Raporty miesięczne

Raport - 2021 Sierpień

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Sierpień 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.10 4.40 9.40 0 0
Gdańsk Stogi 1.20 3.50 19.40 0 0
Gdańsk Nowy Port 1.50 4.60 16.10 0 0
Gdynia Pogórze 1.20 2.10 13.00 0 0
Gdańsk Szadółki 0.90 1.30 2.80 0 0
Sopot 1.40 2.00 4.40 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 1.00 1.70 8.30 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.20 2.50 18.90 0 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
9.40
4.40
3.10
Gdańsk Stogi
19.40
3.50
1.20
Gdańsk Nowy Port
16.10
4.60
1.50
Gdynia Pogórze
13.00
2.10
1.20
Gdańsk Szadółki
2.80
1.30
0.90
Sopot
4.40
2.00
1.40
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
8.30
1.70
1.00
Gdynia Dąbrowa
18.90
2.50
1.20
NO2
Sierpień 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 11.90 53.30 0
Gdańsk Stogi 12.20 57.10 0
Gdańsk Nowy Port 9.80 53.90 0
Gdynia Pogórze 6.80 46.10 0
Gdańsk Szadółki 12.90 60.20 0
Sopot 10.00 44.00 0
Gdańsk Matarnia 24.60 70.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.00 63.40 0
Gdynia Dąbrowa 11.00 59.40 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
53.30
11.90
Gdańsk Stogi
57.10
12.20
Gdańsk Nowy Port
53.90
9.80
Gdynia Pogórze
46.10
6.80
Gdańsk Szadółki
60.20
12.90
Sopot
44.00
10.00
Gdańsk Matarnia
70.40
24.60
Gdańsk Wrzeszcz
63.40
13.00
Gdynia Dąbrowa
59.40
11.00
PM10
Sierpień 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 15.80 28.90 56.10 0
Gdańsk Stogi 15.10 29.20 95.30 0
Gdańsk Nowy Port 9.30 21.60 55.50 0
Gdynia Pogórze 11.10 19.20 33.50 0
Gdańsk Szadółki 28.40 50.20 226.20 0
Sopot 11.80 23.10 44.50 0
Gdańsk Matarnia 12.40 21.60 48.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.20 23.70 45.60 0
Gdynia Dąbrowa 13.10 27.60 65.40 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
56.10
28.90
15.80
Gdańsk Stogi
95.30
29.20
15.10
Gdańsk Nowy Port
55.50
21.60
9.30
Gdynia Pogórze
33.50
19.20
11.10
Gdańsk Szadółki
226.20
50.20
28.40
Sopot
44.50
23.10
11.80
Gdańsk Matarnia
48.50
21.60
12.40
Gdańsk Wrzeszcz
45.60
23.70
13.20
Gdynia Dąbrowa
65.40
27.60
13.10
CO
Sierpień 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 292.00 560.00 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 276.60 417.90 0
Gdynia Pogórze 250.20 330.50 0
Gdańsk Szadółki 273.60 502.20 0
Sopot 328.60 513.50 0
Gdańsk Matarnia 275.40 511.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 310.30 525.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
560.00
292.00
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
417.90
276.60
Gdynia Pogórze
330.50
250.20
Gdańsk Szadółki
502.20
273.60
Sopot
513.50
328.60
Gdańsk Matarnia
511.60
275.40
Gdańsk Wrzeszcz
525.60
310.30
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
Sierpień 2021
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 59.20 105.30 0
Gdańsk Szadółki 47.40 96.90 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 47.80 93.00 0
Gdynia Dąbrowa 55.20 104.70 0
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
105.30
59.20
Gdańsk Szadółki
96.90
47.40
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
93.00
47.80
Gdynia Dąbrowa
104.70
55.20

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com