Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne ZP17/2018

2018-10-02

Fundacja ARMAAG zaprasza do składania ofert na dostawę gazów kalibracyjnych.
Wymagania szczegółowe zawarte są w  poniższych załącznikach.

SIWZ GAZY 2018

Zalącznik nr 1 do SIWZ

Zalącznik nr 2 do SIWZ

Zalącznik nr 3 do SIWZ

Zalącznik nr 4 do SIWZ

Zalącznik nr 5 do SIWZ

Zalącznik nr 7 do SIWZ

Zalącznik nr 8 do SIWZ

Zalącznik nr 6 do SIWZ (wzór umowy)

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Zalącznik nr 3 do umowy

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG