Home  ›  Reports  ›  Monthly reports
Monthly reports

Raport - 2022 June

Show raport for month:
SO2
June 2022
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h l.przek 1h
Gdańsk Śródmieście 2.40 5.10 7.60 0 0
Gdańsk Stogi 1.30 1.90 10.60 0 0
Gdańsk Nowy Port 1.50 3.80 17.80 0 0
Gdynia Pogórze 1.20 2.60 15.10 0 0
Gdańsk Szadółki 1.00 1.60 3.50 0 0
Sopot 2.00 3.00 6.20 0 0
Gdańsk Matarnia - - - - -
Gdańsk Wrzeszcz 1.60 3.20 20.90 0 0
Gdynia Dąbrowa 1.60 2.40 5.10 0 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
7.60
5.10
2.40
Gdańsk Stogi
10.60
1.90
1.30
Gdańsk Nowy Port
17.80
3.80
1.50
Gdynia Pogórze
15.10
2.60
1.20
Gdańsk Szadółki
3.50
1.60
1.00
Sopot
6.20
3.00
2.00
Gdańsk Matarnia
-
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
20.90
3.20
1.60
Gdynia Dąbrowa
5.10
2.40
1.60
NO2
June 2022
danegraph
Stations Monthly average 1 hour
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 13.50 53.30 0
Gdańsk Stogi 14.80 52.00 0
Gdańsk Nowy Port 16.70 72.60 0
Gdynia Pogórze 6.80 22.80 0
Gdańsk Szadółki 14.10 63.30 0
Sopot 12.70 55.40 0
Gdańsk Matarnia 27.80 82.60 0
Gdańsk Wrzeszcz 15.40 82.20 0
Gdynia Dąbrowa 11.70 61.00 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
53.30
13.50
Gdańsk Stogi
52.00
14.80
Gdańsk Nowy Port
72.60
16.70
Gdynia Pogórze
22.80
6.80
Gdańsk Szadółki
63.30
14.10
Sopot
55.40
12.70
Gdańsk Matarnia
82.60
27.80
Gdańsk Wrzeszcz
82.20
15.40
Gdynia Dąbrowa
61.00
11.70
PM10
June 2022
danegraph
Stations Monthly average 24 hours
max.
1 hour
max.
l.przek 24h
Gdańsk Śródmieście 19.90 33.00 71.60 0
Gdańsk Stogi 20.50 35.70 80.50 0
Gdańsk Nowy Port 15.10 34.60 63.80 0
Gdynia Pogórze 16.60 28.20 40.00 0
Gdańsk Szadółki 30.60 53.20 131.00 1
Sopot 15.90 29.50 49.20 0
Gdańsk Matarnia 16.10 27.10 44.50 0
Gdańsk Wrzeszcz 17.80 29.00 72.10 0
Gdynia Dąbrowa 18.10 35.40 147.40 0
Stations
 • 1 hour
  max.
 • 24 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
71.60
33.00
19.90
Gdańsk Stogi
80.50
35.70
20.50
Gdańsk Nowy Port
63.80
34.60
15.10
Gdynia Pogórze
40.00
28.20
16.60
Gdańsk Szadółki
131.00
53.20
30.60
Sopot
49.20
29.50
15.90
Gdańsk Matarnia
44.50
27.10
16.10
Gdańsk Wrzeszcz
72.10
29.00
17.80
Gdynia Dąbrowa
147.40
35.40
18.10
CO
June 2022
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście 235.60 438.10 0
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port 276.50 414.60 0
Gdynia Pogórze 215.40 263.40 0
Gdańsk Szadółki 219.90 349.50 0
Sopot 249.30 380.10 0
Gdańsk Matarnia 264.20 419.80 0
Gdańsk Wrzeszcz 259.60 388.50 0
Gdynia Dąbrowa - - -
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
438.10
235.60
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
414.60
276.50
Gdynia Pogórze
263.40
215.40
Gdańsk Szadółki
349.50
219.90
Sopot
380.10
249.30
Gdańsk Matarnia
419.80
264.20
Gdańsk Wrzeszcz
388.50
259.60
Gdynia Dąbrowa
-
-
O3
June 2022
danegraph
Stations Monthly average 8 hours
max.
no. of
exceedances
Gdańsk Śródmieście - - -
Gdańsk Stogi - - -
Gdańsk Nowy Port - - -
Gdynia Pogórze 69.20 132.80 2
Gdańsk Szadółki 57.00 115.00 0
Sopot - - -
Gdańsk Matarnia - - -
Gdańsk Wrzeszcz 61.50 121.10 1
Gdynia Dąbrowa 67.20 131.10 2
Stations
 • 8 hours
  max.
 • śr.mies.
Gdańsk Śródmieście
-
-
Gdańsk Stogi
-
-
Gdańsk Nowy Port
-
-
Gdynia Pogórze
132.80
69.20
Gdańsk Szadółki
115.00
57.00
Sopot
-
-
Gdańsk Matarnia
-
-
Gdańsk Wrzeszcz
121.10
61.50
Gdynia Dąbrowa
131.10
67.20

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

Project and realisation: zjednoczenie.com