Raporty miesięczne

Raport - 2019 Luty

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Luty 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.04 8.12 12.23 0 0
Gdańsk Stogi 17.14 122.18 516.76 0 3
Gdańsk Nowy Port 5.37 24.67 138.94 0 0
Gdynia Pogórze 3.69 7.49 34.36 0 0
Gdańsk Szadółki 1.85 2.82 8.83 0 0
Sopot 1.89 6.13 45.73 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 2.36 5.68 24.63 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.14 5.44 19.71 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
12.23
8.12
4.04
Gdańsk Stogi
516.76
122.18
17.14
Gdańsk Nowy Port
138.94
24.67
5.37
Gdynia Pogórze
34.36
7.49
3.69
Gdańsk Szadółki
8.83
2.82
1.85
Sopot
45.73
6.13
1.89
Gdańsk Wrzeszcz
24.63
5.68
2.36
Gdynia Dąbrowa
19.71
5.44
2.14
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Luty 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 17.72 61.32 0
Gdańsk Stogi 20.01 60.63 0
Gdańsk Nowy Port 19.52 57.84 0
Gdynia Pogórze 16.79 72.38 0
Gdańsk Szadółki 15.71 66.51 0
Sopot 13.20 54.69 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.26 64.77 0
Gdynia Dąbrowa 12.53 94.35 0
Gdynia Śródmieście 20.67 75.91 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
61.32
17.72
Gdańsk Stogi
60.63
20.01
Gdańsk Nowy Port
57.84
19.52
Gdynia Pogórze
72.38
16.79
Gdańsk Szadółki
66.51
15.71
Sopot
54.69
13.20
Gdańsk Wrzeszcz
64.77
16.26
Gdynia Dąbrowa
94.35
12.53
Gdynia Śródmieście
75.91
20.67
PM10
Luty 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 26.88 47.92 98.53 0
Gdańsk Stogi 20.65 36.79 97.31 0
Gdańsk Nowy Port 18.51 45.20 109.48 0
Gdynia Pogórze 17.51 38.86 86.67 0
Gdańsk Szadółki 14.76 31.65 102.53 0
Sopot 16.51 34.72 71.38 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.84 35.24 68.60 0
Gdynia Dąbrowa 16.41 39.62 90.20 0
Gdynia Śródmieście 23.39 47.92 89.80 0
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
98.53
47.92
26.88
Gdańsk Stogi
97.31
36.79
20.65
Gdańsk Nowy Port
109.48
45.20
18.51
Gdynia Pogórze
86.67
38.86
17.51
Gdańsk Szadółki
102.53
31.65
14.76
Sopot
71.38
34.72
16.51
Gdańsk Wrzeszcz
68.60
35.24
17.84
Gdynia Dąbrowa
90.20
39.62
16.41
Gdynia Śródmieście
89.80
47.92
23.39
CO
Luty 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 383.50 788.34 0
Gdynia Pogórze 403.53 871.19 0
Gdańsk Szadółki 339.07 776.99 0
Sopot 287.68 662.27 0
Gdańsk Wrzeszcz 366.01 772.78 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
788.34
383.50
Gdynia Pogórze
871.19
403.53
Gdańsk Szadółki
776.99
339.07
Sopot
662.27
287.68
Gdańsk Wrzeszcz
772.78
366.01
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Luty 2019
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 49.65 79.46 0
Gdańsk Szadółki 42.36 69.23 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 49.51 77.62 0
Gdynia Dąbrowa 51.52 79.54 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
79.46
49.65
Gdańsk Szadółki
69.23
42.36
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
77.62
49.51
Gdynia Dąbrowa
79.54
51.52
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com