Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony poniżej 130000 euro na naprawy, konserwacje i wsparcie techniczne

2008-10-03

ZP/10/2008

  

FUNDACJA

„ Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ”

ul. Elbląska 66

80-761 Gdańsk

 

 LOGO ARMAAG

 

Przetarg nieograniczony poniżej 130000 EURO

na

naprawy, konserwacje i wsparcie techniczne

sieci monitoringu regionalnego ARMAAG

                                                              w latach 2008-2009

 

 

  

Załączniki:

Specyfikacja warunków zamówienia 

załącznik nr 1 opis techniczny

załącznik nr 2 oświadczenie zgodne z wymogami art.22.ust.2 Ustawy o zamóweiniach publicznych

załącznik nr 3 formularz oferty 

 SKAN STRONY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODPISAMI ZARZĄDU FUNDACJI ARMAAG 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU:

Pytania i odpowiedzi do ZP/10/2008

  1. Jakiego czasu reakcji oczekują Państwo przy usuwaniu zgłoszonych usterek? Proszę podać czas przystąpienia do naprawy oraz czas na dokonanie naprawy odpowiednio dla usterek krytycznych (skutkujących brakiem wiarygodnych pomiarów) oraz usterek niekrytycznych (innych)?

24h dnia roboczego.

  1. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń jak była pracochłonność napraw w roboczogodzinach rocznie?

Około 200h.

  1. Czy przetarg obejmuje koszty naprawy komputerów i sterowników na stacjach lokalnych? Czy w cenę  należy wliczyć części zamienne i materiały potrzebne do napraw pneumatyki i elektryki?

Nie należy wliczać tych kosztów do ceny oferty.

  1. Czy zakres usługi obejmuje diagnostykę i niespecjalistyczne naprawy urządzeń pomiarowych (analizatory, kalibratory, generatory gazu zerowego i mierniki meteorologiczne), czy tylko robociznę, czy też potrzebne części zamienne?

Tak, bez części zamiennych.

  1. Czy na stacji AM2 osprzęt i infrastruktura elektryczna są wyłączone z usługi, czy jest to tylko błąd edycyjny?

Błąd edycji. Stacja AM2 wyposażona jest w infrastrukturę elektryczną.

  1. Czy naprawy i konserwacja obejmują serwis klimatyzacji, ogrzewania i systemu alarmowego na stacjach lokalnych?

Nie obejmują.

 

 

2006-2008 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAG

projekt i realizacja: zjednoczenie.com