Home  ›  Reports  ›  Monthly reports
Monthly reports

Raport - 2024 February

Show raport for month:
SO2
February 2024
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 2.50 4.20 8.80 0 0
Gdańsk Stogi 4.80 18.00 41.30 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.40 7.00 14.20 0 0
Gdynia Pogórze 2.60 3.70 6.80 0 0
Gdańsk Lawendowe W. 3.00 5.00 7.80 0 0
Sopot 3.40 4.70 9.30 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 3.10 7.20 17.70 0 0
Gdynia Dąbrowa 2.60 4.40 9.40 0 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
8.80
4.20
2.50
Gdańsk Stogi
41.30
18.00
4.80
Gdańsk Nowy Port
14.20
7.00
3.40
Gdynia Pogórze
6.80
3.70
2.60
Gdańsk Lawendowe W.
7.80
5.00
3.00
Sopot
9.30
4.70
3.40
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
17.70
7.20
3.10
Gdynia Dąbrowa
9.40
4.40
2.60
NO2
February 2024
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 19.20 79.70 0
Gdańsk Stogi 19.60 64.90 0
Gdańsk Nowy Port 18.30 85.30 0
Gdynia Pogórze 13.00 61.10 0
Gdańsk Lawendowe W. 14.80 83.80 0
Sopot 14.20 73.20 0
Gdańsk Matarnia 26.80 83.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.20 72.80 0
Gdynia Dąbrowa 14.40 89.70 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
79.70
19.20
Gdańsk Stogi
64.90
19.60
Gdańsk Nowy Port
85.30
18.30
Gdynia Pogórze
61.10
13.00
Gdańsk Lawendowe W.
83.80
14.80
Sopot
73.20
14.20
Gdańsk Matarnia
83.20
26.80
Gdańsk Wrzeszcz
72.80
17.20
Gdynia Dąbrowa
89.70
14.40
PM10
February 2024
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 16.20 28.80 70.80 0
Gdańsk Stogi 15.50 28.10 87.80 0
Gdańsk Nowy Port 11.60 25.10 57.90 0
Gdynia Pogórze 15.90 26.70 102.90 0
Gdańsk Lawendowe W. 14.00 24.40 43.60 0
Sopot 12.80 24.60 51.00 0
Gdańsk Matarnia 13.90 27.90 60.90 0
Gdańsk Wrzeszcz 14.70 29.20 60.80 0
Gdynia Dąbrowa 11.90 23.60 43.10 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
70.80
28.80
16.20
Gdańsk Stogi
87.80
28.10
15.50
Gdańsk Nowy Port
57.90
25.10
11.60
Gdynia Pogórze
102.90
26.70
15.90
Gdańsk Lawendowe W.
43.60
24.40
14.00
Sopot
51.00
24.60
12.80
Gdańsk Matarnia
60.90
27.90
13.90
Gdańsk Wrzeszcz
60.80
29.20
14.70
Gdynia Dąbrowa
43.10
23.60
11.90
CO
February 2024
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 326.60 926.60 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 319.80 700.40 0
Gdynia Pogórze 312.70 831.90 0
Gdańsk Lawendowe W. 347.90 892.40 0
Sopot 278.70 532.30 0
Gdańsk Matarnia 374.00 902.30 0
Gdańsk Wrzeszcz 321.00 690.10 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
926.60
326.60
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
700.40
319.80
Gdynia Pogórze
831.90
312.70
Gdańsk Lawendowe W.
892.40
347.90
Sopot
532.30
278.70
Gdańsk Matarnia
902.30
374.00
Gdańsk Wrzeszcz
690.10
321.00
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
February 2024
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 44.90 77.10 0
Gdańsk Lawendowe W. 48.80 84.40 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia 35.90 74.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 43.50 77.70 0
Gdynia Dąbrowa 47.80 80.70 0
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
77.10
44.90
Gdańsk Lawendowe W.
84.40
48.80
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
74.10
35.90
Gdańsk Wrzeszcz
77.70
43.50
Gdynia Dąbrowa
80.70
47.80
H2S
February 2024
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze - - -
Gdańsk Lawendowe W. 1.60 21.70 1
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz - - -
Gdynia Dąbrowa - - -

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

Project and realisation: zjednoczenie.com