Aktualności

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej dla pyłu PM2,5

2015-03-11

Uprzejmie informujemy , że Fundacja ARMAAG  wygrała zamówienie na wykonanie :  Projekt  programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata 2015-2020  z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 .
Poniżej skan  upoważnienia dotyczącego udostępnienia danych  do reazlizacji zadania.

skan upoważnienie

 

 

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com