.80 102.30 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
73.00
39.70
15.50
Gdańsk Stogi
89.80
33.90
15.40
Gdańsk Nowy Port
60.00
37.10
11.80
Gdynia Pogórze
91.40
30.90
12.60
Sopot
48.90
26.10
11.80
Gdańsk Matarnia
40.80
25.60
14.30
Gdańsk Wrzeszcz
71.50
37.30
14.60
Gdynia Dąbrowa
102.30
31.80
14.60
CO
Wrzesień 2022
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 299.20 855.80 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 288.10 563.50 0
Gdynia Pogórze 225.80 415.10 0
Sopot 272.80 445.20 0
Gdańsk Matarnia 336.90 651.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 309.40 705.90 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
855.80
299.20
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
563.50
288.10
Gdynia Pogórze
415.10
225.80
Sopot
445.20
272.80
Gdańsk Matarnia
651.20
336.90
Gdańsk Wrzeszcz
705.90
309.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
Wrzesień 2022
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 48.00 78.20 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 41.50 80.00 0
Gdynia Dąbrowa 42.00 74.10 0
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
78.20
48.00
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
80.00
41.50
Gdynia Dąbrowa
74.10
42.00

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com