Raporty miesięczne

Raport - 2020 Lipiec

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Lipiec 2020
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.30 12.30 41.80 0 0
Gdańsk Stogi 2.30 11.30 64.50 0 0
Gdańsk Nowy Port 1.80 6.20 65.70 0 0
Gdynia Pogórze 1.60 3.30 6.00 0 0
Gdańsk Szadółki 1.20 2.20 10.50 0 0
Sopot 1.30 1.80 3.90 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.40 2.50 9.00 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.50 2.00 5.00 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
41.80
12.30
3.30
Gdańsk Stogi
64.50
11.30
2.30
Gdańsk Nowy Port
65.70
6.20
1.80
Gdynia Pogórze
6.00
3.30
1.60
Gdańsk Szadółki
10.50
2.20
1.20
Sopot
3.90
1.80
1.30
Gdańsk Wrzeszcz
9.00
2.50
1.40
Gdynia Dąbrowa
5.00
2.00
1.50
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Lipiec 2020
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 12.10 50.80 0
Gdańsk Stogi 11.00 38.30 0
Gdańsk Nowy Port 8.10 47.30 0
Gdynia Pogórze 6.90 44.50 0
Gdańsk Szadółki 10.00 44.40 0
Sopot 7.10 36.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 10.10 49.60 0
Gdynia Dąbrowa 8.50 53.10 0
Gdynia Śródmieście 12.00 58.50 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
50.80
12.10
Gdańsk Stogi
38.30
11.00
Gdańsk Nowy Port
47.30
8.10
Gdynia Pogórze
44.50
6.90
Gdańsk Szadółki
44.40
10.00
Sopot
36.90
7.10
Gdańsk Wrzeszcz
49.60
10.10
Gdynia Dąbrowa
53.10
8.50
Gdynia Śródmieście
58.50
12.00
PM10
Lipiec 2020
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 21.70 39.30 143.80 0
Gdańsk Stogi 17.10 27.10 111.70 0
Gdańsk Nowy Port 17.10 31.00 110.30 0
Gdynia Pogórze 14.30 24.00 105.50 0
Gdańsk Szadółki 12.60 28.70 137.80 0
Sopot 18.20 37.30 96.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.40 29.20 74.80 0
Gdynia Dąbrowa 10.20 19.50 83.00 0
Gdynia Śródmieście 21.00 63.60 270.70 1
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
143.80
39.30
21.70
Gdańsk Stogi
111.70
27.10
17.10
Gdańsk Nowy Port
110.30
31.00
17.10
Gdynia Pogórze
105.50
24.00
14.30
Gdańsk Szadółki
137.80
28.70
12.60
Sopot
96.00
37.30
18.20
Gdańsk Wrzeszcz
74.80
29.20
15.40
Gdynia Dąbrowa
83.00
19.50
10.20
Gdynia Śródmieście
270.70
63.60
21.00
CO
Lipiec 2020
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście 217.70 369.50 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 186.10 305.00 0
Gdynia Pogórze 212.30 274.70 0
Gdańsk Szadółki 213.00 318.50 0
Sopot 222.30 336.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 256.20 442.40 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
369.50
217.70
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
305.00
186.10
Gdynia Pogórze
274.70
212.30
Gdańsk Szadółki
318.50
213.00
Sopot
336.20
222.30
Gdańsk Wrzeszcz
442.40
256.20
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Lipiec 2020
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 57.90 106.30 0
Gdańsk Szadółki 50.30 96.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 48.80 91.30 0
Gdynia Dąbrowa 54.40 97.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
106.30
57.90
Gdańsk Szadółki
96.60
50.30
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
91.30
48.80
Gdynia Dąbrowa
97.20
54.40
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com