Zamówienia publiczne

PRZETRAG NA DOSTAWĘ I MONTAŻ ANALIZATORA DITLENKU SIARKI I KALIBRATORA

2008-09-09

ZP/ 8 /2008

 

FUNDACJA

„ Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ”

ul. Elbląska 66

80-761 Gdańsk

 

 

 

          SZCZEGÓŁOWE WARUNKI

ZAMÓWIENIA

dotyczące przetargu nieograniczonego

na

 DOSTAWĘ i MONTAŻ ANALIZATORA DITLENKU SIARKI i KALIBRATORA

 

 

LOGO ARMAAG

 
 

 Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

 nr 1   opis przedmiotu zamówienia 

 nr 2   formularz oferty

 nr 3  oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych 

 SKAN STRONY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODPISAMI ZARZĄDU FUNDACJI ARMAAG

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI W  SPRAWIE PRZETARGU:

 

 

dotyczy : zamówienia publicznego ZP/8/2008

  W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę i montaż analizatora ditlenku siarki i kalibratora wielogazowego" zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w parametrach technicznych analizatora i kalibratora.

1. Czy możliwa jest zmiana zakresów przepływów powietrza zerowego i span  w zapisie warunków technicznych na maksimum zakresu 10 slm i 100 sccm?

2.  Proszę również o potwierdzenie czy zarówno analizator jak i kalibrator mają posiadać
     po dwa złącza RS

    Bez akceptacji zmiany zakresów nie możemy przystąpić do Waszego przetargu.

Informujemy, że nasze kalibratory pracują w ponad 60 stacjach automatycznych pomiarów imisji i cieszą się zasłużoną doskonałą opinią użytkowników. Charakteryzują się  jeszcze lepszymi parametrami pracy niż te zapisane w warunkach przetargu.  Zakres uzyskiwanych rozcieńczeń wzorcowych mieszanin gazowych spełnia wszelkie oczekiwania dotychczasowych użytkowników systemów pomiarowych.

Liczymy na zaakceptowanie naszej uwagi.

 Piotr Iwasiewicz

---------------------------------------

ATMOSERVICE

60-111 Poznań

Rakoniewicka 18

Phone: +48 61 8323525

Fax: +48 61 8323859

e-mail: iwasiewicz@atmoservice.pl

---------------------------------------

 

FUNDACJA

„ Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ”

ul. Elbląska 66

80-761 Gdańsk

 

 LOGO ARMAAG


 KOMUNIKAT

 do wszystkich oferentów zainteresowanych przetargiem nieograniczonym na

DOSTAWĘ i MONTAŻ ANALIZATORA DITLENKU SIARKI i KALIBRATORA

 W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów technicznych informujemy, że:

  • Wymagane zakresy przepływów w kalibratorze to 0-10 slm dla powietrza zerowego i 0-100 sccm dla gazu
  • Wymagana ilość złącz RS to dla kalibratora minimum 1 sztuka, a dla analizatora 2 szttuki

                                                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                                              Tomasz Kołakowski

 


 Szanowny Panie

Przepraszam za wysyłanie pytań na raty, ale jeszcze jedna rzecz rzuciła mi się w oczy odnośnie kalibratora:

1. Czy kalibrator wielogazowy będzie służył do kalibracji analizatorów ozonu, tzn. czy powinien posiadać generator ozonu i fotometr. Ta opcja nigdy nie jest standardem w przyrządzie, oferuje się ją tylko na wyraźne wyspecyfikowanie Zamawiającego.

2. Dodatkowo
- Zakres przepływów dla gazu zerowego - 5,10,20 slm
- Zakres przepływów dla span - 50,100,200 sccm
Rozumiem, że tu jest błąd i 10slm oraz 100 sccm będzie wystarczające?

3. Rozumiem, że generatora powietrza zerowego Państwo nie wyspecyfikowali.

Z poważaniem,
Tomasz Mach
prezes ZarząduSzanowny Panie

W związku z przetargiem na: Dostawę i montaż analizatora ditlenku siarki
i kalibratora wielogazowego", proszę o odpowiedź na pytania:

1. Proszę o określenie sposobu sprawdzenia (kalibracji) SPAN:
- brak zaworów ZERO/SPAN
- Wbudowane zawory ZERO/SPAN
- Wbudowane zawory ZERO/SPAN + układ z piecem +rurka permeacyjna

2. Punkt 4e SIWZ:
"oświadczenie o niezawodnej pracy urządzeń w okresie gwarancji." -
proszę o wyjaśnienie, jak to oświadczenie powinno brzmieć i  co Państwo
rozumieją poprzez stwierdzenie "niezawodna praca urządzeń w okresie
gwarancji"? Czy oznacza to, że przyrządy nie mają prawa ulec awarii?

Z poważaniem,
Tomasz Mach
prezes Zarządu

-- 


MLU Sp z o.o.
ul. Połomińska 16
PL-40-585 Katowice
Poland
T: +48 /32/ 25 19 354
F: +48 /32/ 25 11 286

                                         

 

 

 

FUNDACJA

„ Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ”

ul. Elbląska 66

80-761 Gdańsk

 KOMUNIKAT nr 2 

 LOGO ARMAAG

 

do wszystkich oferentów zainteresowanych przetargiem nieograniczonym na

DOSTAWĘ i MONTAŻ ANALIZATORA DITLENKU SIARKI i KALIBRATORA

 

OTRZYMANE PYTANIA:

1. Proszę o określenie sposobu sprawdzenia (kalibracji) SPAN:
- brak zaworów ZERO/SPAN
- Wbudowane zawory ZERO/SPAN
- Wbudowane zawory ZERO/SPAN + układ z piecem +rurka permeacyjna

2. Punkt 4e SIWZ:
"Oświadczenie o niezawodnej pracy urządzeń w okresie gwarancji." - proszę o wyjaśnienie, jak to oświadczenie powinno brzmieć i  co Państwo rozumieją poprzez stwierdzenie "niezawodna praca urządzeń w okresie gwarancji"? Czy oznacza to, że przyrządy nie mają prawa ulec awarii?

 3. Czy kalibrator wielogazowy będzie służył do kalibracji analizatorów ozonu, tzn. czy powinien posiadać generator ozonu i fotometr. Ta opcja nigdy nie jest standardem w przyrządzie, oferuje się ją tylko na wyraźne wyspecyfikowanie Zamawiającego.

ODPOWIEDZI:

 

  1. Analizator nie musi posiadać zaworów ZERO/SPAN, układ kalibracji nie przewiduje również  rurek permeacyjnych
  2. "Oświadczenie o niezawodnej pracy urządzeń w okresie gwarancji" – ponieważ Fundacja zobligowana jest do uzyskania 90% danych serii rocznej, a nie posiada analizatorów zastępczych, oświadczenie obliguje oferenta do oceny niezawodności urządzenia na podstawie doświadczeń z pracującymi już w innych miejscach analizatorach/kalibratorach. Chodzi generalnie o części i podzespoły główne, których wymiana zajmuje więcej niż dwa tygodnie czasu. Urządzenia oczywiście mają prawo się popsuć podczas trwania gwarancji, ale naszą rolą jest wyeliminowanie takiej sytuacji w jak największym stopniu.
  3. Kalibrator nie musi posiadać generatora ozonu i fotometru.

                                                                                                                                                                            Z    poważaniem

                                                                                                                                                                           Tomasz Kołakowski

             

 

  Wrzesień 2008

 

 

 

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com