Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

ul. Brzozowa 15A 80-243 Gdańsk
tel. 58 301 48 84, tel./fax 58 301 48 84 (33)

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/15/2209

2009-09-24

Fundacja ARMAAG  ogłasza przetrag nieograniczony o wartości poniżej 133 000 euro na wykonanie zamówienia: Dostawę analizatora CO, kalibratora wielogazowego, generatora powietrza zerowego wraz z wymaganym osprzętem i montażem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem pracowników poniżej szczegółowe informacje w załączniku : 
ZP/15/2009
strona z podpisami ZP/15/2009

2006 Wszelkie prawa zastrzeżone dla Fundacji ARMAAG