Zamówienia publiczne

Informacja dot. ogłoszonego przetargu nr ZP/08/ARMAAG/2012

2012-12-10

Fundacja ARMAAG informuje, że dokonała zmiany treści w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. „Dostawy gazów kalibracyjnych w latach 2013-2015”  (zmiany w treści SIWZ oznaczono kolorem żółtym).

 

SIWZ ZP/08/ARMAAG/2012

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com