Home  ›  Reports  ›  Monthly reports
Monthly reports

Raport - 2020 June

Show raport for month:
SO2
June 2020
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 3.50 4.70 8.40 0 0
Gdańsk Stogi 1.20 2.40 8.50 0 0
Gdańsk Nowy Port 2.60 16.00 104.50 0 0
Gdynia Pogórze 1.90 4.80 20.30 0 0
Gdańsk Szadółki 2.30 30.50 191.50 0 0
Sopot 1.30 2.20 5.40 0 0
Gdańsk Wrzeszcz 1.40 1.90 6.00 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.50 2.00 7.20 0 0
Gdynia Śródmieście - - - - -
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
8.40
4.70
3.50
Gdańsk Stogi
8.50
2.40
1.20
Gdańsk Nowy Port
104.50
16.00
2.60
Gdynia Pogórze
20.30
4.80
1.90
Gdańsk Szadółki
191.50
30.50
2.30
Sopot
5.40
2.20
1.30
Gdańsk Wrzeszcz
6.00
1.90
1.40
Gdynia Dąbrowa
7.20
2.00
1.50
Gdynia Śródmieście
-
-
-
NO2
June 2020
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 11.80 54.40 0
Gdańsk Stogi 11.00 44.50 0
Gdańsk Nowy Port 8.70 40.60 0
Gdynia Pogórze 7.00 67.90 0
Gdańsk Szadółki 10.20 55.80 0
Sopot 7.70 29.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 9.80 40.40 0
Gdynia Dąbrowa 11.80 55.50 0
Gdynia Śródmieście 19.70 61.00 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
54.40
11.80
Gdańsk Stogi
44.50
11.00
Gdańsk Nowy Port
40.60
8.70
Gdynia Pogórze
67.90
7.00
Gdańsk Szadółki
55.80
10.20
Sopot
29.50
7.70
Gdańsk Wrzeszcz
40.40
9.80
Gdynia Dąbrowa
55.50
11.80
Gdynia Śródmieście
61.00
19.70
PM10
June 2020
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 24.60 53.00 138.40 1
Gdańsk Stogi 17.10 25.80 86.30 0
Gdańsk Nowy Port 16.10 37.20 98.80 0
Gdynia Pogórze 17.90 30.20 138.80 0
Gdańsk Szadółki 15.90 41.70 146.70 0
Sopot 18.90 33.60 103.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.40 31.30 80.70 0
Gdynia Dąbrowa 13.00 24.20 98.80 0
Gdynia Śródmieście 50.20 142.30 696.20 10
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
138.40
53.00
24.60
Gdańsk Stogi
86.30
25.80
17.10
Gdańsk Nowy Port
98.80
37.20
16.10
Gdynia Pogórze
138.80
30.20
17.90
Gdańsk Szadółki
146.70
41.70
15.90
Sopot
103.60
33.60
18.90
Gdańsk Wrzeszcz
80.70
31.30
17.40
Gdynia Dąbrowa
98.80
24.20
13.00
Gdynia Śródmieście
696.20
142.30
50.20
CO
June 2020
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 248.10 448.90 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 282.70 416.50 0
Gdynia Pogórze 200.90 275.80 0
Gdańsk Szadółki 266.60 390.30 0
Sopot 224.20 403.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 264.90 378.50 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
448.90
248.10
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
416.50
282.70
Gdynia Pogórze
275.80
200.90
Gdańsk Szadółki
390.30
266.60
Sopot
403.80
224.20
Gdańsk Wrzeszcz
378.50
264.90
Gdynia Dąbrowa
-
-
Gdynia Śródmieście
-
-
O3
June 2020
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 65.10 119.50 0
Gdańsk Szadółki 57.10 101.60 0
Sopot - - -
Gdańsk Wrzeszcz 57.90 102.50 0
Gdynia Dąbrowa 59.90 109.80 0
Gdynia Śródmieście - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
119.50
65.10
Gdańsk Szadółki
101.60
57.10
Sopot
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
102.50
57.90
Gdynia Dąbrowa
109.80
59.90
Gdynia Śródmieście
-
-

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

Project and realisation: zjednoczenie.com