Raporty miesięczne

Raport - 2018 Czerwiec

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Czerwiec 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 6.30 19.80 55.60 0 0
Gdańsk Stogi 4.80 11.60 75.10 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.70 12.50 96.90 0 0
Gdynia Pogórze 1.40 3.10 7.20 0 0
Gdańsk Szadółki 2.20 3.70 11.20 0 0
Sopot 1.60 2.70 10.10 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.80 6.80 32.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.60 2.80 8.90 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
55.60
19.80
6.30
Gdańsk Stogi
75.10
11.60
4.80
Gdańsk Nowy Port
96.90
12.50
3.70
Gdynia Pogórze
7.20
3.10
1.40
Gdańsk Szadółki
11.20
3.70
2.20
Sopot
10.10
2.70
1.60
Gdańsk Wrzeszcz
32.90
6.80
2.80
Gdynia Dąbrowa
8.90
2.80
1.60
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Czerwiec 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 14.10 55.40 0
Gdańsk Stogi 11.80 48.20 0
Gdańsk Nowy Port 11.10 63.50 0
Gdynia Pogórze 4.20 29.70 0
Gdańsk Szadółki 13.30 53.10 0
Sopot 7.80 51.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 11.60 66.30 0
Gdynia Dąbrowa 14.70 80.30 0
Gdynia Śródmieście 17.10 82.60 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
55.40
14.10
Gdańsk Stogi
48.20
11.80
Gdańsk Nowy Port
63.50
11.10
Gdynia Pogórze
29.70
4.20
Gdańsk Szadółki
53.10
13.30
Sopot
51.40
7.80
Gdańsk Wrzeszcz
66.30
11.60
Gdynia Dąbrowa
80.30
14.70
Gdynia Śródmieście
82.60
17.10
PM10
Czerwiec 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 23.90 41.30 115.30 0
Gdańsk Stogi 28.70 50.20 121.30 1
Gdańsk Nowy Port 24.70 48.70 180.90 0
Gdynia Pogórze 21.40 32.60 154.00 0
Gdańsk Szadółki 20.80 37.20 180.10 0
Sopot 18.70 30.40 195.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.10 27.20 98.20 0
Gdynia Dąbrowa 14.20 22.40 82.40 0
Gdynia Śródmieście 23.80 48.00 105.50 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
115.30
41.30
23.90
Gdańsk Stogi
121.30
50.20
28.70
Gdańsk Nowy Port
180.90
48.70
24.70
Gdynia Pogórze
154.00
32.60
21.40
Gdańsk Szadółki
180.10
37.20
20.80
Sopot
195.90
30.40
18.70
Gdańsk Wrzeszcz
98.20
27.20
16.10
Gdynia Dąbrowa
82.40
22.40
14.20
Gdynia Śródmieście
105.50
48.00
23.80
CO
Czerwiec 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 325.00 505.00 0
Gdynia Pogórze 184.00 267.10 0
Gdańsk Szadółki 261.60 414.90 0
Sopot 196.00 361.40 0
Gdańsk Wrzeszcz 299.20 448.30 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
505.00
325.00
Gdynia Pogórze
267.10
184.00
Gdańsk Szadółki
414.90
261.60
Sopot
361.40
196.00
Gdańsk Wrzeszcz
448.30
299.20
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Czerwiec 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 75.10 151.80 4
Gdańsk Szadółki 57.50 124.50 1
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 70.10 140.90 2
Gdynia Dąbrowa 64.80 139.40 2
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
151.80
75.10
Gdańsk Szadółki
124.50
57.50
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
140.90
70.10
Gdynia Dąbrowa
139.40
64.80
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com