Aktualności

Sprawozdanie z wykonania umowy nr WFOŚ/D/357/257/2016

2017-10-16

Fundacja ARMAAG publikuje sprawozdanie z  realizacji zadania pt:

"Zakup i zainstalowanie oprogramowania DAC System Enviro4.1MS  celem integracji z krajowym systemem przekazywania jednogodzinnych wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza" pod linkiem:

http://www.armaag.gda.pl/files/98/117/19_sprawozadanie_rzeczowe357_257_2017.pdf .

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com