Na skróty
Fundacja ARMAG: Udostępnianie danych
Udostępnianie danych

Uprzejmie informujemy, że dostęp do wyników on-line możliwy jest do trzech dni wstecz. Dane archiwalne udostępniamy nieodpłatnie do wykorzystania w celach badawczych, naukowych, informacji społecznej na podstawie :

1)  podania o udostępnienie danych  zawierające tytuł pracy, zakres danych,  cel wykorzystania, wskazanie i podpis promotora (kierownika projektu)

2)  formularza akceptacji warunków wykonania usługi :

formularz akceptacja warunków wykonania usługi

3) kaluzula zgody udostępniania danych osobowych:

kaluzula zgody udostępniania danych osobowych

 

Jeden egzemplarz pracy prosimy przekazać do archiwum Fundacji.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie  poniższej ankiety i odesłanie  e-mialem na adres info@armaag.gda.pl lub faksem na numer 0583059372.

ANKIETA

W pracy na jednej z pierwszych trzech stron publikacji prosimy o zamieszczenie niniejszej informacji:

© Dane zawarte w niniejszej publikacji zostały udostępnione nieodpłatnie i pozostają
własnością Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot działa dzięki wsparciu finansowemu Gminy Gdańsk, Gminy Gdynia, Gminy Sopot oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com