Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/01/ARMAAG/2013

2013-02-13

Fundacja ARMAAG ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 133.000 euro na
ZP/01/ARMAAG/2013 pt:

" Hosting i utrzymanie serwisów internetowych www.armaag.gda.pl ,

www.airpomerania.pl i www.airpomerania.eu oraz obsługę 27 zestawów informacyjnych sieci EnviroNET i systemu AIRPOMERANIA

w latach 2013-2015 wraz ze wsparciem technicznym "

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Brzozowej 15 A do dnia 22 lutego 2013 r. do godziny 11:00.

poniżej szczegóły zamówienia w załączniku:

SIWZ ZP/01/ARMAAG/2013

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com