Home  ›  Reports  ›  Monthly reports
Monthly reports

Raport - 2019 March

Show raport for month:
SO2
March 2019
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 4.30 11.10 67.10 0 0
Gdańsk Stogi 6.00 31.10 124.70 0 0
Gdańsk Nowy Port 3.70 16.90 56.70 0 0
Gdynia Pogórze 2.60 5.20 20.50 0 0
Gdańsk Szadółki 1.60 3.90 21.40 0 0
Sopot 1.20 2.80 10.70 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.70 3.30 10.40 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.40 3.20 9.00 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
67.10
11.10
4.30
Gdańsk Stogi
124.70
31.10
6.00
Gdańsk Nowy Port
56.70
16.90
3.70
Gdynia Pogórze
20.50
5.20
2.60
Gdańsk Szadółki
21.40
3.90
1.60
Sopot
10.70
2.80
1.20
Gdańsk Wrzeszcz
10.40
3.30
1.70
Gdynia Dąbrowa
9.00
3.20
1.40
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
March 2019
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 16.30 74.30 0
Gdańsk Stogi 15.70 63.00 0
Gdańsk Nowy Port 15.30 77.50 0
Gdynia Pogórze 11.20 79.00 0
Gdańsk Szadółki 14.50 80.40 0
Sopot 11.00 64.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 12.80 85.80 0
Gdynia Dąbrowa 9.90 80.40 0
Gdynia Śródmieście 15.10 75.80 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
74.30
16.30
Gdańsk Stogi
63.00
15.70
Gdańsk Nowy Port
77.50
15.30
Gdynia Pogórze
79.00
11.20
Gdańsk Szadółki
80.40
14.50
Sopot
64.50
11.00
Gdańsk Wrzeszcz
85.80
12.80
Gdynia Dąbrowa
80.40
9.90
Gdynia Śródmieście
75.80
15.10
PM10
March 2019
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 22.50 46.70 142.00 0
Gdańsk Stogi 16.90 27.20 79.30 0
Gdańsk Nowy Port 13.40 27.70 106.90 0
Gdynia Pogórze 14.10 22.60 107.40 0
Gdańsk Szadółki 12.80 31.30 150.80 0
Sopot 11.50 25.20 67.00 0
Gdańsk Wrzeszcz 13.20 23.70 113.90 0
Gdynia Dąbrowa 11.00 19.90 42.90 0
Gdynia Śródmieście 17.30 37.20 181.50 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
142.00
46.70
22.50
Gdańsk Stogi
79.30
27.20
16.90
Gdańsk Nowy Port
106.90
27.70
13.40
Gdynia Pogórze
107.40
22.60
14.10
Gdańsk Szadółki
150.80
31.30
12.80
Sopot
67.00
25.20
11.50
Gdańsk Wrzeszcz
113.90
23.70
13.20
Gdynia Dąbrowa
42.90
19.90
11.00
Gdynia Śródmieście
181.50
37.20
17.30
CO
March 2019
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 337.60 568.20 0
Gdynia Pogórze 276.40 670.70 0
Gdańsk Szadółki 278.20 554.50 0
Sopot 229.50 444.70 0
Gdańsk Wrzeszcz 319.40 523.60 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
568.20
337.60
Gdynia Pogórze
670.70
276.40
Gdańsk Szadółki
554.50
278.20
Sopot
444.70
229.50
Gdańsk Wrzeszcz
523.60
319.40
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
March 2019
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 65.90 92.40 0
Gdańsk Szadółki 55.40 97.40 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 61.90 90.40 0
Gdynia Dąbrowa 66.20 91.20 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
92.40
65.90
Gdańsk Szadółki
97.40
55.40
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
90.40
61.90
Gdynia Dąbrowa
91.20
66.20
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

Project and realisation: zjednoczenie.com