Na skróty
ARMAAG: Udostępnianie danych
Udostępnianie danych

Uprzejmie informujemy, że dostęp do wyników on-line możliwy jest do trzech dni wstecz. Dane archiwalne udostępniamy nieodpłatnie do wykorzystania w celach badawczych, naukowych, informacji społecznej na podstawie :

1)  podania o udostępnienie danych  zawierające tytuł pracy, zakres danych,  cel wykorzystania, wskazanie i podpis promotora (kierownika projektu)

2) formularza akceptacji warunków wykonania usługi :

formularz akceptacja warunków wykonania usługi

3) kaluzula zgody udostępniania danych osobowych:

kaluzula zgody udostępniania danych osobowych

 

Jeden egzemplarz pracy prosimy przekazać do archiwum Fundacji.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie  poniższej ankiety i odesłanie  e-mialem na adres info@armaag.gda.pl lub faksem na numer 0583059372.

ANKIETA

W pracy na jednej z pierwszych trzech stron publikacji prosimy o zamieszczenie niniejszej informacji:

© Dane zawarte w niniejszej publikacji zostały udostępnione nieodpłatnie i pozostają
własnością Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG.


Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG działa dzięki wsparciu finansowemu Gminy Gdańsk, Gminy Gdynia, Gminy Sopot, Gminy Tczew oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com