Raporty miesięczne

Raport - 2018 Październik

Wyświetl raport dla danego miesiąca:
SO2
Październik 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.83 7.28 16.75 0 0
Gdańsk Stogi 8.15 31.68 190.50 0 0
Gdańsk Nowy Port 8.30 26.91 246.29 0 0
Gdynia Pogórze 3.93 15.94 92.99 0 0
Gdańsk Szadółki 2.54 3.25 4.67 0 0
Sopot 1.15 3.18 23.59 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 3.32 5.33 20.45 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.21 5.27 9.87 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
16.75
7.28
4.83
Gdańsk Stogi
190.50
31.68
8.15
Gdańsk Nowy Port
246.29
26.91
8.30
Gdynia Pogórze
92.99
15.94
3.93
Gdańsk Szadółki
4.67
3.25
2.54
Sopot
23.59
3.18
1.15
Gdańsk Wrzeszcz
20.45
5.33
3.32
Gdynia Dąbrowa
9.87
5.27
3.21
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
Październik 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 1h l.przek
Gdańsk Śródmieście 22.80 95.16 0
Gdańsk Stogi 21.11 80.00 0
Gdańsk Nowy Port 27.94 80.55 0
Gdynia Pogórze 10.70 63.85 0
Gdańsk Szadółki 17.30 77.35 0
Sopot 17.64 104.82 0
Gdańsk Wrzeszcz 21.12 101.70 0
Gdynia Dąbrowa 18.24 93.03 0
Gdynia Śródmieście 26.00 105.86 0
Stacje
 • max 1h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
95.16
22.80
Gdańsk Stogi
80.00
21.11
Gdańsk Nowy Port
80.55
27.94
Gdynia Pogórze
63.85
10.70
Gdańsk Szadółki
77.35
17.30
Sopot
104.82
17.64
Gdańsk Wrzeszcz
101.70
21.12
Gdynia Dąbrowa
93.03
18.24
Gdynia Śródmieście
105.86
26.00
PM10
Październik 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 24h max 1h l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 36.43 104.47 219.63 9
Gdańsk Stogi 28.13 77.64 260.25 5
Gdańsk Nowy Port 47.23 145.09 340.64 10
Gdynia Pogórze 22.34 67.13 138.88 2
Gdańsk Szadółki 24.88 80.51 181.63 4
Sopot 24.00 77.44 161.16 4
Gdańsk Wrzeszcz 26.12 83.71 171.76 3
Gdynia Dąbrowa 23.97 72.93 188.87 3
Gdynia Śródmieście 32.06 107.98 233.98 6
Stacje
 • max 1h
 • max 24h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
219.63
104.47
36.43
Gdańsk Stogi
260.25
77.64
28.13
Gdańsk Nowy Port
340.64
145.09
47.23
Gdynia Pogórze
138.88
67.13
22.34
Gdańsk Szadółki
181.63
80.51
24.88
Sopot
161.16
77.44
24.00
Gdańsk Wrzeszcz
171.76
83.71
26.12
Gdynia Dąbrowa
188.87
72.93
23.97
Gdynia Śródmieście
233.98
107.98
32.06
CO
Październik 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 460.69 1387.19 0
Gdynia Pogórze 335.97 964.13 0
Gdańsk Szadółki 424.16 813.80 0
Sopot 338.47 741.35 0
Gdańsk Wrzeszcz 399.68 1333.99 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
1387.19
460.69
Gdynia Pogórze
964.13
335.97
Gdańsk Szadółki
813.80
424.16
Sopot
741.35
338.47
Gdańsk Wrzeszcz
1333.99
399.68
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
Październik 2018
danewykres
Stacje sr. mies. max 8h l.przek
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 46.65 91.69 0
Gdańsk Szadółki 35.07 71.34 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 38.33 74.21 0
Gdynia Dąbrowa 42.20 79.62 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stacje
 • max 8h
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
91.69
46.65
Gdańsk Szadółki
71.34
35.07
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
74.21
38.33
Gdynia Dąbrowa
79.62
42.20
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com