Zamówienia publiczne

Informacja dla uczestników postępowania o zamówienie publiczne ZP11/2020

2020-10-23

2020-10-23

W dniu  22.10.2020 r.  zostały zadane pytania drogą e-mailową  do SIWZ_ZP11_2020 r. poniżej publikujemy  stanowisko zamawiającego:

Zwracamy się do Zamawiającego z następującymi pytaniami do Wzoru umowy:

 Pytanie 1:

Jest:

§ 1

6. Zamówienia Odbiorcy są kierowane do dostawcy w formie elektronicznej, co najmniej na 8 tygodni  przed wskazanym terminem dostawy.

 Prosimy o modyfikację na:

§ 1

6. Zamówienia Odbiorcy są kierowane do dostawcy w formie elektronicznej, co najmniej na 16 tygodni  przed wskazanym terminem dostawy.

Zamawiający  utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

 

 Pytanie 2:

Jest:

§ 5

Zapłata za zakupiony towar oraz dzierżawione butle nastąpi w formie przelewu bankowego w ciągu 60 dni od daty  otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o bezusterkowy protokół dostawy towaru.

 

Prosimy o modyfikację na:

§ 5

Zapłata za zakupiony towar oraz dzierżawione butle nastąpi w formie przelewu bankowego w ciągu 30 dni od daty  otrzymania faktury, wystawionej w oparciu o bezusterkowy protokół dostawy towaru.

 Zamawiający  utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

 Pytanie 3:

Jest:

§ 7

3.Dostawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w ciągu 7  dni roboczych od daty złożenia reklamacji. Analiza reklamowanego gazu odbywać się będzie na żądanie dostawcy w laboratorium uzgodnionym przez obie strony. W przypadku uznania reklamacji całkowity koszt analizy obciąża Dostawcę

4.W przypadku uznania reklamacji Dostawca odbierze butle z reklamowanym gazem i  dostarczy Odbiorcy nowe z gazem wolnym od wad w terminie 2 tygodni od daty uznania reklamacji.

 

Prosimy o modyfikację na:

§ 7

3.Reklmaacje zgodnie z zasadami rozpatrywania reklamacji  .......(plik w załączeniu)

4. .W przypadku uznania reklamacji Dostawca odbierze butle z reklamowanym gazem i  dostarczy Odbiorcy nowe z gazem wolnym od wad w terminie 16 tygodni od daty uznania reklamacji.

 

Zamawiający  utrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com