Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/09/ARMAAG/2012

2012-12-18

Fundacja ARMAAG ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 133.000 euro na
ZP/09/ARMAAG/2012 pt:

DOSTAWĘ GAZÓW KALIBRACYJNYCH

w latach 2013-2015

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15 A do dnia 27 grudnia 2012 r. do godziny 11:00.

poniżej szczegóły zamówienia oraz druk oferty w załącznikach:

SIWZ ZP/09/ARMAAG/2012

DRUK OFERTY

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com