Na skróty
ARMAAG: Projekty unijne
Projekty unijne

Projekt CITEAIR II

Projekt CITEAIR II jest kontynuacją rozpoczętego w 2004 roku projektu CITEAIR (Common Information to European Air), czyli powszechna informacja o jakości powietrza w miastach europejskich). Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu INTERREG IV C. W wyniku dobrej współpracy z liderem (AIRPARIF) od dnia 1.01.2010, oprócz dostarczania danych z pomiarów, Fundacja ARMAAG została oficjalnym partnerem i czynnie uczestniczy w tworzeniu i realizacji zadań projektu. W ramach projektu powstała strona internetowa http://www.airqualitynow.eu, która jest doskonałą platformą do porównań jakości powietrza, dla około 50 miast Europy w tym samym czasie. Porównanie odbywa się na podstawie indeksu jakości powietrza wyliczanego wspólnym algorytmem tzw. Common Air Quality Index (CAQI). Na stronie ponadto znajdują się informacje na temat miast uczestniczących w projekcie, definicje podstawowych zanieczyszczeń oraz prognozy stężeń dla pyłu PM10, ozonu i NO2.

Projekt AIRPOMERANIA

Celem projektu jest budowa  regionalnego systemu zarządzania  informacją o jakości powietrza w województwie pomorskim. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach działania 5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Pomorskiego. Zaprszamy na stronę  projektu AIRPOMERANIA http://airpomerania.pl/.

 

Projekt CITEAIR

http://citeair.rec.org - Projekt CITEAIR (Common Information to European Air czyli powszechna informacja o jakości powietrza )- projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu INTERREG III C. Projekt rozpoczął się w marcu w 2004 roku. Uczestniczy w nim kilkanaście miast europejskich. W ramach projektu powstała strona internetowa http://www.airqualitynow.eu na której prezentowany jest indeks wyliczany wspólnym algorytmem tzw. Common Air Quality Index (CAQI) dla wszystkich miast uczestniczących w projekcie, ponadto informacje na temat miast uczestniczących w projekcie.

Projekt Ozoneweb

http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map - Projekt Ozoneweb - celem projektu jest dostarczanie informacji o ozonie troposferycznym (przyziemnym) uaktualnianych co godzinę,  jak również udostępnienie podstawowych informacji o poszczególnych zanieczyszczeniach powietrza. Projekt ten jest częścią strategii EEA ( Europejska Agencja Ochrony Środowiska ) na lata 2004-2008, która przewiduje, że EEA udostępni "portal internetowy o szerokim zasięgu geograficznym zawierający regionalne i wybrane lokalne informacje." Projekt wspierany jest przez Komisję Europejską jak również przez 18 krajów, które już dostarczają danych o ozonie prawie w czasie rzeczywistym. Fundacja  ARMAAG wysyła dane dotczące ozonu z czterech stacji pomiarowych AM4 Gdynia Pogórze, AM5 Gdańsk Szadółłki, AM8 Gdańsk Wrzeszcz oraz AM9 Gdynia Redłowo onaczonych kolejno kodami PL0048A,PL0049A , PL0052A, PL0053A.

 

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com