Home  ›  Reports  ›  Monthly reports
Monthly reports

Raport - 2023 January

Show raport for month:
SO2
January 2023
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 8.10 17.90 20.00 0 0
Gdańsk Stogi 3.60 9.10 19.50 0 0
Gdańsk Nowy Port 5.80 14.00 32.60 0 0
Gdynia Pogórze 4.80 12.30 29.50 0 0
Sopot 8.10 13.50 20.60 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 2.40 4.40 9.60 0 0
Gdynia Dąbrowa 3.30 7.60 26.50 0 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
20.00
17.90
8.10
Gdańsk Stogi
19.50
9.10
3.60
Gdańsk Nowy Port
32.60
14.00
5.80
Gdynia Pogórze
29.50
12.30
4.80
Sopot
20.60
13.50
8.10
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
9.60
4.40
2.40
Gdynia Dąbrowa
26.50
7.60
3.30
NO2
January 2023
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 16.40 59.30 0
Gdańsk Stogi 18.70 64.00 0
Gdańsk Nowy Port 18.60 54.30 0
Gdynia Pogórze 11.30 55.70 0
Sopot 11.90 52.10 0
Gdańsk Matarnia 26.20 83.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 16.80 62.20 0
Gdynia Dąbrowa 14.00 93.20 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
59.30
16.40
Gdańsk Stogi
64.00
18.70
Gdańsk Nowy Port
54.30
18.60
Gdynia Pogórze
55.70
11.30
Sopot
52.10
11.90
Gdańsk Matarnia
83.60
26.20
Gdańsk Wrzeszcz
62.20
16.80
Gdynia Dąbrowa
93.20
14.00
PM10
January 2023
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 17.50 37.70 54.80 0
Gdańsk Stogi 19.60 63.70 281.30 1
Gdańsk Nowy Port 13.90 33.60 79.10 0
Gdynia Pogórze 17.60 38.90 72.40 0
Sopot 13.30 31.60 42.90 0
Gdańsk Matarnia 15.00 35.40 53.20 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.70 34.40 53.80 0
Gdynia Dąbrowa 13.50 30.20 46.90 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
54.80
37.70
17.50
Gdańsk Stogi
281.30
63.70
19.60
Gdańsk Nowy Port
79.10
33.60
13.90
Gdynia Pogórze
72.40
38.90
17.60
Sopot
42.90
31.60
13.30
Gdańsk Matarnia
53.20
35.40
15.00
Gdańsk Wrzeszcz
53.80
34.40
15.70
Gdynia Dąbrowa
46.90
30.20
13.50
CO
January 2023
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 324.40 1004.10 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 310.60 607.30 0
Gdynia Pogórze 342.00 745.40 0
Sopot 299.60 585.60 0
Gdańsk Matarnia 381.80 911.10 0
Gdańsk Wrzeszcz 267.50 685.50 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
1004.10
324.40
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
607.30
310.60
Gdynia Pogórze
745.40
342.00
Sopot
585.60
299.60
Gdańsk Matarnia
911.10
381.80
Gdańsk Wrzeszcz
685.50
267.50
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
January 2023
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 45.30 79.10 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia 38.10 75.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 42.10 74.10 0
Gdynia Dąbrowa 43.20 75.00 0
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
79.10
45.30
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
75.00
38.10
Gdańsk Wrzeszcz
74.10
42.10
Gdynia Dąbrowa
75.00
43.20

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

Project and realisation: zjednoczenie.com