Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP07/ARMAAG/2012

2012-12-05

Fundacja ARMAAG ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 133.000 euro na uslugę ZP07/ARMAAG/2012 pt:


Specjalistyczny serwis urządzeń pomiarowych

sieci monitoringu regionalnego ARMAAG w latach 2013-2014

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15 A do dnia 12 grudnia 2012 r. do godziny 11:00.

poniżej szczegóły zamówienia w załączniku:

SIWZ ZP07/ARMAAG/2012

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com